Vittnen kan förhöras på distans på servicekontor

STATENS SERVICECENTER2023-01-19

Snart blir det möjligt att delta i en domstolsförhandling via videolänk från statliga servicekontor. I vår införs tjänsten på nio orter.

Vittnen och sakkunniga ska få möjlighet att medverka i en domstolsförhandling digitalt från ett antal utvalda statliga servicekontor i landet, har Domstolsverket och Statens servicecenter beslutat.

Den nya tjänsten innebär att domstolarna kan boka besöksrum på ett servicekontor för att hålla förhör på distans. En servicehandläggare på kontoret visar förhörspersonen till rätt rum och hjälper personen att ansluta till förhandlingen via videolänk.

En ökad tillgänglighet, färre inställda förhandlingar samt minskade kostnader och restider för dem som ska ta sig till domstolarna lyfts fram som de främsta vinsterna med det nya samarbetet.

Servicekontoret i Borlänge blir först ut med att erbjuda tjänsten i mars. Därefter införs den på ytterligare åtta kontor – i Bollnäs, Oskarshamn, Piteå, Tranås, Vetlanda, Värnamo, Västervik och Örnsköldsvik.

Antalet videosamtal under domstolsförhandlingar har ökat de senaste åren, delvis som en följd av pandemin. Under 2021 genomfördes mer än 180 000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar, vilket är en ökning med ungefär 40 procent jämfört med 2020.

Hur stort trycket kommer att bli på servicekontoren att öppna upp besöksrum för distansförhör har Domstolsverket och Statens servicecenter ingen uppfattning om. Myndigheterna bedömer dock inte att det i nuläget kommer att krävas ytterligare resurser till Statens servicecenter.

Men efterfrågan, liksom personalens arbetsbelastning, kommer att följas upp när tjänsten har införts, berättar Carina Vilenbjörk, projektledare på Statens servicecenter.

– Eftersom vi inte vet hur mycket tjänsten kommer att användas har vi svårt att bedöma hur den kommer att påverka medarbetarna, men vi kommer att följa detta noga och blir det en ökad arbetsbelastning så får servicekontoren lyfta det, säger hon.

I en nyligen publicerad granskning av servicekontoren konstaterar Riksrevisionen att det på en del servicekontor råder en hög arbetsbelastning, vilket Publikt har rapporterat om tidigare.

STs sektionsordförande Veronica Johansson, som arbetar som servicehandläggare i Piteå där tjänsten ska erbjudas i vår, bedömer dock inte att den nya samverkan mellan myndigheterna riskerar att öka stressen för personalen.

Däremot betonar hon att det är viktigt att det framgår i bokningssystemet att en förhörsperson väntas komma till kontoret. I dag kan handläggarna inte se vilken myndighet som har bokat besöksrummen, som även får nyttjas av de andra samverkansmyndigheterna, berättar hon.

– Det är sagt att förhörspersonerna ska komma en kvart innan förhandlingen börjar men ibland har vi mer än en kvarts kö. Därför är det viktigt att vi i förväg vet vem som har bokat rummet så att vi kan säkerställa att vi har tid att hjälpa dem på ett professionellt sätt, säger Veronica Johansson.

Enligt riskbedömningar som har gjorts inför samverkan finns det en oro på servicekontoren att den nya tjänsten kan leda till en ökning av ordningsstörningar, hot och våld. En farhåga är att människor som vill påverka förhörspersoner kommer till kontoren och uppträder hotfullt.

Det är en oro som Statens servicecenter arbetar för att möta, enligt Carina Vilenbjörk.

– Det är viktigt att förklara att det inte är personer som är misstänkta för brott som ska närvara vid en förhandling på det här sättet, utan att det handlar om personer som är vittnen och sakkunniga i fall där en domare har bedömt att det är lämpligt att de kopplar upp sig på ett servicekontor, säger hon.

En annan farhåga är att förhörspersoner kan ha felaktiga förväntningar på det stöd och den service som servicehandläggarna kan ge.

Den nya samverkan med domstolarna rör bara besöksrummen. Servicehandläggarna inte ska ge vägledning eller svara på frågor om domstolsärenden. Det skiljer uppdraget från ärenden som rör Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan, där Statens servicecenters handläggare ger medborgarna mer hjälp.

Därför är det viktigt att medarbetarna får tydlig information om var gränsen för deras arbete går, menar Carina Vilenbjörk.

– När det gäller domstolsärenden ska servicehandläggarna hänvisa frågor till domstolshandläggaren och domstolen. Vi arbetar aktivt med förändringsledning och information på båda myndigheterna för att tjänsten ska tas emot så bra som möjligt och användas, säger hon.

STs sektionsordförande Veronica Johansson understryker att det också är viktigt att förhörspersonerna har förstått förutsättningarna för besöket på ett korrekt sätt.

– Det kan finnas en risk om förhörspersoner inte vet att det bara är den som är kallad till förhandling som vi får släppa in i rummet. Det får till exempel inte följa med någon stödperson. Jag förutsätter att detta kommer att förklaras. Annars kan det uppstå diskussioner hos oss, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.