Annons:

Diskriminering

Ämne:Diskriminering
Här hittar du de artiklar ST Press publicerat om Diskriminering. Du kan även följa vad ST Press skriver om Diskriminering genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
PolisenNyhetPolisens positiva särbehandling av sökande till Polishögskolan på grund av kön och etnisk bakgrund har stridit mot diskrimineringsförbudet. Det tillstår nu Polisen genom en förlikning med fyra manliga sökanden.
PolismyndighetenNyhetPolismyndigheten vill att Statens ansvarsnämnd granskar förra länspolismästaren Eva Årestad Radners ansvar för det så kallade romregistret. Det framgår av en hemställan underskriven av rikspolischef Dan Eliasson.
DiskrimineringNyhetEtt förbud på Malmö högskolas tandhygienistutbildning mot att använda engångsskydd för underarmarna har hindrat en kvinnlig student i sin utbildning. Det anser föreningen Malmö mot diskriminering och stämmer högskolan för religiös diskriminering.
DiskrimineringNyhetEn FN-kommitté har överprövat en dom i svenska Arbetsdomstolen, AD. En synskadad jurist klagade över diskriminering, sedan hon nekats jobb hos Försäkringskassan.
MångfaldNyhetDen etniska mångfalden är i det närmaste obefintlig i de statliga bolagens styrelser. Av 78 ledamöter i de 10 största av statens bolag har en enda utomnordisk bakgrund, visar en genomgång som SVT gjort.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket medger att Tomasz Striner åldersdiskriminerades när myndigheten skulle anställa asylhandläggare i Malmö. Nu har Migrationsverket ingått en förlikning med Diskrimineringsombudsmannen.
HögskolanNyhetDet finns brister i många lärosätens likabehandlingsplaner. Ofta saknas en fullständig redovisning av hur tidigare planerade åtgärder har genomförts. Det visar en granskning från DO.
DiskrimineringNyhetDen vanligaste anledningen till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället är bristande tillgänglighet. Negativa stereotypa föreställningar är en annan orsak till diskriminering.
DiskrimineringNyhetDiskriminering, fördomar och antiziganism är en del av många svenska romers vardag. Det framgår av en rapport som Länsstyrelsen i Stockholm har överlämnat till regeringen.
DISKRIMINERINGNyhetTCO välkomnar ett utredningsförslag om aktivt arbete mot diskriminering i arbetslivet. Förslaget innebär att lönekartläggningar ska göras varje år.
DiskrimineringNyhetI sitt remissvar till en statlig utredning om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering säger Arbetsgivarverket nej till återinförande av årliga lönekartläggningar som metod för att minska löneskillnader.
JämställdhetNyhetÅrliga lönekartläggningar är inte ett tillräckligt verktyg för att minska löneskillnaderna. Först måste man förstå hur lönediskriminering uppstår, skriver DO Agneta Broberg i en debattartikel.
DiskrimineringNyhetMänniskors upplevelser av diskriminering handlar ofta om långvariga och utdragna processer, där det inte går att peka ut en enskild händelse. Det är slutsatsen av en analys som gjorts av Diskrimineringsombudsmannen, DO.
DONyhetAntalet anmälningar om åldersdiskriminering har fördubblats det senaste året. Under de första fem månaderna fick DO in 187 anmälningar, skriver Dagens Arena. Det är nästan lika många som under hela 2013.
SpårtrafikNyhetTågvärden Jimmy Strigér får arbeta, trots att han har ADHD. Under sommaren har Transportstyrelsen fattat beslut om dispens. Men dispensen är villkorad och Jimmy Strigér känner sig fortfarande diskriminerad. Nu funderar han på lämna järnvägen.
Prenumerera på