Annons:
Artist
Kultur
AVBirgitta Haglund0 kommentarerTyck till!

Artist och aktivist med skrattet som verktyg

Artisten Emil Jensen är under hösten aktuell med sin nya show, Flyktpotatis, där han belyser begreppet flykt ur alla möjliga vinklar. Hans samhällsengagemang har följt honom länge.
Emil Jensen använder humor för att även de som inte delar hans värderingar ska förstå hans engagemang: »Skrattet öppnar upp publiken, då blir det lättare att kommunicera på ett djupare plan sedan.«Bild:Klara G

»Murar är broar på högkant«. Citatet är Emil Jensens. Han kan konsten att bygga broar till sin publik, skapa en inkluderande vi-känsla, igenkänning, tröst, hopp, skratt och gråt i samma ande­tag. Men det kan också bränna till, rent politiskt. Hans texter genomsyras av humanism och solidaritet. Mänskliga rättigheter och miljöfrågor har enga­gerat honom sedan länge.

Vi möts för intervju på ett kafé på Söder­malm i Stockholm. Här brukar han sitta och skriva sina sångtexter, krönikor och de halsbrytande mellansnack, fyllda av fyndiga vändningar, som har blivit hans signum.

– Allt jag har gjort utanför musiken har varit mellansnack som har spårat ur. Ibland har det blivit krönikor, ibland dikter, ibland ren komik.

Han är mångsidig: musiker, poet, krönikör.

– Jag har nog varit lyckligt befriad från Jantelagen, i det avseendet att jag aldrig känt mig begränsad i hur många uttryck jag borde ägna mig åt.

Emil Jensen är också aktivist. För runt tio år sedan cyklade han exempelvis genom Sverige på sin Riksteater­turné, som en manifestation för klimatet.

– Direktaktion har alltid legat mig varmt om hjärtat. Demokrati handlar inte bara om att rösta vart fjärde år, säger han.

Han ser det som en utmaning i sitt artisteri att kunna berätta om sitt engage­mang så att så många som möjligt kan tillgodogöra sig det, även de som inte delar hans värderingar.

– Det är där man som mest kan påverka.

Men det är också svårt, så hur gör du?

– Jag jobbar med humor, skrattet öppnar upp publiken, då blir det lätta­re att kommunicera på ett djupare plan sedan.

Ett sätt att locka fram skratt är ordlekar. Som i titeln på hans nya show, Flyktpotatis, i stället för klyftpotatis. Föreställningen kretsar kring begreppet flykt i alla dess former.

– Det känns viktigt att det inte enbart handlar om flykt i betydelsen att fly från ett land, för den historien finns det andra som kan berätta inifrån på ett mer angeläget sätt än vad jag kan. Däremot kan jag prata om den delen av tema­tiken utifrån medmänsklighet. Sedan kommer det att handla betydligt mer om flyktbeteenden av alla slag.

Men han tänker inte relativisera temat.

– Det finns människor som flyr för sina liv, från nationer och regimer, men också från familjer och relationer. Det går inte att jämföra med någon som flyr verkligheten genom dagdrömmar,
nostalgi eller missbruk.

Många låtar på Emil Jensens nysläppta skiva, Två naturliga armar, tange­rar temat flykt och kommer att ingå i showen. Redan i sitt sommarprogram i juli i år var han inne på ämnet när han öppen­hjärtigt berättade om sin storasyster, som dog i cancer i unga år, och hur han först försökte undvika sorgen efter henne.

– Jag hade aldrig kunnat drömma om ett sådant mottagande. Jag la ned själ och hjärta i programmet. Jag tror att om man verkligen går till botten med något i sig själv och vågar vara specifik med detaljer, så väcker man också
något hos andra.

Redan i trettonårsåldern började Emil Jensen engagera sig politiskt. En doku­mentär om apartheidmotståndaren Steve Biko öppnade hans ögon.

– Det var så tydligt vad som var rätt och fel i den frågan, på det sättet var det en bra start i det politiska engage­manget. Sedan tog det bara något år innan apartheidregimen upphörde, det var också bra, att få se att saker faktiskt går att förändra till det bättre.

Emil Jensen vill inspirera, förmedla att vi alla är en del av samhället och därmed också aktörer. Han är över­tygad om att vi inte kan undvika att påverka.

– I diskussionerna på våra arbetsplatser, i fikarummen, där förändras världen hela tiden. Vi förändrar världen vare sig vi vill eller inte.

»Murar är broar på högkant«, det är en hoppfull bild. Men i dag är det svårt att se de där broarna i murarna som byggs runt Europa.

– Det är väldigt svårt. Det är verk­ligen vår tids sorg, hur Europa har agerat under de senaste åren. Människor drunknar varje dag i Medelhavet. Vi har pratat så länge om att vi måste lära oss av historien. Nu har vi chansen att visa att vi faktiskt har gjort det när det gäller medmänsklighet. Än är det inte för sent.

I början av intervjun snappar Emil Jensen upp ett ord jag använder som han själv har funderat över, och som kommer att ingå i Flyktpotatis.

– Du sa »medmänskliga rättigheter«, det är en fantastisk felsägning. Många brukar prata om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter, men jag tycker vi har rätt att vara ännu schystare än vad lagen säger att vi måste vara. Vi har rätt att vara medmänskliga.

Musiker, poet, artist, aktivist, krönikör
  • Emil Jensen är musiker, poet, artist, aktivist samt krönikör i Dagens ETC och i God morgon världen i P1. Han har genom åren fått en mängd priser, bland annat Hoola Bandoola-priset och Gustaf Frödings lyrikpris.
  • Flyktpotatis, av och med Emil Jensen, har premiär 9 november i Vara och turnerar även under vårsäsongen 2017, fram till den 9 april.
  • Hans nya album Två naturliga armar släpptes 28 oktober. Låtar från albumet kommer att ingå i showen.
  • Emil Jensens sommarprogram finns tillgängligt på Sveriges Radios webbplats.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.