Ökad validering i högskolan föreslås

HÖGSKOLAN2018-04-11
Den statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.

Valideringsdelegationens förslag syftar till att öka förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Tidigare uppföljningar av hur högskolorna tillämpar reglerna har avslöjat brister både i den formella hanteringen och när gäller generositeten i bedömningarna, konstaterar delegationen.

”Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och internationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden”, skriver delegationen i sitt betänkande.

Valideringen behöver bli en naturlig del av högskolans verksamhet. Det är nödvändigt för att personer med kompetens från andra länder ska kunna fortsätta sina studier på rätt nivå eller få möjlighet att komplettera sin utbildning med kunskaper som behövs för att kunna arbeta i sitt yrke i Sverige, påpekar delegationen.

Delegationen föreslår att lärosätena samarbetar för att ta fram gemensamma riktlinjer. Den föreslår också ökade möjligheter att tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som utvecklats på annat sätt än genom utbildning eller i yrkesverksamhet.

Utredningens kartläggning av överklaganden visar att antalet ökat kraftigt de senaste åren. Kartläggningen tyder på att det finns risk för godtycke i lärosätenas tillämpning av bestämmelserna om prövning av kunskaper och färdigheter som utvecklats i yrkesverksamhet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.