Annons:
Bild:Getty Images
Rehabilitering
Fördjupning
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Arbetsplatsen är ofta orsaken till problemet

Återgång till arbete efter sjukskrivning är ofta en komplex process där varje individuellt fall måste hanteras unikt. Det är vanligt att arbetsplatsen också behöver rehabiliteras, säger forskaren Christian Ståhl.

Sedan 1 juli 2018 har arbetsgivaren ett ökat ansvar för rehabilitering. En lagändring slår fast att arbetsgivaren måste göra en rehabiliteringsplan inom de första 30 dagarna som en anställd är borta från jobbet, förutsatt att frånvaron förväntas bli mer än 60 dagar lång.

Lagändringen är klart positiv för arbets­tagaren, menar Christian Ståhl, professor vid Linköpings universitet som forskar om sjukskrivning och rehabilitering.

– Nu måste arbetsgivarna tänka till lite mer. Men sedan ska den färdiga rehabiliterings­planen inte tvunget rapporteras in någonstans, vilket man kanske kan behöva fundera över i fram­tiden, säger han.

Christian Ståhl beskriver rehabili­tering som en komplicerad process där arbetsplatsen som sådan nästan alltid behöver sin egen rehabilitering. Oftast är arbetsplatsen både orsak till problemet och lösningen på detsamma, konstaterar han.

Forskningen kring rehabilitering visar att fokus bör ligga på organisations- och arbetsplatsnivå. Ändå tenderar man att försöka förändra individen snarare än arbetsplatsen.

– Ofta är det så att om man ska återgå till en arbetsplats där det fanns problem i arbetsmiljön från början, så kommer det inte att fungera så bra om man inte har gjort något åt de sakerna.

Christian Ståhl vill betona att man som enskild aldrig ska behöva stå ensam i processen.

– Får man inte stöd kan facket vara en lämplig aktör att använda sig av i kontakten med arbetsgivaren, säger han.

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering
  • Om sjukperioden väntas bli 60 dagar eller längre är det arbetsgivarens ansvar att göra en rehabiliteringsplan inom de första 30 dagarna som den anställde är borta från jobbet.
  • Om sjukperioden väntas vara kortare än 60 dagar bör arbetsgivaren i stället dokumentera den anställdes återgång till jobbet.

Källa: Försäkringskassan

Bättre rehab med koordinator

För två år sedan infördes på försök en funktion för att koordinera rehabiliterings­insatser. Eftersom regeringens utvärdering visade att processen kring sjukskrivning blev bättre, vill man nu lagstifta om att landstingen ska erbjuda så kallade rehabkoordinatorer.

Rehabiliterings­­penning alternativ till sjukpenning

Den som deltar i arbetslivs­inriktad rehabilitering, som arbetsträning eller en utbildning på högst ett år, kan i stället för sjukpenning ha rätt till rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen är lika hög som sjukpenningen. Dessutom kan man få särskilda bidrag för exempelvis studie­material eller resor till annan ort.

Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetEn kriminalvårdare har åtalats för tjänstefel, sedan han beordrat stopp för kisspaus under transporten av en intagen. Den 25-årige mördaren är fortfarande på rymmen, uppger SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetUppgiven och kaotisk. Så beskriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, stämningen på myndigheten efter varslet.
RättsväsendetNyhetRegeringen har beslutat om nya regleringsbrev för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. De båda myndigheterna ska tillsammans redovisa hur de kan bli bättre på att utreda brott och ställa skyldiga inför rätta.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
Ny säkerhetsskyddslagNyhetDet kan handla om spelskulder eller en kriminell familjemedlem. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sina arbetsuppgifter och sitt jobb – utan att de själva eller deras fackliga företrädare får veta varför. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
StatsförvaltningNyhetDen statliga myndighet som har högst förtroende i klassen för svenska institutioner är Polisen. I botten finns Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Det framgår av årets upplaga av Förtroendebarometern.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
HÖGSKOLANNyhetMer än hälften av de statliga myndigheternas utsläpp från flygresor kommer från universitets- och högskoleområdet, uppger Sveriges Radios Ekot.
Göteborgs universitetNyhetMedarbetare som hotats till livet och hatats i sociala medier. Uppmärksamheten kring djurförsök på sex hundar vid Göteborgs universitet utlöste en stor kris vid lärosätet. Nu ska en samlad polisanmälan göras. ”Vi var inte beredda”, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef.
PubliktNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar i syfte att förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, hävdas det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.