Annons:
STs medlemsavgift går bland annat till kanslilöner, kongress och strejkkassanBild:Getty Images
medlemsavgiften
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Avgiften grunden för facken

Fackförbund har alltid tagit ut en medlemsavgift, och den är väldigt viktig för förbundens verksamhet, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi på Lunds universitet som forskar om fackföreningsrörelsen.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna själva finansierar den svenska modellen.

– I Frankrike däremot är facken statssubventionerade. Där är å andra sidan organisationsgraden väldigt låg. I stället bygger deras system bland annat på statligt bestämda minimilöner, säger Anders Kjellberg.

1 januari 2007 ändrade den dåvarande alliansregeringen på avgiftssystemet till a-kassan och tog bort skattereduktionen på såväl a-kasse­avgiften som fackförbundsavgiften.

Det var inte första gången man tog bort möjligheten till skattereduktion men sammantaget ledde förändringarna till att många fack och a-kassor delades upp i separata organisationer och att avgifterna höjdes. TCO-förbunden tappade nästan sju procent av medlemmarna mellan 2006 och 2008.

– Många medlemmar tyckte att det blev för dyrt att vara med i både fack och a-kassa. Det ledde till att inkoms­terna från medlems­avgifterna sjönk, säger Anders Kjellberg.

Efter det har facken haft svårt att få ekonomin att gå ihop – och svårt för att höja medlemsavgifterna, menar han.

– Man kan säga att facken är försiktiga med att höja, för om man höjer avgiften och nyttan är den­samma kan man tappa medlemmar. Så i stället har man fått göra ned­skärningar på annat.

I budgetproposition för 2018 före­slås att skattereduktion för fack­förbundsavgiften återinförs.

Vad används STs medlemsavgifter till?

3 frågor till Joel Degols, ombudsman på ST.

–  De används bland annat till anställda som jobbar med förhandling, utbildning, medlemsvärvning, rådgivning, kommunikation, organisations­utveckling och opinionsbildning. De går också till att skapa demokratiska mötesplatser för medlemmar och förtroendevalda.

Vad gör ST för nytta?

–  Dels skapar ST trygghet, nytta och mervärde för enskilda medlemmar genom stöd och förmåner, dels handlar det om att ST arbetar för att bevara och utveckla arbetsvillkoren på arbetsplatserna. Dessutom driver förbundet påverkansarbete, inte minst i olika lagstiftningsfrågor.

Vad har ST för medlems­förmåner?

–  Förutom stödet från våra lokala förtroendevalda finns rådgivningen ST Direkt. De som svarar är experter på allt som rör medlemmarnas vardag på jobbet. Andra tjänster som erbjuds är löne- och karriär­rådgivning. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet om man är med i a-kassan och man kan teckna förmånliga gruppförsäkringar. Medlem­skapet ger också möjlighet att påverka ST och sin arbetsplats. Sist men inte minst får medlemmar tidningen Publikt.

Så ser STs budget ut

Under 2016 fick ST in 168 mil­joner kronor på medlems­avgifter. Det räckte inte till utgifterna, som var på närmare 205 miljoner kronor.

42 procent av STs utgifter är kostnader för kansliorganisationens personal. 12 procent går till drift, it och lokaler. 16 procent är omkostnader för den förbundsgemensamma verksamheten.

ST särredovisar inte närmare hur dessa kostnader fördelas på olika delar av verksamheten, såsom förhandlingar, utbildning och facklig rådgivning.

Därutöver går pengar bland annat till STs avdelningar i form av anslag, och till medlems­avgifter till TCO och andra organisationer.

Vart fjärde år är kongressen en stor kostnadspost.

Mycket pengar i strejkkassan

Genom åren har ST byggt upp en strejkkassa, som kan användas när medlemmarna inte får lön vid en konflikt. I STs strejkkassa 2016 fanns drygt 360 miljoner kronor.

Men förbundet kan också använda sitt egna kapital, så den verkliga strejkförmågan ligger på över en miljard kronor.

248

kronor i månaden är förbunds­avgiften till ST för dem med en månadslön på 24 000 kronor eller mer.

Lägst avgift, 136 kronor, har de med en månadslön under 12 000 kronor.

De flesta betalar också en lokal avgift till sin avdelning eller sektion.

Studenter, doktorander och pensionärer har reducerad avgift, liksom nya medlemmar.

Det var billigare förr

Sex eller tolv kronor, beroende på lön, var årsavgiften till ST 1945. Tolv kronor motsvarar drygt 243 kronor i dagens penningvärde. Då bestod förbundet av en central ombudsman och ett kansli.

I en artikel i Statstjänstemannen förordades dock en avgiftshöjning. Som exempel togs Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbund som hade en högsta avgift på 72 kronor.

Bli den första att tycka till!
SkatteverketNyhetSkatteverket planerar att koncentrera sin arkivverksamhet till Härnösand. Det innebär att 20 till 30 statliga tjänster flyttas från framför allt Stockholm till orten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen återupprättar fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. Det beslutade myndighetens styrelse i dag.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten för att ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida när det gäller föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har svarat på kritiken, håller inte med och pekar på flera åtgärder.
​SEXTRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier. Som inspiration kan man vända blickarna mot Kanadas fackföreningsrörelse, skriver juristen och förra Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena idé.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och föreslår att mannen avskedas.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på vissa tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering tyckte facket som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
SCBNyhetI en rapport till regeringen konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, att påverkan på arbetskraftsundersökningarna, AKU, har varit stor och allvarlig på grund av bristande kvalitet i SCBs underlag.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.