Försäkringskassan stämd av HO

FÖRSÄKRINGSKASSAN2008-03-17

En synskadad kvinna gick miste om ett jobb på Försäkringskassan trots goda meriter. Diskriminering, hävdar Handikappombudsmannen som nu stämmer arbetsgivaren.

Det var för snart två år sedan som en synskadad kvinna sökte arbete som utredare på Försäkringskassan. Hon kallades till intervju och fick efter en tid veta att hon väl uppfyllde kraven på kompetens, erfarenhet och referenser. Men något jobb blev det inte, eftersom ett internt dataprogram enligt arbetsgivaren inte gick att anpassa till punktskrift.

Nu har Handikappombudsmannen, HO, vänt sig till Arbetsdomstolen med en stämningsansökan. Saken gäller misstänkt diskriminering, och HO kräver ett skadestånd på 70 000 kronor för den berörda kvinnans räkning.

De anpassningar som krävdes för att den synskadade kvinnan skulle klara arbetsuppgifterna är inte orimliga, menar HO. Försäkringskassan är en mycket stor och resursstark arbetsgivare, som dessutom har till uppgift att verka för att sjuka och funktionshindrade ska kunna behålla eller återgå till arbete. Därmed borde myndigheten också ha bred kunskap om och erfarenhet av stöd- och anpassningsåtgärder för funktionshindrade, resonerar ombudsmannen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsrätt
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA