Annons:

För att minska sjukfrånvaron krävs resurser

Sjukfrånvaron i staten fortsätter att öka. För att bryta den negativa utvecklingen krävs åtgärder på bred front – och ökade resurser.

Sjukfrånvaron på de statliga myndigheterna har ökat stadigt de senaste åren, visar den årliga statistiken från Statskontoret. Denna oroande utveckling har pågått under hela 2010-talet.

Trenden har varit densamma på arbetsmarknaden som helhet. Kanske går det emellertid nu att skönja en ljuspunkt – Försäkringskassans statistik visar att det så kallade sjuk­penningtalet faktiskt börjat sjunka svagt under 2017.

Det går dock inte att vara säker på att en vändning därmed också är på väg på de många myndigheter där hårt pressade medarbetare försöker hantera nya arbetsuppgifter och minskande resurser. Arbetssituationen har mycket stor betydelse för människors hälsa, och i statistiken går det att se att sjuk­frånvaron är särskilt stor på flera myndigheter där de anställdas situation är extra utsatt.

Arbetsförmedlingen är ett exempel på en arbetsplats där sjukfrånvaron stigit kraftigt under de senaste fem åren, och ST-företrädare har i Publikt vittnat om att arbetsbelastningen leder till att människor blir sjuka. Även om anslagen till Arbetsförmedlingen ökat är frågan om det kommer att räcka i ett läge där kraven på myndigheten hela tiden blir större. Situationen är likartad på åtskilliga andra statliga arbets­platser.

Parterna på arbetsmarknaden har till regeringen förbundit sig att jobba för att minska ohälsan. På det statliga området har ST till­sammans med andra fack förhandlat med Arbets­givarverket om hur det ska gå till. Den partsgemensamma avsiktsförklaringen lyfter fram flera åtgärder – såsom ett fortsatt arbete med arbetsmiljö­utbildningar och en ambition att öka kunskaperna på området, bland annat genom att identifiera riskfaktorer och hitta åtgärder som kan motverka ohälsa och sjukskrivning. Parterna slår också fast att Arbets­miljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ska tillämpas.

Inte minst det sistnämnda är viktigt. Reglerna, som trädde i kraft för ett drygt år sedan, kan användas av både arbetsgivare och fack som utgångspunkt för ett arbete med att förebygga stressrelaterad ohälsa. Eftersom statsanställda kvinnor har mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro som sina manliga kolleger behöver parterna i detta arbete särskilt uppmärksamma kvinnors arbetsvillkor.

Det är dock tveksamt om parternas åtgärdspaket räcker för att minska sjukskrivningarna inom den statliga sektorn. Regering och riksdag måste tillföra resurser som gör det möjligt för myndigheterna att klara av sina uppdrag utan att slita ut sina medarbetare. Det är också angeläget att hitta sätt att underlätta de anställdas arbete.

Det kommer att krävas ett brett och ambitiöst arbete för att på allvar kunna minska ohälsan i arbetslivet, såväl på de statliga myndigheterna som på andra arbetsplatser. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar, och facket har en viktig roll som pådrivare. I de statliga verksamheterna krävs dessutom att beslutsfattarna förmår att bättre balansera krav och resurser.


Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.