AD: Synskadad diskriminerades inte

DISKRIMINERING2010-02-18

Försäkringskassan diskriminerade inte synskadade Marie-Louise Jungelin när hon nekades jobb som utredare. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast.

Av:  Erika Wermeling

För fyra år sedan nekades Marie-Louise Jungelin ett jobb som handläggare på Försäkringskassan med hänvisning till hennes funktionsnedsättning, en grav synskada. Nu har AD för första gången prövat hur mycket en arbetsgivare måste anpassa arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättningar.

I det här fallet hade anpassningarna blivit för dyra, enligt AD-domen. Försäkringskassan hade även behövt anställa ytterligare en person för samma jobb. Men hur omfattande stöd Marie-Louise Jungelin hade behövt är inte helt klarlagt, enligt AD.

Anders Karlsson, som har företrätt Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Marie-Louise Jungelin, är förvånad över domslutet.

– AD säger att anpassningarna inte är skäliga, men är inte riktigt klar över vad som krävs. Det är en logisk kullerbytta, säger han.

Anders Karlsson anser att Försäkringskassans utredning är undermålig, att domen tar alltför stor hänsyn till arbetsgivaren och att den strider mot lagens intentioner och förarbeten. Det kommer att bli svårt att vinna ett mål om arbetstagaren måste göra stora egna anpassningsutredningar, tror han.

– De samhälleliga konsekvenserna blir tråkiga. Om man bygger in otillgänglighet så är det närmast ett alibi för att slippa anställa personer med funktionshinder, säger Anders Karlsson.

Marie-Louise Jungelin själv är besviken över domen.

– Det är väldigt sorgligt. Den som har ett lite större funktionshinder blir otroligt begränsad och hänvisad till andras välvilja, säger hon.

Marie-Louise Jungelin hoppas att domen inte avskräcker andra från att anmäla misstänkt diskriminering. Det behövs för att pröva vad som är skälig anpassning och stöd, menar hon.

– Annars får man fundera över vad personer med funktionshinder ska göra här i livet. Vi är för friska för sjukersättning, och det är för dyrt att anpassa arbetsplatserna, säger hon.

Försäkringskassan hävdar att det skulle krävas 20 000 timmar för att programmera om handläggningssystemet så att det skulle fungera ihop med nödvändiga tekniska hjälpmedel. DO menar dock att datorsystemen bara behöver en mindre omprogrammering, och att Marie-Louise Jungelin skulle kunna skanna in handlingar och överföra texten till punktskrift.

Skälig anpassning

Arbetsgivare får inte missgynna arbetstagare med funktionsnedsättning. Därför är de skyldiga att göra skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. En stor arbetsgivare har större krav på sig än en mindre.

Om funktionshindret ”i väsentlig grad” påverkar arbetsförmågan, trots anpassningen, anses det inte vara diskriminering. Då bedöms personen i fråga sakna sakliga förutsättningar för arbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA