Attityder ofta diskriminerande

DISKRIMINERING2014-12-04

Den vanligaste anledningen till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället är bristande tillgänglighet. Negativa stereotypa föreställningar är en annan orsak till diskriminering.

Vid årsskiftet blir det förbjudet att diskriminera genom bristande tillgänglighet. Därför har Diskrimineringsombudsmannen, DO, i samarbete med Myndigheten för Delaktighet, MFD, tagit fram en rapport om hur personer med funktionsnedsättningar upplever att de utsätts för diskriminering. I rapporten analyseras 485 inkomna anmälningar till JO.

”Ett hinder uppstår oftast i mötet mellan individen och ett samhälle som är otillgängligt. Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet”, säger DO Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

Många av anmälningarna handlar om hinder i den fysiska miljön i butiker, på tåg, toaletter, caféer och barer. Andra handlar om att det inte finns tillgång till hörselslingor eller att teckentolk inte erbjuds. En annan orsak till att personer med funktionsnedsättning känner sig diskriminerade beror på att de möter okunskap och fördomar, visar rapporten.

Anmälare beskriver att deras funktionsnedsättning innebär att de har dålig balans eller otydligt tal, men framhåller att de klarar av mer än vad människor i omgivningen tror. Enligt rapporten reagerar omgivningen ofta utifrån negativa stereotypa föreställningar om personer med funktionsnedsättning.

”De hinder som anmälarna beskriver speglar problem i samhället på flera olika nivåer. Vi är många aktörer som tillsammans har ett ansvar för att synliggöra och undanröja hinder så att människor oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i samhället”, säger MFDs generaldirektör Anne Holm Gulati i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA