Vägrad jobb på grund av synskada

FÖRSÄKRINGSKASSAN2009-05-12

Synskadade Marie-Louise Jungelin fick inte jobbet på Försäkringskassan. Som orsak angavs det interna datorsystemet. I höst prövas ärendet i Arbetsdomstolen.

Av:  Erika Wermeling

Hur mycket ska arbetsgivare behöva anpassa arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättning? Snart prövas ett pilotfall i Arbetsdomstolen, AD.

För tre år sedan nekades Marie-Louise Jungelin arbete som handläggare på Försäkringskassan. Hon fick veta att det berodde på hennes grava synnedsättning. Meriterna var tillräckliga, och vitsorden goda.

Datorsystem satte hinder

Men enligt Försäkringskassan fungerar inte de interna datorsystemen tillsammans med programmen som behövs för att läsa punktskrift.

– Jag hade inte förväntat mig strukturella hinder på en av Sveriges största myndigheter, säger Marie-Louise Jungelin, som är jurist och inte stött på liknande problem på tidigare arbetsplatser.

Nu har diskrimineringsombudsmannen, DO, har stämt Försäkringskassan inför AD. DO menar att Marie-Louise Jungelin kan skriva ut handlingarna för att sedan föra över dem till punktskrift.

Men en sådan överföring riskerar att inte helt stämma överens med originalet, ansåg Försäkringskassan. Marie-Louise Jungelin hade behövt alltför mycket stöd för att göra sitt jobb.

Gjorde ingen utredning

Försäkringskassan utredde inte hur hon skulle klara arbetet innan hon nekades tjänsten. De tekniska problemen var kända sedan tidigare, enligt Försäkringskassan.

Men ett par veckor före den AD-förhandling som skulle ha ägt rum 9 maj skrev Försäkringskassan i en ny inlaga att det är en säkerhetsrisk att skriva ut handlingar på papper. Dessutom påpekar myndigheten att det interna datorsystemet används till många andra arbetsuppgifter än att hämta ut handlingar, vilket skulle göra arbetet ännu svårare för Marie-Louise Jungelin. 

Det här är nya uppgifter som kräver ytterligare en teknisk utredning, enligt DO. Därför har förhandlingarna i AD nu skjutits upp för andra gången.

I januari sköts målet upp en första gång. Då var det Försäkringskassan som ville ha en ny teknisk utredning.

Försäkringskassan anser inte att Marie-Louise Jungelin diskriminerats. Datorsystemen hade behövt ersättas med nya om hon fått tjänsten, och det är inte skäligt, menar Erik Janzon, jurist på Försäkringskassan.

– Det är ett avancerat system som Försäkringskassan byggt själv, och som dessvärre inte fungerar med de program hon behöver, säger han.

Försäkringskassan utestänger en hel grupp arbetstagare, tycker Marie-Louise Jungelin. Försäkringskassan är en stor arbetsplats, och dessutom en så kallad sektorsmyndighet som ska jobba extra mycket med tillgänglighet för funktionsnedsatta, påpekar hon.

Det här är det första ärendet om rätt till stöd och anpassning i arbetet som DO driver.

– Vi kommer att få reda på vad man kan kräva av en stor myndighet, säger Laine Strömgren, jurist på DO.

Målet tas upp igen i höst.


Marie-Louise Jungelin, som numera arbetar på riksorganisationen Unga Synskadade, är trött på att behöva ladda om igen. Om det bara handlat om henne kanske hon gett upp. Men hon vet att domen får betydelse för många andra också.

– Om det här inte är diskriminering, vad är då diskriminering? frågar hon sig.

Diskriminering i arbetslivet

Arbetsgivare får inte välja bort en arbetssökande på grund av dennes funktionsnedsättning. Arbetsgivaren är också skyldig att göra skäliga anpassningar så att den som söker ett jobb, eller har ett jobb, får liknande förutsättningar som sina kollegor. Det går att ställa högre krav på större arbetsplatser än på mindre.

Statliga myndigheter har enligt en förordning från 2001 särskilt ansvar för att göra arbetsplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA