Tuffare tag mot trakasserier på jobbet

ARBETSMILJÖ2018-09-03
Regeringen vill införa skarpare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagen när det gäller diskriminering och trakasserier. En utredning ska ta fram förslag på tuffare regler.

En särskild utredare ska se över hur nya regler kan leda till att diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder mot trakasserier och diskriminering på jobbet. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare och vissa utbildningsanordnare skyldiga att arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

”Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser. Efter #metoo-uppropen under hösten stod det klart att vi behöver skärpa lagstiftningen. Nu tar vi nästa steg”, kommenterar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, MP, i ett pressmeddelande.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män existerar, trots att diskriminering på grund av kön är förbjuden och det finns tydliga krav på det förebyggande arbetet mot diskriminering genom bland annat genom lönekartläggning, konstaterar regeringen i sitt pressmeddelande.

Den särskilde utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast 30 september 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.