Genom att ta hjälp av dina kollegor och chefer kan du skapa dig en bättre bild av vilken kompetens du behöver för att kunna navigera på framtidens arbetsmarknad.
Bild: Lotta Sjöberg
Genom att ta hjälp av dina kollegor och chefer kan du skapa dig en bättre bild av vilken kompetens du behöver för att kunna navigera på framtidens arbetsmarknad.

Så rustar du dig för framtidens krav

RÅD OM JOBBET2023-05-17

När arbetslivet förändras i högt tempo ställs nya krav på medarbetare. Därför är det viktigt att hålla koll på vilken kunskap du behöver för att ha en plats på framtidens arbetsmarknad.

Av:  Ingegerd Rönnberg

Lärandet är otroligt viktigt för alla i arbetslivet, understryker Andreas Wallo, biträdande professor i pedagogik på Linköpings universitet med kompetensutveckling som forskningsfält.

– Ingen verksamhet eller yrkesroll är statisk. Arbetsgivaren har ansvar för att alla medarbetare får adekvat kompetensutveckling, men du måste som medarbetare vara lyhörd och svara upp till behovet, säger han.

För att uppmärksamma medarbetare på behovet av kompetensutveckling förespråkar Andreas Wallo gruppbaserade utvecklings ­samtal där hela teamet tillsammans med chefen diskuterar trender och tendenser i arbetslivet.

Som tjänsteman måste du vara beredd på att ny teknik kommer att påverka och ibland i grunden förändra ditt arbete, menar han. Yrkesroller kan göras om eller försvinna. Arbetsuppgifter du haft i många år kan rationaliseras bort eller tas över av en robot som kan bearbeta data och jobba dygnet runt.

– Tjänstemannayrken står inför omvälvande förändringar i och med det digitala språnget och den implementering av AI som väntar. Utvecklingen är inte bara ett ämne för teknologiska gurus, den angår alla, säger Andreas Wallo.

Ta reda på allt som kan komma att ske med din bransch, specifikt med tanke på teknikutvecklingen.

Jörgen Kihlgren, enhetschef på Trygghetsstiftelsen.

Även Jörgen Kihlgren, enhetschef för rådgivning och coaching på Trygghets ­stiftelsen, lyfter fram hur väsentligt det i dag är att tänka framåt och se de möjligheter som utvecklingen inom arbetslivet innebär.

– Den egna motivationen att vidareutbilda sig är stor hos många tjänstemän. Men kraven ökar kraftigt i ett snabbt föränderligt arbetsliv. Det gäller att lära av, lära mer, lära nytt och lära om, samt att våga ta risker, säger han.

Jörgen Kihlgren berättar att han under de 20 år han jobbat med karriärfrågor och kompetensutveckling träffat många tjänstemän som stått inför att bli uppsagda och sagt ”Jag såg det inte komma” – trots att det borde stått klart att deras arbetsuppgifter riskerade att försvinna.

– Begå inte ett dylikt misstag. Ta reda på allt som kan komma att ske med ditt yrke och din bransch, specifikt med tanke på teknikutvecklingen. Även omvälvande händelser i omvärlden och hållbarhetsfrågor kan påverka.

Arbetsförmedlingen är en bra källa till information, framhåller Jörgen Kihlgren. Du kan också söka kunskap hos ditt fackförbund och arbetsgivarorganisationen i den bransch där du jobbar. Använd även ditt privata nätverk.

– En tumregel att lägga lika lång tid som du avsätter för att skriva ditt cv på att skaffa en aktuell omvärldsanalys. Det kan innebära att du inser att gräset inte är grönare på annat håll och får tillbaka lusten till ditt jobb.

Inför det årliga utvecklingssamtalet är Jörgen Kihlgrens råd att stanna upp och betrakta sitt yrkesliv, att ställa sig frågorna ”Var är jag nu” och ”Vad vill jag göra framåt”.

Har du ett bestämt mål, visa att du satt dig in vad som krävs för att nå det och är beredd att frigöra tid för kompetensutveckling, råder Jörgen Kihlgren. Ju vassare argumentation du kan prestera, desto bättre. Chefer brukar uppskatta medarbetare som kommer med egna spaningar och är proaktiva.

– Vill du vara kvar på ditt nuvarande jobb, var tydlig med det. Sätt ord på din kompetens och förklara att du är beredd att lära nytt, tillägger Jörgen Kihlgren.

Andreas Wallo framhåller att det gäller för medarbetare att se på behovet av omställning och kompetensutveckling med nyfikenhet. Samtidigt kan det också behövas tålamod och viss skepsis, för att inte bli stressad.

– Det kan vara väldigt glädjefyllt att lära nytt, och öka yrkesstoltheten och ditt välmående. Men ibland känns det kanske inte så meningsfullt eller berikande. Då gäller det att tänka: ”Det här är nödvändigt för att jag ska hålla mig ajour. Så det måste jag göra.”

Bild: Lotta Sjöberg

Kompetensutveckling kan ta många former. Det kan handla om att få pröva nya arbetsuppgifter med handledning från kollegor, att få möjlighet att läsa in sig på nya områden, eller att gå en utbildning. När det handlar om mer kostsamma insatser blir frågan om finansiering viktig. Evalill Tagesson, central ombudsman på Fackförbundet ST, lyfter fram de kollektivavtalsreglerade lokala omställningsmedel som anställda på statliga myndigheter kan söka.

– Många känner nog inte till den möjligheten eller tror att medlen bara kan användas när du riskerar arbetslöshet. Men de är främst till för kompetensutveckling. Din chef eller dina fackliga företrädare kan informera om hur du ansöker. Hur pengarna får och kan användas bestäms i ett lokalt kollektivavtal. Därför är det en stor bredd på beviljade anslag. Ibland har medarbetare fått medel för mer allmän livs- och karriärplanering.

Det är viktigt att inte blanda ihop lokala omställningsmedel med det omställningsstudiestöd som söks via Centrala studiestödsnämnden, CSN, påpekar Evalill Tagesson.

– CSNs stöd är till för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden och kan innebära att helt byta yrke, fortsätter hon. Du behöver även ta tjänstledigt. Syftet med lokala omställningsmedel är att medarbetare ska kunna utvecklas och vara kvar hos sin arbetsgivare.

Hitta en strategi för din egen utveckling

  • Inse att utvecklingen innebär att ditt yrke och din bransch kommer att förändras. Var beredd på att ställa om och lära nytt.
  • Var proaktiv. Försök ta reda på alla relevanta fakta om de faktorer som påverkar ditt framtida arbetsliv.
  • Se vidareutbildning som en möjlighet, men acceptera också att allt lärande som krävs inte behöver kännas lika roligt.
  • Besiktiga ditt yrkesliv inför utvecklingssamtalet med din chef. Ställ dig frågan var du befinner dig i yrkeslivet och vad du vill göra i framtiden. Beskriv dina ambitioner för chefen.
  • Din arbetsgivare bör stå för den kompetensutveckling du behöver i ditt yrke. Men som ett komplement till den fortbildning du kan få på din arbetsplats finns numera det statliga omställningsstudiestödet, som du kan använda för att bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Information om detta stöd finns på Centrala studiestödsnämndens webbplats.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA