Migrationsverket missar mål om förvaring

MIGRATIONSVERKET2024-04-16

Migrationsverket klarar inte regeringens målsättning om 1 000 nya platser i förvar utan ytterligare pengar, enligt en rapport som lämnats till regeringen. ”Vi befinner oss i en period av kraftig expansion av förvaren och då är det viktigt att behålla vårt fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling och säkerhet på förvaren ”, betonar myndighetens generaldirektör Maria Mindhammar.

Migrationsverket har en konkret plan för upp till 750 nya platser för personer som ska återvända, enligt en rapport till regeringen. För att nå regeringens mål om 1 000 nya platser krävs ytterligare resurser.

”För att uppnå 1 000 platser krävs både ekonomiskt tillskott och ett tydligt och tidigt besked så att vi samlat kan börja planera för en större utbyggnad och lokalisering av kapaciteten i god tid. Med de ekonomiska resurser vi har fått kommer vi att kunna öka till cirka 750 platser de kommande åren”, understryker generaldirektör Maria Mindhammar i ett pressmeddelande.

Ökningen ska enligt planen genomföras i flera steg. Vid sidan av planerade utökningar vid förvaren i Mölndal och Flen planerar Migrationsverket att bygga 80 nya förvarsplatser i närhet till Arlanda. Samtidigt fortsätter myndigheten utvecklingsarbetet för att skapa en tryggare och säkrare miljö för personal och förvarstagna.

”Vi befinner oss i en period av kraftig expansion av förvaren och då är det viktigt att behålla vårt fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling och säkerhet på förvaren – inte minst för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare nu och framåt”, betonar Maria Mindhammar.

För den framtida utbyggnaden identifierar Migrationsverket, efter samråd med bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården, tre områden som särskilt lämpliga – i Malmö och Luleå samt i närheten av Arlanda flygplats.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA