KI: Årliga lönelyft på 3-3,5 procent lämpligt

AVTALSRÖRELSE2019-10-17
Löneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.

Inför den stora avtalsrörelsen som väntar i höst belyser KIs lönebildningsrapport förutsättningarna på olika sätt. Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturavmattning och arbetslösheten har stigit kraftigt de senaste månaderna, konstaterar KI i rapporten. Produktivitetstillväxten i näringslivet ligger för närvarande på en låg nivå, då förordar Konjunkturinstitutet löneökningar på 3 procent. Men skulle produktivitetstillväxten öka till normala genomsnittliga nivåer, historiskt sett, kan löneökningstakten ligga på 3,5 procent, menar myndigheten. Enligt KIs beräkningar är en löneökningstakt på 3,5 procent på sikt förenlig med att inflationsmålet nås.

Återhållsamma löneökningar kan dock bidra till att hålla nere arbetslösheten, skriver KI. Samtidigt kan alltför låga löneökningar tvinga fram mycket låga räntor för att hålla inflationsmålet på två procent årligen.

Ett annat sätt för parterna att bidra till lägre arbetslöshet är att verka för lägre lägstalöner, skriver KI. Lägre lägstalöner kan pressa ner lönerna även för de som redan har jobb inom vissa branscher. Men den risken måste vägas mot de ekonomiska och sociala kostnader som uppstår om lönebildningen försvårar sysselsättningsmöjligheterna för stora grupper på arbetsmarknaden, anser KI.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.