Annons:

Återkrav vanligast från STs kassa

STs a-kassa kräver oftare tillbaka utbetald ersättning från deltidsarbetande än någon annan kassa. Man väntar dessutom längre med att betala ut ersättning, visar en granskning av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har granskat a-kassornas hantering av återkrav. Den övergripande slutsatsen av granskningen är att a-kassorna sköter hanteringen på ett bra sätt. Men enligt IAF finns en förbättringspotential, såväl för hur felaktiga utbetalningar uppkommer som för den formella hanteringen och hur lång tid den tar.

I analysen har IAF särskilt granskat STs a-kassa och Alfa-kassan och jämfört dem med övriga a-kassor. Alla arbetslöshetskassor återkräver deltidsersättning i högre utsträckning än heltidsersättning. Det beror på att deltidsarbetslöshet är mer komplicerad att redovisa, enligt IAF. STs a-kassa toppar listan för återkrav av ersättning till deltidsarbetslösa. På IAF kan man, enligt utredaren Jenny Eriksson, bara konstatera att det förhåller sig så här.

– Men vi kan inte förklara exakt varför. Det kan finnas många skäl, säger hon.

Den biträdande kassaföreståndaren på STs a-kassa Reetta Keski-Heiska säger att ST har en högre andel deltidsarbetslösa än många andra a-kassor. Hon säger också att regelverket är komplicerat.

– Det är svårt för den arbetslöse att deklarera kassakortet rätt och det är svårt för arbetsgivaren att fylla i arbetsgivarintyget så att allt blir korrekt.

När a-kassan jämför kassakort och arbetsgivarintyg upptäcker den fel som gör att ersättning måste återkrävas. Enligt Reetta Keski-Heiska tillämpar STs a-kassa nolltolerans.

– Lagen ger inget utrymme för att låta bli att återkräva bara för att det är ett litet belopp. Men framför allt gör vi noggranna kontroller för att upptäcka felen tidigt. Då lär sig medlemmen att göra rätt. Om vi skulle vänta längre är risken att medlemmen gör mer fel och att det sen blir återkrav på flera tusentals kronor.

IAFs rapport visar också att olika a-kassor använder sig olika mycket av möjligheten att hålla inne ersättning under utredningstiden.

STs a-kassa fattade preliminära beslut om att hålla inne ersättningen i mer än vart femte ärende. Motsvarande andel för hela kassakollektivet var tre procent.

– Om det uppstår en misstanke att en medlem gjort grova fel brukar vi innehålla ersättningen under utredningstiden. Men vi håller bara inne den ersättning medlemmen sannolikt inte har rätt till. Domstolsdomar har gett oss kvitto på att vi gör rätt bedömning, säger Reetta Keski-Heiska.

Ämnen: A-kassa
Skäl till återkrav

En felaktig utbetalning av arbetslöshetsersättning kan uppstå på flera sätt. Den kan bland annat bero på att den som söker ersättning avsiktligt eller oavsiktligt lämnar felaktiga uppgifter. En felaktig utbetalning kan också orsakas av att ersättningstagaren inte uppfyller sin skyldighet att lämna nya uppgifter som påverkar rätten till ersättning. En annan orsak kan vara att ersättning betalats ut för tidsperioder när ersättningstagaren inte har uppfyllt de krav som enligt lagen ställs på den enskildes agerande, främst att aktivt söka arbete och att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Källa: IAF

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.