Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Använd din röst

Snart är det riksdagsval. Ditt fackförbund och din fackförbundstidning vill hjälpa dig att göra ett medvetet och upplyst ställningstagande. Men i slutändan är valet ditt.

Riksdagsvalet ger dig och alla andra medborgare möjlighet att bestämma landets färdriktning de närmaste fyra åren. Det är ett beslut som kan ha stor betydelse – på många områden är det stora skillnader mellan de politiska partiernas uppfattningar.

Detta är något som ST Press valbevakning försökt att uppmärksamma. Under våren har vi redovisat hur riksdagspartierna ser på sjukförsäkringen, arbetsrätten, arbetsmarknadspolitiken och statens roll. (Du hittar våra artiklar på www.stpress.se/val2010.) I detta nummer intervjuas de två statsministerkandidaterna, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. De har olika syn på mycket, bland annat på hur sjukförsäkrings­systemet ska se ut.

De politiska visionerna för statens åtaganden förtjänar särskild uppmärksamhet i valdebatten. Det gäller de stora trygghetssystemen, som socialförsäkringarna, men också andra viktiga delar av vår gemensamma välfärd, exempelvis rättsväsendet, skatteväsendet, infrastrukturen och den högre utbildningen. Till skillnad från vård, skola och omsorg – som till stora delar är landstingens och kommunernas ansvar – är det områden som riksdag och regering bestämmer över på egen hand.

Som fackförbund för dem som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag har ST ett särskilt ansvar för att sätta ljus på dessa frågor, eftersom riksdagsvalet är avgörande för hur medlemmarnas arbetsplatser leds och styrs. När förbundets färska arbetsmiljöenkät visar att en stor del av de svarande ST-medlemmarna saknar förtroende för regeringens sätt att leda den egna verksamheten är det en varningssignal som politiker i alla läger bör ta på allvar.

Den nuvarande regeringen är långt ifrån den första som kritiserats för sitt sätt att hantera myndigheterna och de statliga bolagen, och eftersom frågan inte ställts i tidigare undersökningar går det inte att säga om missnöjet har ökat eller minskat. Snarare än ett ställningstagande för eller emot en viss politik bör nog undersökningens resultat tolkas som en allmän protest mot att andra prioriteringar fått gå före omsorgen om en väl fungerande verksamhet.

Att ett fackförbund lyfter fram detta slags kritik från sina medlemmar är en viktig del av det politiska ansvars­utkrävandet. På samma sätt bör facket granska de förslag som förs fram i valrörelsen och bedöma dem utifrån hur de påverkar arbetstagarna.

Eftersom ST – liksom de andra tjänste­mannaförbunden – valt att stå partipolitiskt obundet, kan förbundet agera fritt i debatten, utan valtaktiska hänsyn. Det skapar ett starkt fack, som företräder alla sina medlemmar, oberoende av ideologisk färg.

Det är viktigt att du använder din röst i riksdagsvalet. Som väljare måste du ta ställning till politiska förslag på många olika områden – liksom vilka personer som ska utöva ledarskapet. Ditt fackförbund och din fackförbunds­tidning vill hjälpa dig att göra ett medvetet och upplyst ställningstagande. Men det är upp till dig att avgöra vad du prioriterar. I slutändan är valet ditt.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.