Fel att diskriminera döv lektor

ARBETSRÄTT2020-10-08

Svenska staten gjorde fel i behandlingen av en döv lektor, som stoppades från att få anställning vid Södertörns högskola. Det fastslår en FN-kommitté, som granskat Arbetsdomstolens och Diskrimineringsombudsmannens agerande.

Det var fel av Arbetsdomstolen, AD, att tillåta att en hörselskadad lektor diskriminerades av Södertörns högskola, anser kommittén, som har till uppgift att kontrollera hur medlemsländerna efterlever konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Avgörandet uppmärksammas av Lag & Avtal.

Södertörns högskola skulle 2016 anställa en lektor i offentlig rätt. När man bedömde de sökandes meriter fann högskolan att en person som var döv var den mest meriterade. Men enligt högskolan skulle det bli för dyrt att anpassa arbetsplatsen efter funktionsnedsättningen. Därför avbröts rekryteringen. Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde högskolan inför AD, som kom fram till att förfarandet inte utgjorde diskriminering.

FN-kommittén riktar nu i sitt utlåtande kritik mot den statliga högskolans rekryteringsförfarande, mot DOs processföring och mot Arbetsdomstolens avgörande, skriver Lag & Avtal.

Enligt FN-kommittén kräver konventionen att medlemsstaterna bidrar med anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning. Arbetsdomstolen gjorde fel när den drog slutsatsen att åtgärderna var orimliga. Även DOs processföring kritiseras. Enligt kommittén låste sig DO till frågan om kostnaderna för teckenspråkstolk var en rimlig anpassningsåtgärd, utan att beakta andra möjliga anpassningsåtgärder, skriver tidningen.

Kommittén rekommenderar Sverige att kompensera den diskriminerade personen. Dessutom bör Sverige vidta åtgärder för att liknande diskriminering inte ska förekomma i framtiden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA