Annons:

Arbetsmarknad

Ämne:Arbetsmarknad
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmarknad. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmarknad genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsmarknadNyhetTrenderna i svenskt arbetsliv kräver omfattande reformer, anser "Analysgruppen arbete i framtiden" i en debattartikel. Gruppen, som tillsatts av framtidsminister Kristina Persson, S, föreslår bland annat en allmän kompetensförsäkring och bättre vägledning för dem som står utanför arbetsmarknaden.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram ett dokument som beskriver förutsättningarna för en anställning i staten. Dokumentet ska bland annat användas i samband med nyrekrytering av statligt anställda.
EUNyhetEtt toppmöte mellan arbetsmarknadens parter, EU-kommissionen och ministerrådet genomförs i morgon i Bryssel för att diskutera en ny social pelare i EU, skriver Europaportalen.
ArbetsmarknadNyhetStatistiska centralbyrån, SCB, får regeringens uppdrag att mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande analysera utvecklingen av utrikes föddas etablering i Sverige.
OmlokaliseringNyhetStaten ska ta sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop. Därför engagerar sig regeringen nu i omlokalisering av hela myndigheter och myndighetsfunktioner, skriver Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi.
PolisenNyhetPolisen behöver ytterligare 3 300 anställda under kommande år för att klara av de ökade kraven på verksamheten. Det framgår av myndighetens budgetunderlag till regeringen.
ArbetsmarknadNyhetAntalet utstationerade arbetstagare i Sverige fortsätter att öka. Under 2015 anmäldes sammanlagt närmare 43 000 personer till Arbetsmiljöverket som sköter registreringen. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2014.
ArbetsmarknadNyhetDe låglönejobb som föreslagits av allianspartierna Centern och Liberalerna skulle bli dyrare för arbetsgivaren än de nystartsjobb genom Arbetsförmedlingen som redan finns, skriver TCOs Samuel Engblom.
StatsförvaltningNyhetArbetsförmedlingen fick fram omkring 500 praktikplatser för arbetssökande personer med funktionsnedsättning under tre år. Nu testar regeringen en annan strategi och ger i stället varje myndighet i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande.
MedlingsinstitutetNyhetÅr 2015 blev det fredligaste året på svensk arbetsmarknad sedan Medlingsinstitutet inrättades. Inte en enda arbetsdag gick förlorad på grund av strejk eller lockout i förbundsförhandlingar. Medling behövdes bara i två fall.
HÖGSKOLANNyhetFyra av fem nyanställningar på Göteborgs universitet gäller tidsbegränsade jobb, enligt statistik som tidningen GU-Journalen begärt ut. Det ser inte bra ut, medger rektor Pam Fredman.
KULTURNyhetDet behövs fler tillsvidareanställningar i statens kulturinstitutioner, anser ST-medlemmar i kultursektorn enligt en enkät. Förbundets ordförande Britta Lejon varnar för att reformen med fri entré på statliga museer kan leda till ännu fler korttidsjobb.
ArbetsmarknadNyhetFrån och med i dag upphör Arbetsförmedlingen att anvisa nya personer till den tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin, även kallad fas 3. I stället kommer myndigheten att erbjuda andra lösningar för den som är långtidsarbetslös.
FacketNyhetDet behövs fler insatser för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det skriver TCOs samhällspolitiska chef Samuel Engblom i en debattartikel. Också från Saco och Jusek kommer liknande signaler.
ArbetsmarknadNyhetI december var 381 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det var 4 000 färre än ett år tidigare. Samtidigt har antalet långtidsarbetslösa ökat med 7 000 personer.
Prenumerera på