ST-företrädaren Sara Jonasson är glad för att de tillfälligt anställda på Tillväxtverket fått stöd att hitta andra statliga jobb. Hon ser också ett värde i att myndigheten fått låna in personal från andra statliga arbetsgivare. ”Jag tror att det här samarbetet har berikat alla myndigheter som medverkat”, säger hon.
Bild: Martin Stenmark
ST-företrädaren Sara Jonasson är glad för att de tillfälligt anställda på Tillväxtverket fått stöd att hitta andra statliga jobb. Hon ser också ett värde i att myndigheten fått låna in personal från andra statliga arbetsgivare. ”Jag tror att det här samarbetet har berikat alla myndigheter som medverkat”, säger hon.

Tillväxtverket hjälper anställda att få nya jobb i staten

SÅ GJORDE VI: TILLVÄXTVERKET 2023-03-31

När runt 500 anställda vid årsskiftet slutade på Tillväxtverket gjorde arbetsgivaren flera insatser för att hjälpa dem vidare till nya – gärna statliga – jobb. Det har varit positivt både för arbetstagarna och för den statliga sektorn, anser STs avdelningsordförande Sara Jonasson.

Våren 2020 fick Tillväxtverket uppdraget att hantera stödet för korttidsarbete, som betalats ut till ekonomiskt drabbade företag under coronapandemin. Det medförde en snabb och kraftig expansion av myndigheten, som gick från 450 till nästan 1 300 medarbetare.

Många av dem anställdes vid korttidsorganisationen, vars arbete till stor del slutfördes förra året när det tillfälliga stödet avvecklades. Det innebar en ny omfattande omställning då runt 500 visstidsanställningar löpte ut vid årsskiftet.

Framför allt var det nyutexaminerade jurister, ekonomer och statsvetare som slutade, berättar Omar Mustafa, enhetschef vid korttidsorganisationen.

– För dem var uppdraget ett första steg in i statsförvaltningen och arbetet här har gett dem en unik, bred kompetens. De har både varit beredare och beslutsfattare i ärenden. De har handlagt på många olika sätt och de har gjort fördjupade utredningar, säger han.

Detta är kompetenser som flera andra myndigheter har behov av och i vissa fall svårigheter att rekrytera. Därför var intresset stort när Tillväxtverket under hösten kontaktade statliga arbetsgivare och informerade om att hundratals handläggare snart skulle söka nya jobb, berättar Omar Mustafa.

– Tillsammans ordnade vi aktiviteter för att hjälpa dem att ta steget vidare till andra statliga tjänster. En del myndigheter skickade tips på jobbannonser till oss. Andra myndigheter, som Försäkringskassan, höll ett seminarium om hur det är att arbeta hos dem. Det lockade runt 400 deltagare.

Tillväxtverket skickade även tjänstebeskrivningar till rekryterande myndigheter för att öka kännedomen om korttidsuppdraget och de arbetssökandes erfarenheter.

Vi har haft riktiga stjärnor hos oss och vi har varit måna om att deras kompetens tas tillvara.

Omar Mustafa, enhetschef vid korttidsorganisationen på Tillväxtverket.

Under ett seminarium diskuterades hur den kompetens de anställda fått kunde sammanfattas och göras relevant för nya arbetsgivare. Dessutom skapades ett nätverk där kollegor kunde tipsa varandra om lediga jobb.

– Insatserna var inte särskilt kostsamma, men väldigt uppskattade. Vi har haft riktiga stjärnor hos oss och vi har varit måna om att deras kompetens tas tillvara. Vi har också sett att många har sökt och fått andra statliga jobb, säger Omar Mustafa.

Den bilden delas av Sara Jonasson, STs avdelningsordförande på Tillväxtverket. Hon tycker att arbetsgivaren på det stora hela har hanterat personalavgångarna på ett bra sätt, även om den omfattande – och snabba – omställningen av organisationen har inneburit en stor press på medarbetare och chefer.

Att tidigare anställda har fått stöd och uppmuntrats att söka andra statliga jobb ser hon som positivt, både för den enskilda arbetstagaren och för den statliga sektorn.

– Det har möjliggjort för anställda att få upp ögonen för staten som arbetsgivare. Även om det redan tidigare har funnits en rörlighet inom staten visar de här insatserna att det kan ske i större skala, säger Sara Jonasson.

Att statliga arbetsgivare har mycket att vinna på att samverka för att klara kompetensförsörjningen ser även Omar Mustafa som en viktig lärdom.

– Vi har sett mycket positiva effekter av att samarbeta mellan myndigheter, och vi vill gärna fortsätta att göra det när det är möjligt. Alla tjänar på att myndigheter hjälper varandra och att vi kan se till att resurser kommer till nytta, säger han.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA