Resten av arbetslaget kan tappa tålamodet med kolleger som visar att deras vänskap är väldigt speciell.
Bild: Lotta Sjöberg
Resten av arbetslaget kan tappa tålamodet med kolleger som visar att deras vänskap är väldigt speciell.

Stark relation påverkar gruppen

PÅ JOBBET: BÄSTIS2020-12-14

En bästis på jobbet kan bidra till arbetsglädje. Men om relationen gör att andra känner sig utestängda kan det leda till missämja i arbetsgruppen. För att undvika det är det viktigt att samverka med alla sina kolleger.

Av:  Ingegerd Rönnberg

En del söker aktivt en bundsförvant när de börjar på en arbetsplats. De behöver någon som får dem att känna sig trygga och som de kan prata fritt och luncha med. Andra hittar en god vän genom att de märker att de jobbar bra ihop och har samma driv. En sådan relation som stegvis växer fram är mer gynnsam både för dig själv och för verksamheten, menar psykologen och ledar­utvecklaren Alexandra Thomas.

− Nära vänner på jobbet kan dra nytta av varandras kapacitet, och det kan gynna kreativiteten om du vågar utmana och ifrågasätta din väns synpunkter. Det är dock viktigt att den du knyter extra band med inte blir en superbästis, eftersom du då riskerar att missa andra perspektiv, säger hon.

Alexandra Thomas varnar för att andra i arbetslaget kan tappa tålamodet med kolleger som visar att deras vänskap är väldigt speciell.

Professor Annika Lantz Friedrich vid Stockholms universitet, som forskar om grupporganiserat arbete och effektiva samspel på arbetsplatsen, är inne på samma spår. Även hon menar att alltför nära vänskap mellan arbetskamrater kan skapa problem − om den inte hanteras på ett moget och klokt vis.

− En välfungerande arbetsgrupp bygger på goda samspel och socialt utbyte för alla och envar. Det ska kännas att det här gör vi tillsammans. Därför kan en tät relation mellan kolleger skapa skilje­linjer och påverka dynamiken i arbets­laget, säger hon.

Under arbetet med den nyutkomna boken Problemen med teamarbete och hur du löser dem, som Annika Lantz Friedrich skrivit tillsammans med två andra forskare, kom nära relationer på jobbet upp som exempel på vad som kan orsaka konflikter i arbetsgruppen.

Annika Lantz Friedrich säger att det är naturligt att medarbetare som blir bästisar ofta har likartade värderingar, ålder, erfarenhet och utbildning. Därför kan relationen få en hämmande effekt både för den enskilda, för gruppen och för verksamheten om vännerna inte öppnar sig mot resten av arbetslaget.

− Tänk på att vi inte är på jobbet som privatpersoner. Det är uppdraget och att driva verksamheten framåt som måste vara ditt fokus. Är vänskapsrelationen på jobbet av överordnad betydelse för dig bör du nog fundera på varför det är så. Kanske beror det på att du egentligen inte trivs med dina arbetsuppgifter eller med arbetsvillkoren?

”Ni bör även luncha och fika med andra ibland. Är er vänskap sund har ni tillräckligt med tillfällen att umgås och diskutera bara ni två ändå.”

Alexandra Thomas, psykolog och ledarutvecklare.

Även Alexandra Thomas framhåller att bästisar på jobbet måste vara smidiga och inkluderande mot alla i arbetsgruppen.

− Ni bör även luncha och fika med andra ibland. Är er vänskap sund har ni tillräckligt med tillfällen att umgås och diskutera bara ni två ändå. Du behöver heller inte alltid tycka likadant som din bästis – se till att kommunicera självständigt. Annars kan ni bli hopklumpade till en enhet.

I perioder av tuffa omställningar och stress på jobbet kan det vara skönt att ha en nära arbetskamrat att ventilera sin oro med. Men det kan ta sig former som stör kollegerna, varnar Alexandra Thomas, exempelvis om ni har ett eftermöte ihop efter ett möte. Då verkar det som om ni vill hålla era åsikter för er själva och kanske även skvallra om andra.

Huruvida bästisar ska berätta att de även umgås privat, kanske till och med semestrar ihop, tycker Alexandra Thomas egentligen är en ickefråga eftersom det ändå lär märkas.

− Pratar ni om saker ni gjort tillsammans på fritiden, undvik gärna sådant som att ni varit på en kul shoppingrunda eller druckit öl. Håll er till sådant som kan intressera andra i gruppen. Kanske har ni varit på ett kul kund­event eller besökt en fantastisk ö utanför Sicilien.

Chefen måste vara observant på klickar i arbetsgruppen och vid behov dela på bästisar för att inte arbetsklimatet och verksamheten ska påverkas negativt, poängterar Annika Lantz Friedrich. Vännerna kan exempelvis ges skilda arbetsuppgifter eller få vara med i olika projekt.

Hon tycker att motiven till att med­arbetare agerar som de gör borde diskuteras mer på arbetsplatser, och rekommenderar att man ställer frågor som ”Hur ser vår idé ut om hur vi samspelar i gruppen?”.

Att det sällan sker tror Annika Lantz Friedrich kan bero på att chefer inte alltid har den kraft, kompetens och tid som krävs för att ta upp sådana kontroversiella frågor. Kanske kan de också tycka att det känns svårt, eftersom diskussionen kan försätta gruppen i ett psykologiskt osäkert läge.

En av de mest problematiska situationerna är när en medarbetare är nära vän med chefen, tycker såväl Annika Lantz Friedrich som Alexandra Thomas. Om vännerna inte inser det själva kan arbets­givaren behöva gripa in.

− Det kommer alltid att finnas fantasier om favorisering och förtroendet för chefen kan minska. För att bryta sådana här ­oönskade band är det bäst att flytta på chefen eller medarbetaren på ett respektfullt sätt, säger Annika Lantz Friedrich.

Råd till den som har en jobbästis

  • Var social med alla i arbetsgruppen.
  • Samverka och utbyt idéer även med andra. Var öppen för andras tankar och synpunkter.
  • Kommunicera självständigt och visa att ni inte alltid tänker lika, så att ni inte uppfattas som en enhet.
  • Umgås ni privat, prata inte för mycket om saker ni gjort tillsammans.
Bild: Lotta Sjöberg
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA