Antalet förvarsplatser ska öka kraftigt

MIGRATIONSVERKET2023-12-15

De närmaste åren byggs närmare 100 nya förvarsplatser, men ytterligare drygt 300 behövs för att nå målet 1 000 platser i landet, visar Migrationsverkets plan för en utbyggd förvarskapacitet.

En utbyggnad av förvarsverksamheten pågår redan. Migrationsverket räknar med att 96 nya platser ska tillkomma i Flen och Mölndal fram till 2025. Tillsammans med det förvar som öppnade i Mölndal förra året kommer Migrationsverket att med de nya platserna nå totalt 663 förvarsplatser i landet.

”Fler förvarsplatser är en del av arbetet för att förbättra förutsättningarna för återvändandet. Vi arbetar målmedvetet för att planera och genomföra utökningen av förvarsplatserna”, framhåller Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar i ett pressmeddelande.

I budgetpropositionen för 2024 meddelade regeringen att avsikten är att Migrationsverket ska fortsätta utöka förvarskapaciteten till totalt 1 000 platser. Enligt pressmeddelandet väntas regeringen ge myndigheten i uppdrag att ta fram en plan för detta.

”Ytterligare drygt 300 nya platser är en kraftig utbyggnad. Eftersom det är ett pågående arbete har vi upparbetade kunskaper om hur vi kan genomföra det”, understryker Gustav Wilhelmsson, verksamhetsexpert på Migrationsverket, i pressmeddelandet.

Migrationsverket har bland annat undersökt förutsättningarna för ett nytt förvar i norra Sverige och en utökning av antalet platser i Gävle. Även andra alternativ, som utökad förvarskapacitet i södra Sverige eller nära Arlanda, kommer att utredas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA