Vill byta karensdag mot karensavdrag

SJUKPENNING2018-03-02

Regeringen vill ta bort sjukförsäkringens karensdag och i stället införa ett karensavdrag. Syftet är att göra systemet rättvisare för yrkesgrupper som jobbar skift och obekväma tider.

Regeringen vill gå över till ett karensavdrag för att uppnå en mer rättvis självrisk i i sjukförsäkringen samband med sjukfrånvaro. Den nuvarande karensdagen slår olika för olika grupper på arbetsmarknaden, genom att arbetstagare med längre arbetsskift och arbete på obekväma tider kan gå miste om en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass på obekväm arbetstid.

”Det är välfärdsyrken såsom undersköterskor och personliga assistenter som drabbas hårdast av karensdagen i och med att det är vanligt med kvällsjobb och jobb över jul och nyår i välfärden. Det tycker vi är orättvist och något vi vill ändra på”, kommenterar socialminister Annika Strandhäll, S, i ett pressmeddelande.

I stället för att den som är sjukfrånvarande får löneavdrag för den första sjukdagen, karensdagen, innebär det föreslagna systemet att arbetsgivaren gör ett karensavdrag med 20 procent av den genomsnittliga veckolönen. Den närmare beräkningen av karensavdrag vill regeringen överlåta till arbetsmarknadens parter att fastställa i kollektivavtal. För dem som arbetar kontorstid innebär förslaget ingen större förändring.

Regeringen är överens med Vänsterpartiet om förslag, som föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.