Fler adhd-diagnoser i Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2016-04-28

Kriminalvården har genom två projekt på kort tid tredubblat antalet adhd-utredningar av intagna. Resultatet är att många har fått en diagnos. Nu överväger myndigheten att permanenta screeningverksamheten.

I två regioner, region väst och Stockholm, har Kriminalvårdens klienter erbjudits adhd-screening och neuropsykiatrisk utredning. I projekten har myndigheten arbetat med både stationära team på anstalterna och mobila team.

Av de klien­ter som screenades på häkten hade 62 procent ett positivt utfall. Det bekräftar resultaten av tidigare studier både i Sverige och utomlands, att det finns en hög förekomst av adhd hos kriminella. Det finns också ett samband mellan behandlad adhd och färre begångna brott.

En särskild svårighet som pekas ut i rapporten är att vid förflyttning och utskrivning fullfölja en inledd utredning och behandling av den som fått en diagnos. Samarbetet mellan häkten och anstalter och med kommuner och landsting behöver bli bättre, så att insatserna inte plötsligt upphör. 

De genomförda projekten har tredubblat antalet adhd-utredningar inom Kriminalvården, säger projektledaren Anna Simonsson till Ekot:

”Vi har ett förslag på att göra det till en nationell utredningsrutin. Det ska tas beslut under våren. I så fall så kommer det införas som en gemensam rutin i hela landet.”

Enligt rapporten tycker medarbetarna som deltagit i projektet att de omhändertar en viktig problematik bättre. De vill också göra mer, framför allt när det gäl­ler omhändertagandet efter en adhd-diagnos.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA