Annons:

Alla vinner på starkt ST

Staten borde som arbetsgivare föregå med gott exempel, men gör det inte alltid. STs uppgift att försvara medlemmarnas intressen kommer också samhället och medborgarna till godo.
Alla ska ha rätt till en attraktiv arbetsplats, där det går att utvecklas i arbetet och att utvecklas för nya arbetsuppgifter. Det fastslog STs senaste kongress. Det är ett egentligen ett ganska blygsamt krav, som ligger lika mycket i arbetsgivarens intresse som i arbetstagarens.

Anledningen till att det ändå formuleras som ett fackligt mål är att det trots allt inte är självklart. Staten borde föregå med gott exempel som arbetsgivare. Ändå har vi sett alltför många exempel på motsatsen.

I detta nummer berättar ST Press om hur rektorn för Högskolan på Gotland i medier pekat ut enheter där personalen enligt honom saknade den kompetens högskolan behöver. Nu riskerar anställda att sägas upp samtidigt som högskolan nyanställer på samma områden.

Facket har länge efterfrågat kompetensutveckling för de anställda, men inget har hänt. Pengarna har inte funnits, har det hetat. Att det också är dyrt att säga upp och nyrekrytera tycks inte vara ett lika stort problem. Och de som förlorar sina jobb tackar knappast en myndighetschef som efterklokt konstaterar att mer borde ha investerats i att utveckla deras kompetens.

Den som får utveckling i sitt arbete uppnår bättre resultat och kan ta på sig ett större ansvar. Det ska givetvis också belönas – även det ett självklart fackligt krav. I tider av rationalisering ställs ständigt högre krav på de anställda. Men det är inte alltid som arbetsgivaren ser de medarbetare som höjer sig ett extra snäpp för att nå upp till dessa krav.

Vid polismyndigheten i Norrbotten, en annan arbetsplats som vi berättar om i detta nummer av ST Press, anser facket att man på myndigheten sparat fem miljoner kronor på rationaliseringar – pengar som borde komma de anställda till del. Problemet är att arbetsgivarens ståndpunkt är att besparingarna bara är knappt tjugondelen så stora. Sannolikt sinar entusiasmen hos medarbetare som dragit ett tungt lass med minskade resurser om de upplever att arbetsgivaren förringar deras insatser.

Andra medarbetare, som känner för den verksamhet de arbetar i, ser sig tvingade att slå larm om problem. Men detta engagemang uppskattas inte alltid av arbetsgivaren. Som ST Press uppmärksammar finns det många statligt anställda som upplever att det är lågt i tak på arbetsplatsen. Det är ett problem. Öppenhet för kritik från de anställda är nödvändigt för att värna kvaliteten på vår gemensamma välfärd. Ändå väljer alltså många i dag att hålla tyst av rädsla för
repressalier.

I alla dessa situationer behövs ett gemensamt värn. När staten brister i sin roll som arbetsgivare gäller det att det finns ett starkt fack som förmår tala för medarbetarnas rätt till inflytande, utveckling och en rimlig lön för sitt arbete. Genom att uppmärksamma allmänheten och de ansvariga politikerna när de som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag kommer i kläm, bidrar ST till att försvara inte bara sina egna medlemmar – utan också samhället i stort.

Inlagt av Jörgen Bergstra... tors, 02/23/2006 - 10:53
Tack för en bra ledarartikel. Den omorganisation som just nu genomförs inom Skogststyrelsen visar tydligt hur Staten som arbetsgivare kan agera mot den som frågar "Varför". I region Väst belönas ja-sägare medan den som ifrågsätter bemöts med personangrepp och förklenande omdömen. Tyvärr verkar det vara ett effektivt sätt att tysta ner dom som bryr sig.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.