Varsel om storstrejk i svenska hamnar

FACKLIGT2019-01-14

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.

Hamnarbetarnas strejkvarsel kommer bland annat att stoppa arbetet i hamnarna i Umeå, Karlshamn, Helsingborg och Halmstad. Enligt debattartikeln i Dagens Nyheter kommer fler aktioner att följa runtom i landet de kommande dagarna.

Under 2018 har Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar vid sju tillfällen suttit i förhandlingar om ett rikstäckande kollektivavtal, skriver Eskil Rönér. Men arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar har konsekvent avvisat hamnarbetarnas förslag att teckna ett likalydande avtal som det som Sveriges hamnar redan har med Transportarbetareförbundet. Det avtalslösa tillståndet innebär enligt hamnarbetarna att deras 1 300 medlemmar och företrädare utestängs från all information, alla förhandlingar och all samverkan i hamnarna.

”Det påstås ofta att Hamnarbetarförbundet inte är intresserade av att teckna ett kollektivavtal och därmed skulle stå utanför den svenska modellen. Det är nonsens. Förbundet har strävat efter att teckna kollektivavtal sedan det bildades 1972”, skriver Eskil Rönér.

En central fråga för hamnarbetarna är brister i arbetsmiljöarbetet. Sveriges Hamnars policy innebär att mer än 100 valda skyddsombud runtom i landet har fråntagits sina mandat för att de tillhör ”fel” fackförbund, skriver Eskil Rönér:

”När det sker en olycka i hamnarna blir det ofta dramatiskt. Så när skyddsronder och riskanalyser slarvas bort eller genomförs i hemlighet av någon som inte känner till den aktuella verksamheten, är det våra medlemmar och kollegor som betalar priset.”

Eskil Rönér påpekar att ett eget kollektivavtal med arbetsgivaren inte kan ersättas med ett hängavtal knutet till det avtal Transport har träffat. Ett hängavtal innehåller bestämmelser om lönenivåer, arbetstider eller ordningsregler. Det skulle bara vara en ordfattig papperslapp som fastslår att Hamnarbetarförbundet underordnas alla nuvarande och framtida uppgörelser mellan Sveriges Hamnar och en annan facklig organisation.

”Stuveribranschen behöver samarbete och långsiktig arbetsro. Dit når man inte genom att i praktiken försöka tvinga hälften av landets hamnarbetare att avveckla sin fackliga organisation, utan genom att släppa in oss som en fullvärdig avtalspart”, skriver Eskil Rönér.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.