Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Använd din röst

Snart är det riksdagsval. Ditt fackförbund och din fackförbundstidning vill hjälpa dig att göra ett medvetet och upplyst ställningstagande. Men i slutändan är valet ditt.

Riksdagsvalet ger dig och alla andra medborgare möjlighet att bestämma landets färdriktning de närmaste fyra åren. Det är ett beslut som kan ha stor betydelse – på många områden är det stora skillnader mellan de politiska partiernas uppfattningar.

Detta är något som ST Press valbevakning försökt att uppmärksamma. Under våren har vi redovisat hur riksdagspartierna ser på sjukförsäkringen, arbetsrätten, arbetsmarknadspolitiken och statens roll. (Du hittar våra artiklar på www.stpress.se/val2010.) I detta nummer intervjuas de två statsministerkandidaterna, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. De har olika syn på mycket, bland annat på hur sjukförsäkrings­systemet ska se ut.

De politiska visionerna för statens åtaganden förtjänar särskild uppmärksamhet i valdebatten. Det gäller de stora trygghetssystemen, som socialförsäkringarna, men också andra viktiga delar av vår gemensamma välfärd, exempelvis rättsväsendet, skatteväsendet, infrastrukturen och den högre utbildningen. Till skillnad från vård, skola och omsorg – som till stora delar är landstingens och kommunernas ansvar – är det områden som riksdag och regering bestämmer över på egen hand.

Som fackförbund för dem som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag har ST ett särskilt ansvar för att sätta ljus på dessa frågor, eftersom riksdagsvalet är avgörande för hur medlemmarnas arbetsplatser leds och styrs. När förbundets färska arbetsmiljöenkät visar att en stor del av de svarande ST-medlemmarna saknar förtroende för regeringens sätt att leda den egna verksamheten är det en varningssignal som politiker i alla läger bör ta på allvar.

Den nuvarande regeringen är långt ifrån den första som kritiserats för sitt sätt att hantera myndigheterna och de statliga bolagen, och eftersom frågan inte ställts i tidigare undersökningar går det inte att säga om missnöjet har ökat eller minskat. Snarare än ett ställningstagande för eller emot en viss politik bör nog undersökningens resultat tolkas som en allmän protest mot att andra prioriteringar fått gå före omsorgen om en väl fungerande verksamhet.

Att ett fackförbund lyfter fram detta slags kritik från sina medlemmar är en viktig del av det politiska ansvars­utkrävandet. På samma sätt bör facket granska de förslag som förs fram i valrörelsen och bedöma dem utifrån hur de påverkar arbetstagarna.

Eftersom ST – liksom de andra tjänste­mannaförbunden – valt att stå partipolitiskt obundet, kan förbundet agera fritt i debatten, utan valtaktiska hänsyn. Det skapar ett starkt fack, som företräder alla sina medlemmar, oberoende av ideologisk färg.

Det är viktigt att du använder din röst i riksdagsvalet. Som väljare måste du ta ställning till politiska förslag på många olika områden – liksom vilka personer som ska utöva ledarskapet. Ditt fackförbund och din fackförbunds­tidning vill hjälpa dig att göra ett medvetet och upplyst ställningstagande. Men det är upp till dig att avgöra vad du prioriterar. I slutändan är valet ditt.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.