Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Använd din röst

Snart är det riksdagsval. Ditt fackförbund och din fackförbundstidning vill hjälpa dig att göra ett medvetet och upplyst ställningstagande. Men i slutändan är valet ditt.

Riksdagsvalet ger dig och alla andra medborgare möjlighet att bestämma landets färdriktning de närmaste fyra åren. Det är ett beslut som kan ha stor betydelse – på många områden är det stora skillnader mellan de politiska partiernas uppfattningar.

Detta är något som ST Press valbevakning försökt att uppmärksamma. Under våren har vi redovisat hur riksdagspartierna ser på sjukförsäkringen, arbetsrätten, arbetsmarknadspolitiken och statens roll. (Du hittar våra artiklar på www.stpress.se/val2010.) I detta nummer intervjuas de två statsministerkandidaterna, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. De har olika syn på mycket, bland annat på hur sjukförsäkrings­systemet ska se ut.

De politiska visionerna för statens åtaganden förtjänar särskild uppmärksamhet i valdebatten. Det gäller de stora trygghetssystemen, som socialförsäkringarna, men också andra viktiga delar av vår gemensamma välfärd, exempelvis rättsväsendet, skatteväsendet, infrastrukturen och den högre utbildningen. Till skillnad från vård, skola och omsorg – som till stora delar är landstingens och kommunernas ansvar – är det områden som riksdag och regering bestämmer över på egen hand.

Som fackförbund för dem som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag har ST ett särskilt ansvar för att sätta ljus på dessa frågor, eftersom riksdagsvalet är avgörande för hur medlemmarnas arbetsplatser leds och styrs. När förbundets färska arbetsmiljöenkät visar att en stor del av de svarande ST-medlemmarna saknar förtroende för regeringens sätt att leda den egna verksamheten är det en varningssignal som politiker i alla läger bör ta på allvar.

Den nuvarande regeringen är långt ifrån den första som kritiserats för sitt sätt att hantera myndigheterna och de statliga bolagen, och eftersom frågan inte ställts i tidigare undersökningar går det inte att säga om missnöjet har ökat eller minskat. Snarare än ett ställningstagande för eller emot en viss politik bör nog undersökningens resultat tolkas som en allmän protest mot att andra prioriteringar fått gå före omsorgen om en väl fungerande verksamhet.

Att ett fackförbund lyfter fram detta slags kritik från sina medlemmar är en viktig del av det politiska ansvars­utkrävandet. På samma sätt bör facket granska de förslag som förs fram i valrörelsen och bedöma dem utifrån hur de påverkar arbetstagarna.

Eftersom ST – liksom de andra tjänste­mannaförbunden – valt att stå partipolitiskt obundet, kan förbundet agera fritt i debatten, utan valtaktiska hänsyn. Det skapar ett starkt fack, som företräder alla sina medlemmar, oberoende av ideologisk färg.

Det är viktigt att du använder din röst i riksdagsvalet. Som väljare måste du ta ställning till politiska förslag på många olika områden – liksom vilka personer som ska utöva ledarskapet. Ditt fackförbund och din fackförbunds­tidning vill hjälpa dig att göra ett medvetet och upplyst ställningstagande. Men det är upp till dig att avgöra vad du prioriterar. I slutändan är valet ditt.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.