Bild: Janetta Nyberg

Så får du fart på lönen igen

PÅ JOBBET: LÖN2011-11-30

Den som varit anställd länge på en arbetsplats har ofta svårt att få ordentliga lönehöjningar. ST Press ger tips om hur du kan göra för att få mer i plånboken.

Alla önskar sig väl en löneförhöjning som märks i plånboken. Men för många – särskilt bland dem som länge haft samma jobb – händer det inte så mycket. Lönen står och stampar. Ibland utan att arbetsgivaren blir tydlig om vad det beror på.

Vad kan man göra åt det? Det första är att sätta sig in i vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen, menar Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på ST.

– Man får fråga sig: Hur väl uppfyller jag kriterierna?

Nästa steg är att ta upp frågan med facket på arbetsplatsen. De förtroendevalda kan kollektivavtalets bestämmelser om lönesättning och kan ge råd.

– Sedan bör man ta en allvarlig diskussion med chefen, eventuellt uppbackad av facket. Man har rätt att få veta vad man ska göra för att få upp sin lön, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Inget »tak« i lag och avtal

Lönesättningen är individuell. En chef som säger att en anställd har nått slutlön eller »taket« saknar stöd i lag och avtal. Men i praktiken kan det ändå vara så, enligt Teresia Stråberg som har doktorerat om arbetstagares upplevelser av individuell lönesättning.

– Ofta finns det ett slags tak. Den som stannar kvar många år på samma befattning tar inga femtusenkronorskliv. Vill man göra det ska man byta jobb, säger Teresia Stråberg.

Det är ett kärvt besked, men en analys som STs Åsa Erba-Stenhammar instämmer i.

Fråga dig varför lönen står stilla

För många kan det ändå kännas orealistiskt att säga upp sig och dra vidare. De trivs med arbetsuppgifter och kolleger, men är missnöjda med löneutvecklingen.

I det läget tycker Charlotte Hågård, karriärexpert och författare till flera böcker om konsten att söka jobb, att man ska fråga sig varför lönen står och stampar.

– Har man haft samma jobb väldigt länge så har det blivit som ett par gamla jeans eller ett par riktigt ingångna skor. De är väldigt bekväma och tar dig dit du ska. Men du gör kanske bara vad som förväntas? Det betalar ingen arbetsgivare extra för.

Söker man rejäl löneutveckling efter en tids stillastående är det nyttigt med självrannsakan, resonerar Charlotte Hågård.

– Man kanske faktiskt inte har presterat över genomsnittet. Om det är så måste man anstränga sig. Men man ska inte jobba hårdare, utan mer med rätt saker. Människor ägnar ofta kraft och tid åt oviktiga uppgifter.

Charlotte Hågårds råd är att identifiera tre nyckeluppgifter i arbetet – och stämma av dem med chefen så att det finns en samsyn kring dem. Därefter gäller det att förbättra sin prestation inom dessa nyckeluppgifter.

Kanske beror stillaståendet också på att de prestationer man gjort inte syns.

– Folk pratar ogärna om sig själva. De undviker att sticka ut. Men ska du ha löneförhöjning måste du faktiskt berätta vad du har åstadkommit.

Charlotte Hågård tipsar om metoden med »framgångshistorier«. Det vill säga att fortlöpande skriva ned berättelserna om de lyckade arbetsinsatser som gjorts. Då blir det lättare att återge erfarenheterna vid exempelvis lönesamtalet.

– Det är en slags personlig marknadsföring, men det handlar inte om att skryta och överdriva, utan om att vara tydlig.

Ibland kan också åldern vara orsaken till att löneökningarna uteblir, säger Charlotte Hågård.

– Om man har blivit lite till åren befinner man sig kanske inte längre i den heta lönepuffgruppen. I stället satsar cheferna på de yngre som de är angelägna om att behålla.

Åldersdiskriminering är förbjudet i lag, men kan vara svårt att bevisa.

– Den som har två år kvar till pension är kanske inte beredd att byta jobb. Då har man ett svagare förhandlingsläge. Men det enda vi kan göra är att hänvisa till verktygen i våra avtal, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Det går att ställa hårda krav

För den som tycker sig ha uppfyllt lönekriterierna kan det vara läge att sätta hårt mot hårt i förhandlingarna med chefen, tycker karriärcoachen Nina Jansdotter, författare till boken Ta makten över dina pengar.

– Man kan ställa ultimatum. »Får jag inte den här höjningen så tänker jag se mig om efter något annat«. Men man ska aldrig göra det om man inte faktiskt är beredd att dra vidare. Det är svårt att bluffa och respekten kan gå förlorad.

Enligt Nina Jansdotter lönar det sig att vara kaxig och ställa krav.

– Alla kommer inte att älska dig, men du kommer troligen att förbättra din lön. Men i grunden är det viktigast att vara en medarbetare som levererar ett värde. Man kan inte bara vara en bråkstake.

Det gäller att bestämma sig för om man värderar nuvarande situation mer än en rejäl löneförhöjning, menar Nina Jansdotter.

– Ska jag ta strid för lönen eller ska jag betona arbetstillfredsställelsen? Gör listor med plus och minus. Kanske känner du dig bekräftad på andra sätt än genom lönen? Ytterst är detta ett val du måste göra, säger hon.

Rätt till återkoppling

Åsa Erba-Stenhammar påminner om att STs nuvarande avtal på myndighetsområdet ger anställda med stillastående lön särskilda rättigheter. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta en särskild planering.

– Ingen eller ringa löneutveckling ger faktiskt arbetstagaren rätt till en återkoppling. Man är garanterad att få veta varför lönen blev det den blev och vad man ska göra för att rätta till det, säger hon.

Så kan du få fart på löneutvecklingen

  • Arbeta inte hårdare, utan mer med rätt saker.
  • Satsa på arbetsuppgifter som arbetsgivaren uttryckligen premierar.
  • Enas med chefen om tre nyckelarbetsuppgifter och satsa på dessa.
  • Ta alla chanser till kompetensutveckling.
  • Hitta förebilder, personer vars lön inte stått stilla. Lär av dem.
  • Skriv ned vilka projekt du deltar i, vilka ansvarsområden du har, hur du utvecklas och dina »framgångshistorier«, små berättelser om de lyckade arbetsinsatser du varit med om. Använd dessa anteckningar vid lönesamtalet.
  • Våga vara obekväm och påstridig vid lönesamtalen. Kom förberedd.
  • Håll koll på din arbetsmarknad och dina möjligheter att få andra jobb med högre lön.

ÄMNEN:

Löner

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Experternas råd inför lönesamtalet

PÅ JOBBET: LÖNESAMTAL2013-11-26
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA