DO kräver fler sanktionsmöjligheter

DISKRIMINERING2018-02-15
Diskrimineringsombudsmannen, DO, vill ha större möjlighet att ta till sanktioner mot arbetsgivare som trilskas. Det framgår av ett pressmeddelande som myndigheten publicerat.

Diskrimineringslagen innehåller både ett förbud mot att diskriminera samt en skyldighet för arbetsgivare och utbildningsanordnare att arbeta förebyggande och främjande. Om de inte lever upp till lagens krav kan DO eller en facklig organisation under vissa förutsättningar begära ett vitesföreläggande. Men DO vill få egna sanktionsmöjligheter för att arbetet mot diskriminering ska bli mer effektivt.

Med dagens system med vitesföreläggande, som beslutas av nämnden mot diskriminering, kommer påtryckningen mot arbetsgivaren väldigt sent i processen. I princip är det först när en arbetsgivare uttryckligen vägrar att göra det som lagen kräver som kan DO gå till nämnden mot diskriminering, skriver DO. En sanktion kan tjäna som påtryckning redan från början, eftersom arbetsgivaren då vet att en underlåtelse att leva upp till lagens krav kan medföra att sanktionen utfärdas. Det skulle ge en starkare signal till arbetsgivare och utbildningsanordnare om allvaret i frågorna.

DO vill också ha flera sanktionsmöjligheter mot den som bryter mot diskrimineringsförbudet. Den möjlighet som finns idag är att dra arbetsgivaren inför domstol och kräva diskrimineringsersättning till den som diskriminerats. Men många av de överträdelser som förbjuds genom diskrimineringslagen är av mer strukturell karaktär och kan medföra konsekvenser för många, konstaterar DO. Det kan till exempel gälla bristande fysisk tillgänglighet i lokaler, diskriminerande krav för anställning eller systematisk lönediskriminering.

Men det finns idag inga sanktionsmöjligheter om det inte finns en enskild individ som lidit skada. Därför vill DO ha nya sanktionsmöjligheter att ta till när det har skett en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.