Annons:
STs medlemsavgift går bland annat till kanslilöner, kongress och strejkkassanBild:Getty Images
medlemsavgiften
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Avgiften grunden för facken

Fackförbund har alltid tagit ut en medlemsavgift, och den är väldigt viktig för förbundens verksamhet, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi på Lunds universitet som forskar om fackföreningsrörelsen.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna själva finansierar den svenska modellen.

– I Frankrike däremot är facken statssubventionerade. Där är å andra sidan organisationsgraden väldigt låg. I stället bygger deras system bland annat på statligt bestämda minimilöner, säger Anders Kjellberg.

1 januari 2007 ändrade den dåvarande alliansregeringen på avgiftssystemet till a-kassan och tog bort skattereduktionen på såväl a-kasse­avgiften som fackförbundsavgiften.

Det var inte första gången man tog bort möjligheten till skattereduktion men sammantaget ledde förändringarna till att många fack och a-kassor delades upp i separata organisationer och att avgifterna höjdes. TCO-förbunden tappade nästan sju procent av medlemmarna mellan 2006 och 2008.

– Många medlemmar tyckte att det blev för dyrt att vara med i både fack och a-kassa. Det ledde till att inkoms­terna från medlems­avgifterna sjönk, säger Anders Kjellberg.

Efter det har facken haft svårt att få ekonomin att gå ihop – och svårt för att höja medlemsavgifterna, menar han.

– Man kan säga att facken är försiktiga med att höja, för om man höjer avgiften och nyttan är den­samma kan man tappa medlemmar. Så i stället har man fått göra ned­skärningar på annat.

I budgetproposition för 2018 före­slås att skattereduktion för fack­förbundsavgiften återinförs.

Vad används STs medlemsavgifter till?

3 frågor till Joel Degols, ombudsman på ST.

–  De används bland annat till anställda som jobbar med förhandling, utbildning, medlemsvärvning, rådgivning, kommunikation, organisations­utveckling och opinionsbildning. De går också till att skapa demokratiska mötesplatser för medlemmar och förtroendevalda.

Vad gör ST för nytta?

–  Dels skapar ST trygghet, nytta och mervärde för enskilda medlemmar genom stöd och förmåner, dels handlar det om att ST arbetar för att bevara och utveckla arbetsvillkoren på arbetsplatserna. Dessutom driver förbundet påverkansarbete, inte minst i olika lagstiftningsfrågor.

Vad har ST för medlems­förmåner?

–  Förutom stödet från våra lokala förtroendevalda finns rådgivningen ST Direkt. De som svarar är experter på allt som rör medlemmarnas vardag på jobbet. Andra tjänster som erbjuds är löne- och karriär­rådgivning. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet om man är med i a-kassan och man kan teckna förmånliga gruppförsäkringar. Medlem­skapet ger också möjlighet att påverka ST och sin arbetsplats. Sist men inte minst får medlemmar tidningen Publikt.

Så ser STs budget ut

Under 2016 fick ST in 168 mil­joner kronor på medlems­avgifter. Det räckte inte till utgifterna, som var på närmare 205 miljoner kronor.

42 procent av STs utgifter är kostnader för kansliorganisationens personal. 12 procent går till drift, it och lokaler. 16 procent är omkostnader för den förbundsgemensamma verksamheten.

ST särredovisar inte närmare hur dessa kostnader fördelas på olika delar av verksamheten, såsom förhandlingar, utbildning och facklig rådgivning.

Därutöver går pengar bland annat till STs avdelningar i form av anslag, och till medlems­avgifter till TCO och andra organisationer.

Vart fjärde år är kongressen en stor kostnadspost.

Mycket pengar i strejkkassan

Genom åren har ST byggt upp en strejkkassa, som kan användas när medlemmarna inte får lön vid en konflikt. I STs strejkkassa 2016 fanns drygt 360 miljoner kronor.

Men förbundet kan också använda sitt egna kapital, så den verkliga strejkförmågan ligger på över en miljard kronor.

248

kronor i månaden är förbunds­avgiften till ST för dem med en månadslön på 24 000 kronor eller mer.

Lägst avgift, 136 kronor, har de med en månadslön under 12 000 kronor.

De flesta betalar också en lokal avgift till sin avdelning eller sektion.

Studenter, doktorander och pensionärer har reducerad avgift, liksom nya medlemmar.

Det var billigare förr

Sex eller tolv kronor, beroende på lön, var årsavgiften till ST 1945. Tolv kronor motsvarar drygt 243 kronor i dagens penningvärde. Då bestod förbundet av en central ombudsman och ett kansli.

I en artikel i Statstjänstemannen förordades dock en avgiftshöjning. Som exempel togs Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbund som hade en högsta avgift på 72 kronor.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.