Annons:
Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande. Bild:Casper Hedberg
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Arbetsförmedlare behöver bättre it-verktyg

Arbetsförmedlares dåliga it-stöd orsakar dubbelarbete och onödig administration, skriver Statskontoret i en rapport om Arbetsförmedlingens ”förnyelseresa”. I övrigt har många förändringar genomförts effektivt, enligt rapporten.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt det förändringsarbete på Arbetsförmedlingen som går under namnet förnyelseresan. Arbetet startade 2014 och ska pågå till 2021, och är ett försök att förbättra styrning, organisation och kultur. Även den digitala utvecklingen har prioriterats.

Enligt Statskontoret är förnyelseresan väl förankrad bland chefer och medarbetare. Exempelvis är arbetet med att förändra ledningsfilosofin uppskattat, och arbetsförmedlarna upplever att de har bättre möjligheter till långsiktiga kontakter med arbetsgivare, bedömer Statskontoret.

Till de positiva resultaten hör enligt rapporten också att den interna styrningen blivit bättre, och de digitala framstegen gör enligt Statskontoret Arbetsförmedlingen bättre rustad för – den nu i långa stycken ovissa – framtiden.

De risker som Statskontoret lyfter fram i sin rapport gäller bland annat det bristfälliga interna it-stödet: ”Den interna administrationen kräver betydligt mer tid av arbetsförmedlare än av andra statligt anställda (…) De bristfälliga it-stöden orsakar dubbelarbete och onödig administration. Handläggarstöden till arbetsförmedlarna är också både omfattande och ibland krångliga.”

Om myndigheten ska kunna ställa om på det sätt som januariavtalet stakar ut till 2021 krävs enligt rapporten att man snabbt utvecklar och inför nya interna it-stöd.

Ett annat problem som Statskontoret pekar på är att förändringarna ännu inte lett till tydliga förbättringar för arbetssökande och arbetsgivare, och de grupperna har inte heller förändrat sin bild av Arbetsförmedlingen.

Ett syfte med digitaliseringen har varit att frigöra tid för bättre stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt Statskontorets bedömning är det dock oklart om det har blivit så.

Statskontoret rekommenderar att Arbetsförmedlingen minskar antalet planerade förändringar och stärker stödet till cheferna. En annan rekommendation är att stärka det ekonomiska perspektivet i it-verksamheten, så att utvecklingsprojekt ger största möjliga nytta.

Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, känner igen flera av Statskontorets iakttagelser. Bland annat har facket lyft frågan om det interna it-stödet.

– It är en väldigt kritisk del för att det ska fungera. Man kan pumpa in miljarder i utvecklingsprojekt, men det gäller att det är rätt verktyg. Och utvecklingen av it-stödet har inte kommit så långt att arbetsförmedlarna upplever att det skett förbättringar, säger han till Publikt.

Han håller också med om att Arbetsförmedlingen måste dra ned på förändringstakten i förnyelseresan.

– Vi har inte resurser att driva många olika organisatoriska förändringar, och nu måste vi också ändra kurs utifrån den gällande budgeten och regeringens planer på ändrat uppdrag.

Även Statskontorets positiva omdömen om kulturförändringar i myndigheten ligger i linje med fackets uppfattning.

– Vi har utvecklat medarbetarskapet, och framför allt har cheferna fått mandat att vara chefer. Vi är inte i mål där heller, men det har blivit bättre och vi har fått ett öppnare klimat, säger Fredrik Andersson.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.