Annons:
Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande. Bild:Casper Hedberg
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Arbetsförmedlare behöver bättre it-verktyg

Arbetsförmedlares dåliga it-stöd orsakar dubbelarbete och onödig administration, skriver Statskontoret i en rapport om Arbetsförmedlingens ”förnyelseresa”. I övrigt har många förändringar genomförts effektivt, enligt rapporten.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt det förändringsarbete på Arbetsförmedlingen som går under namnet förnyelseresan. Arbetet startade 2014 och ska pågå till 2021, och är ett försök att förbättra styrning, organisation och kultur. Även den digitala utvecklingen har prioriterats.

Enligt Statskontoret är förnyelseresan väl förankrad bland chefer och medarbetare. Exempelvis är arbetet med att förändra ledningsfilosofin uppskattat, och arbetsförmedlarna upplever att de har bättre möjligheter till långsiktiga kontakter med arbetsgivare, bedömer Statskontoret.

Till de positiva resultaten hör enligt rapporten också att den interna styrningen blivit bättre, och de digitala framstegen gör enligt Statskontoret Arbetsförmedlingen bättre rustad för – den nu i långa stycken ovissa – framtiden.

De risker som Statskontoret lyfter fram i sin rapport gäller bland annat det bristfälliga interna it-stödet: ”Den interna administrationen kräver betydligt mer tid av arbetsförmedlare än av andra statligt anställda (…) De bristfälliga it-stöden orsakar dubbelarbete och onödig administration. Handläggarstöden till arbetsförmedlarna är också både omfattande och ibland krångliga.”

Om myndigheten ska kunna ställa om på det sätt som januariavtalet stakar ut till 2021 krävs enligt rapporten att man snabbt utvecklar och inför nya interna it-stöd.

Ett annat problem som Statskontoret pekar på är att förändringarna ännu inte lett till tydliga förbättringar för arbetssökande och arbetsgivare, och de grupperna har inte heller förändrat sin bild av Arbetsförmedlingen.

Ett syfte med digitaliseringen har varit att frigöra tid för bättre stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt Statskontorets bedömning är det dock oklart om det har blivit så.

Statskontoret rekommenderar att Arbetsförmedlingen minskar antalet planerade förändringar och stärker stödet till cheferna. En annan rekommendation är att stärka det ekonomiska perspektivet i it-verksamheten, så att utvecklingsprojekt ger största möjliga nytta.

Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, känner igen flera av Statskontorets iakttagelser. Bland annat har facket lyft frågan om det interna it-stödet.

– It är en väldigt kritisk del för att det ska fungera. Man kan pumpa in miljarder i utvecklingsprojekt, men det gäller att det är rätt verktyg. Och utvecklingen av it-stödet har inte kommit så långt att arbetsförmedlarna upplever att det skett förbättringar, säger han till Publikt.

Han håller också med om att Arbetsförmedlingen måste dra ned på förändringstakten i förnyelseresan.

– Vi har inte resurser att driva många olika organisatoriska förändringar, och nu måste vi också ändra kurs utifrån den gällande budgeten och regeringens planer på ändrat uppdrag.

Även Statskontorets positiva omdömen om kulturförändringar i myndigheten ligger i linje med fackets uppfattning.

– Vi har utvecklat medarbetarskapet, och framför allt har cheferna fått mandat att vara chefer. Vi är inte i mål där heller, men det har blivit bättre och vi har fått ett öppnare klimat, säger Fredrik Andersson.

Bli den första att tycka till!
Ny säkerhetsskyddslagNyhetNär en anställd med säkerhetsklassad tjänst inte fick behålla sina arbetsuppgifter utan att få veta varför väckte det oro på MSB. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
FackligtNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar som ska förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, sägs det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.