Annons:

Arbetsmiljö

Ämne:Arbetsmiljö
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmiljö. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmiljö genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ST kongressFördjupning– Vi har försökt ringa in det vi tycker är utmaningen i ST och problematisera frågeställningarna. Vi har inte, som vi brukar göra, skickat ut en massa ”färdiga” policydokument, säger STs ordförande Annette Carnhede.
ST kongressFördjupning”ST-medlemmarnas arbetsplatser ska vara de bästa på arbetsmarknaden”.
lfvNyhetUppemot hundra chefer i Luftfartsverket har diplomerats för sina kunskaper om arbetsmiljö. Bara de som klarat provet får arbetsmiljöuppgifter.
aliNyhet”Det här kommer inte att gagna dig, Per”. Det fick Per Nylén höra av en företrädare för ledningen när han ifrågasatte Arbetslivsinstitutets flytt till nya lokaler.
traditionFördjupningStaten ska inte vara ett reservat för infödda svenskar, anser Gunnar Lund. Han vill också ha orädda och självständiga statstjänstemän. Och statsråd som vågar styra myndigheterna.
satsningNyhetParterna på det statliga området ska använda omkring 150 miljoner kronor till projekt på arbetsmiljöområdet. Pengarna tas från den nedlagda stiftelsen Statshälsan.
amsNyhet– Om vår högste chef inte törs föra en diskussion om resurser – då vågar ingen annan göra det heller!
ohälsaNyhetOhälsan slår värst mot människor som arbetar hårt, har höga arbetskrav på sig eller liten kontroll över sitt arbete. Särskilt drabbade är högutbildade kvinnor i TCO.
vårbudgetenNyhetInga höjda tak i sjuk- och föräldraförsäkringen i år. Sänkt sjukpenning från fjärde veckan. Lägre sjukpenning för arbetslösa. Detta är tre av punkterna som regeringen blivit överens med vänsterpartiet och miljöpartiet om i budgetförhandlingarna. Budgeten i sin helhet presenteras 15 april.
debattDebattI STs arbetsmiljörapport från hösten 2001 var det minskade inflytandet över arbetet synonymt med farhågorna för kontorsfabrikerna, dvs arbetsplatser som börjar liknas vid löpande band framför en dator – där kraven är höga och inflytandet samt möjligheten att påverka det dagliga arbetet är mycket låga.
ST kongressFördjupningSå här beskrivs framtidsfrågorna i det diskussionsmaterial som ST har framställt:
ST kongressFördjupning
ST kongressFördjupningSätt en prislapp på arbetsuppgifterna och lönesätt därefter. Hjälp dem som vill att löneförhandla själva. Det kan vara lämpliga inslag i STs framtida politik, enligt några ST-företrädare i Malmö.
platssökandeNyhetArbetsgivare i främst Stockholm vill kontrollera arbetssökandes sjukfrånvaro.
NyhetAntalet skyddsombud minskade kraftigt från mitten av 1990-talet. Nu har intresset för uppgiften åter ökat.
Prenumerera på