Annons:

Alla vinner på starkt ST

Staten borde som arbetsgivare föregå med gott exempel, men gör det inte alltid. STs uppgift att försvara medlemmarnas intressen kommer också samhället och medborgarna till godo.
Alla ska ha rätt till en attraktiv arbetsplats, där det går att utvecklas i arbetet och att utvecklas för nya arbetsuppgifter. Det fastslog STs senaste kongress. Det är ett egentligen ett ganska blygsamt krav, som ligger lika mycket i arbetsgivarens intresse som i arbetstagarens.

Anledningen till att det ändå formuleras som ett fackligt mål är att det trots allt inte är självklart. Staten borde föregå med gott exempel som arbetsgivare. Ändå har vi sett alltför många exempel på motsatsen.

I detta nummer berättar ST Press om hur rektorn för Högskolan på Gotland i medier pekat ut enheter där personalen enligt honom saknade den kompetens högskolan behöver. Nu riskerar anställda att sägas upp samtidigt som högskolan nyanställer på samma områden.

Facket har länge efterfrågat kompetensutveckling för de anställda, men inget har hänt. Pengarna har inte funnits, har det hetat. Att det också är dyrt att säga upp och nyrekrytera tycks inte vara ett lika stort problem. Och de som förlorar sina jobb tackar knappast en myndighetschef som efterklokt konstaterar att mer borde ha investerats i att utveckla deras kompetens.

Den som får utveckling i sitt arbete uppnår bättre resultat och kan ta på sig ett större ansvar. Det ska givetvis också belönas – även det ett självklart fackligt krav. I tider av rationalisering ställs ständigt högre krav på de anställda. Men det är inte alltid som arbetsgivaren ser de medarbetare som höjer sig ett extra snäpp för att nå upp till dessa krav.

Vid polismyndigheten i Norrbotten, en annan arbetsplats som vi berättar om i detta nummer av ST Press, anser facket att man på myndigheten sparat fem miljoner kronor på rationaliseringar – pengar som borde komma de anställda till del. Problemet är att arbetsgivarens ståndpunkt är att besparingarna bara är knappt tjugondelen så stora. Sannolikt sinar entusiasmen hos medarbetare som dragit ett tungt lass med minskade resurser om de upplever att arbetsgivaren förringar deras insatser.

Andra medarbetare, som känner för den verksamhet de arbetar i, ser sig tvingade att slå larm om problem. Men detta engagemang uppskattas inte alltid av arbetsgivaren. Som ST Press uppmärksammar finns det många statligt anställda som upplever att det är lågt i tak på arbetsplatsen. Det är ett problem. Öppenhet för kritik från de anställda är nödvändigt för att värna kvaliteten på vår gemensamma välfärd. Ändå väljer alltså många i dag att hålla tyst av rädsla för
repressalier.

I alla dessa situationer behövs ett gemensamt värn. När staten brister i sin roll som arbetsgivare gäller det att det finns ett starkt fack som förmår tala för medarbetarnas rätt till inflytande, utveckling och en rimlig lön för sitt arbete. Genom att uppmärksamma allmänheten och de ansvariga politikerna när de som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag kommer i kläm, bidrar ST till att försvara inte bara sina egna medlemmar – utan också samhället i stort.

Inlagt av Jörgen Bergstra... tors, 02/23/2006 - 10:53
Tack för en bra ledarartikel. Den omorganisation som just nu genomförs inom Skogststyrelsen visar tydligt hur Staten som arbetsgivare kan agera mot den som frågar "Varför". I region Väst belönas ja-sägare medan den som ifrågsätter bemöts med personangrepp och förklenande omdömen. Tyvärr verkar det vara ett effektivt sätt att tysta ner dom som bryr sig.
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.