Begreppet nedsatt arbetsförmåga ses över

DISKRIMINERING2017-12-21
Arbetsförmedlingen ska göra en översyn av hur begreppet nedsatt arbetsförmåga påverkar dem som berörs. Det skriver regeringen i sitt regleringsbrev för myndigheten för 2018.

Regeringen uppdrar till Arbetsförmedlingen att utreda om användningen av begreppet nedsatt arbetsförmåga påverkar de personer som berörs. Arbetsförmedlingen ska också undersöka situationen på arbetsmarknaden för män och kvinnor med funktionsnedsättning.

Regeringen hänvisar i ett pressmeddelande till att både funktionshinderrörelsen och FNs kommitté för mänskliga rättigheter anklagat Sverige för att personer med funktionsvariationer diskrimineras på grund av tillämpningen av begreppet nedsatt arbetsförmåga på arbetsmarknaden. Regeringen anser därför att det är angeläget att se över dagens användning av termen nedsatt arbetsförmåga och ta fram kunskap om hur detta påverkar dem som berörs.

Enligt regleringsbrevet ska Arbetsförmedlingen om så behövs lämna förslag på ett alternativt språkbruk och beskriva konsekvenserna av en eventuell förändring. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast 15 november 2018.

Arbetsförmedlingen ska också i övrigt undersöka situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen ska vara kopplad till Arbetskraftsundersökningarna och beställas efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Resultatet av den undersökningen ska redovisas senast 31 mars 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.