Annons:

Funktionsnedsättning

Ämne:Funktionsnedsättning
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Funktionsnedsättning. Du kan även följa vad Publikt skriver om Funktionsnedsättning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ARBETSMARKNADNyhetArbetsförmedlingen drar i gång en satsning för att få fler arbetsgivare att se kompetensen hos människor med funktionsnedsättning. I en reklamfilm använder man John Lennons sång Working class hero – efter brevväxling med hans änka Yoko Ono.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill att de statliga myndigheterna ska erbjuda fler praktikplatser riktade till personer med funktionsnedsättning. Praktikplatserna ska förmedlas genom Arbetsförmedlingen.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården har genom två projekt på kort tid tredubblat antalet adhd-utredningar av intagna. Resultatet är att många har fått en diagnos. Nu överväger myndigheten att permanenta screeningverksamheten.
StatsförvaltningNyhetArbetsförmedlingen fick fram omkring 500 praktikplatser för arbetssökande personer med funktionsnedsättning under tre år. Nu testar regeringen en annan strategi och ger i stället varje myndighet i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande.
DiskrimineringNyhetEn FN-kommitté har överprövat en dom i svenska Arbetsdomstolen, AD. En synskadad jurist klagade över diskriminering, sedan hon nekats jobb hos Försäkringskassan.
Mänskliga rättigheterNyhetFN riktar skarp kritik mot hur Sverige hanterar mänskliga rättigheter. Inför ett offentligt förhör i dag har FN tagit fram en rapport som på punkt efter punkt visar att Sverige inte lever upp till kraven.
DiskrimineringNyhetDen vanligaste anledningen till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället är bristande tillgänglighet. Negativa stereotypa föreställningar är en annan orsak till diskriminering.
ADHDNyhetFyra statliga myndigheter gör en gemensam satsning för stöd åt personer med ADHD. Det handlar bland annat om samlat kunskapsstöd, om behandling och information samt om ökad forskning.
Prenumerera på