Pensionsval i flera steg

PÅ JOBBET: DINA RÄTTIGHETER2003-12-02

Före den 15 december ska de statsanställda på myndigheterna avgöra hur de vill ha sin avtalspension. 2,3 procent av lönen ska var och en placera själv.

PA 03, det nya pensionsavtalet på statens område, kompletterar den allmänna pensionen och omfattar de statsanställda på myndigheterna. Tjänstepensionen, eller ”avtalspensionen”, tjänas in från 23 års ålder.

År 2003 avsätts totalt motsvarande 4,2 och från år 2004 totalt 4,3 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp per år (för närvarande 1 164 000 kronor per år). En del, 2,3 procent, är individuell ålderspension. Denna ska du placera själv varje år och det är den som pensionsvalet gäller.

Resten, som inte berörs av valet, går till den kompletterande ålderspensionen Kåpan (som tjänas in från 28 års ålder). Den förvaltas av Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO).
En förmånsbaserad del finns för dem som har högre månadslön än ca 24 000 kronor.

Vilka deltar i pensionsvalet?
Alla myndighetsanställda som omfattas av det nya pensionsavtalet PA 03. Det vill säga alla födda 1943 och framåt – är du flygledare gäller avtalet om du är född från 1948.
För övriga gäller PA 91 och de står därför utanför pensionsvalet.

När ska jag välja?
I början av november månad (vecka 45) skickas valpaket ut till alla pensionsväljare och vecka 49 en påminnelse. Valpaketet innehåller en informationsbroschyr och en valblankett. Senast den 15 december ska Statens pensionsverk (SPV) ha ditt svar. Ungefär en vecka efter det att du valt får du en bekräftelse från SPV. Skulle du missa valet är det ingen katastrof – du blir i så fall ”icke-väljare” (se nedan).

Om du nyanställs efter årsskiftet har du två månader på dig att göra ditt val.

Vad händer om jag inte väljer?
Du blir icke-väljare och får dina pengar placerade hos Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO) i vad försäkringsbolagen kallar ”traditionell livförsäkring” (i detta fall pensionsförsäkring för den enskilde) och ska bara kryssa i om du vill ha återbetalningsskydd eller inte (se rubrik ”återbetalningsskydd”).

Kan jag växla mellan att vara aktiv och passiv?
Nej, har du en gång valt är du inte passiv längre. Men du kan aktivt välja FSO om du vill ha dina pengar förvaltade där.

Vilka sparformer kan jag välja mellan?
Ditt första val är mellan två sparformer – traditionell livförsäkring eller fondförsäkring. Därefter ska du bestämma dig för ett av 22 försäkringsbolag. Du fyller i endast ett av alternativen på valblanketten. Även FSO är valbart alternativ för din pension.

Vad är traditionell livförsäkring?
Ett traditionellt livförsäkringsbolag erbjuder en traditionell livförsäkring. Livförsäkringsbolaget avgör hur pengarna placeras och du får som försäkrad en garanterad ränta på pengarna.
Om försäkringsbolaget lyckas väl med sin placering, så att avkastningen blir högre än räntan, fördelas detta överskott mellan de försäkrade genom återbäring. Återbäringen är inte garanterad och kan bli mindre om bolaget lyckas mindre väl och får underskott.

Vad innebär fondförsäkring?
Att välja fondförsäkringsbolag innebär att du tar en fondförsäkring. Du avgör själv i vilken av bolagets olika fonder dina pengar ska placeras.

Här garanteras du ingen ränta på ditt sparande och ditt insatta belopp kan minska i värde, beroende på vilken avkastning fonden ger. Om fonden går bra har du möjlighet att få högre avkastning på dina pengar jämfört med en traditionell livförsäkring. Men fondförsäkring innebär ett risktagande.

När väljer jag fond?
Det gör du bara om du bestämt dig för fondförsäkring. Dina pengar hamnar först i en entréfond hos det fondförsäkringsbolag du kryssat för. När det blir dags att välja fond efter årsskiftet kontaktas du av fondförsäkringsbolaget. 

Kan jag ändra mig?
Ja, du kontaktar SPVs kundtjänst tel 020-51 50 40 för att få en ny blankett. När du skickat in ditt ändrade val gäller detta först efter närmast kommande årsskifte. Oavsett hur många gånger du ändrar dig under samma år gäller det sista valet.

Ändrar jag alla eller enbart årets pensionspengar?
Bara årets. De tidigare placerade pengarna förblir där de är, vilket beror på bolagens regler om flytträtt. Däremot kan du både välja en annan sparform och annat försäkringsbolag följande år.

Kan jag ändra fonder?
Ja, genom att kontakta ditt redan valda fondförsäkringsbolag. Men du kan bara flytta dina pengar mellan detta bolags fonder.

Kan jag välja återbetalningsskydd?
Ja. När du kryssar för ett försäkringsbolag på SPVs valblankett ska du också kryssa för om du vill ha återbetalningsskydd. Ändrar du dig senare ska du kontakta försäkringsbolaget.
Om du inte väljer hamnar dina pengar hos FSO i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd. Är du passiv väljare ska du kontakta SPV om du inte vill ha återbetalningsskydd.

Vad är återbetalningsskydd?
Det innebär att pengarna betalas till dina efterlevande. Har du inte återbetalningsskydd får du del i pengar efter personer som dött före pensioneringen.

OBS! Återbetalningsskydd medför en kostnad. Det är därför viktigt att du kontaktar försäkringsbolagen för att få veta mer.

Var får jag mer information?
På STs och OFRs hemsidor: www.stmf.se och www.ofr.a.se. Där finns PA 03-guiden som innehåller information om pensionsavtal, pensionsvalet och en fondlista. Information om FSO, dess verksamhet och placeringspolicy hittar du på www.fso.se. Allt om valet får du veta hos SPVs kundtjänst tel 020-51 50 40 och på hemsidan www.spv.se.

Vill du veta mer om fonder och saknar Internet måste du lita till den tryckta reklamen eller själv kontakta respektive fondförsäkringsbolag.

Vem gör vad?

ST är ett av förbunden inom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). Detta har på medlemsförbundens uppdrag förhandlat fram pensionsavtalet. OFR står även bakom informationsmaterial om valet, däribland ”PA 03-guiden” på Internet.
Statens pensionsverk (SPV) administrerar själva valet och svarar på alla frågor du har kring detta.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA