Svensk AD-dom prövades av FN

DISKRIMINERING2015-04-09

En FN-kommitté har överprövat en dom i svenska Arbetsdomstolen, AD. En synskadad jurist klagade över diskriminering, sedan hon nekats jobb hos Försäkringskassan.

Den kvinnliga juristen sökte jobb på Försäkringskassan, men trots att hon var den mest meriterade fick hon inte jobbet, skriver Lag&Avtal. Dåvarande Handikappombudsmannen valde då att stämma Försäkringskassan inför AD för diskriminering på grund av funktionshinder. År 2010 avgjorde AD att det inte var diskriminering.

Bakom den friande domen i AD låg att Försäkringskassan skulle ha tvingats till långtgående anpassningar till juristens funktionsnedsättning. Myndighetens ärendehanteringssystem kunde inte utan omfattande kostnader anpassas till en synskadad person. Juristen som tyckte att hon blivit diskriminerad jobbade på förbundet Unga synskadade, och inom förbundet upprördes medlemmar över att domen i AD skulle innebära att Försäkringskassan i framtiden skulle kunna stänga ute alla andra synskadade.

Unga synskadade tog tillsammans med Synskadades riksförbund initiativet till att klaga hos FN. Riksförbundets ombudsman Mikael Ståhl har drivit ärendet vidare, och nu har utslaget kommit från FNs kommitté för övervakning av konventionen om funktionshindrades rättigheter. Med tolv röster mot sex avslogs överklagandet:

”Vi tyckte det här ärendet var värt att driva vidare, både för att Försäkringskassan är en stor statlig myndighet och dessutom en av de 22 utvalda strategiska myndigheterna”, säger Mikael Ståhl till Lag&Avtal.

Det är första gången FN-kommittén prövat ett ärende från Sverige. Mikael Ståhl tror enligt tidningen på större framgång nästa gång förbundet driver ett ärende till FN. Sedan årsskiftet är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA