Utredningsförslag förkastas av berörda

SOCIALFÖRSÄKRING2019-01-11

En utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har utretts av regeringens särskilda utredare Gunilla Malmborg. Utredningen överlämnades till övergångsregeringen på torsdagen. Utredningen föreslår statligt ansvar för den personliga assistansen och att assistansersättningen bara kan sökas hos Försäkringskassan. Men alla grupper som får assistansersättning i dag kommer inte att få det enligt det gamla systemet, utan i stället införs tre nya insatser enligt LSS, som kommunerna ska ansvara för.

”Insatserna i LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och de behöver därför vara flexibla och kunna ge ett sammanhållet stöd”, kommenterar Gunilla Malmborg i ett pressmeddelande.

En av de nya LSS-insatserna kallas personlig service och boendestöd och ska ge stöd till den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap.

Förebyggande pedagogiskt stöd är en annan ny insats som riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd.

Den tredje nya insatsen kallas personligt stöd till barn och ska ge barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska insatser som är mer ändamålsenliga än dagens..

”Utredningens betänkande innebär så stora försämringar att det måste förkastas i sin helhet”, skriver Funktionsrätt Sveriges intressepolitiske chef Mikael Klein i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Mikael Klein har deltagit i LSS-utredningen som en av två experter från funktionsrättsrörelsen. I ett gemensamt särskilt yttrande förkastar de helt utredarens förslag:

”Det absolut centrala i vår kritik är att förslagen slår mot LSS grundläggande principer om självbestämmande, goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra. Därmed strider förslagen också mot mänskliga rättigheter och mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, skriver Mikael Klein.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA