Annons:
STs medlemsavgift går bland annat till kanslilöner, kongress och strejkkassanBild:Getty Images
medlemsavgiften
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Avgiften grunden för facken

Fackförbund har alltid tagit ut en medlemsavgift, och den är väldigt viktig för förbundens verksamhet, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi på Lunds universitet som forskar om fackföreningsrörelsen.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna själva finansierar den svenska modellen.

– I Frankrike däremot är facken statssubventionerade. Där är å andra sidan organisationsgraden väldigt låg. I stället bygger deras system bland annat på statligt bestämda minimilöner, säger Anders Kjellberg.

1 januari 2007 ändrade den dåvarande alliansregeringen på avgiftssystemet till a-kassan och tog bort skattereduktionen på såväl a-kasse­avgiften som fackförbundsavgiften.

Det var inte första gången man tog bort möjligheten till skattereduktion men sammantaget ledde förändringarna till att många fack och a-kassor delades upp i separata organisationer och att avgifterna höjdes. TCO-förbunden tappade nästan sju procent av medlemmarna mellan 2006 och 2008.

– Många medlemmar tyckte att det blev för dyrt att vara med i både fack och a-kassa. Det ledde till att inkoms­terna från medlems­avgifterna sjönk, säger Anders Kjellberg.

Efter det har facken haft svårt att få ekonomin att gå ihop – och svårt för att höja medlemsavgifterna, menar han.

– Man kan säga att facken är försiktiga med att höja, för om man höjer avgiften och nyttan är den­samma kan man tappa medlemmar. Så i stället har man fått göra ned­skärningar på annat.

I budgetproposition för 2018 före­slås att skattereduktion för fack­förbundsavgiften återinförs.

Vad används STs medlemsavgifter till?

3 frågor till Joel Degols, ombudsman på ST.

–  De används bland annat till anställda som jobbar med förhandling, utbildning, medlemsvärvning, rådgivning, kommunikation, organisations­utveckling och opinionsbildning. De går också till att skapa demokratiska mötesplatser för medlemmar och förtroendevalda.

Vad gör ST för nytta?

–  Dels skapar ST trygghet, nytta och mervärde för enskilda medlemmar genom stöd och förmåner, dels handlar det om att ST arbetar för att bevara och utveckla arbetsvillkoren på arbetsplatserna. Dessutom driver förbundet påverkansarbete, inte minst i olika lagstiftningsfrågor.

Vad har ST för medlems­förmåner?

–  Förutom stödet från våra lokala förtroendevalda finns rådgivningen ST Direkt. De som svarar är experter på allt som rör medlemmarnas vardag på jobbet. Andra tjänster som erbjuds är löne- och karriär­rådgivning. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet om man är med i a-kassan och man kan teckna förmånliga gruppförsäkringar. Medlem­skapet ger också möjlighet att påverka ST och sin arbetsplats. Sist men inte minst får medlemmar tidningen Publikt.

Så ser STs budget ut

Under 2016 fick ST in 168 mil­joner kronor på medlems­avgifter. Det räckte inte till utgifterna, som var på närmare 205 miljoner kronor.

42 procent av STs utgifter är kostnader för kansliorganisationens personal. 12 procent går till drift, it och lokaler. 16 procent är omkostnader för den förbundsgemensamma verksamheten.

ST särredovisar inte närmare hur dessa kostnader fördelas på olika delar av verksamheten, såsom förhandlingar, utbildning och facklig rådgivning.

Därutöver går pengar bland annat till STs avdelningar i form av anslag, och till medlems­avgifter till TCO och andra organisationer.

Vart fjärde år är kongressen en stor kostnadspost.

Mycket pengar i strejkkassan

Genom åren har ST byggt upp en strejkkassa, som kan användas när medlemmarna inte får lön vid en konflikt. I STs strejkkassa 2016 fanns drygt 360 miljoner kronor.

Men förbundet kan också använda sitt egna kapital, så den verkliga strejkförmågan ligger på över en miljard kronor.

248

kronor i månaden är förbunds­avgiften till ST för dem med en månadslön på 24 000 kronor eller mer.

Lägst avgift, 136 kronor, har de med en månadslön under 12 000 kronor.

De flesta betalar också en lokal avgift till sin avdelning eller sektion.

Studenter, doktorander och pensionärer har reducerad avgift, liksom nya medlemmar.

Det var billigare förr

Sex eller tolv kronor, beroende på lön, var årsavgiften till ST 1945. Tolv kronor motsvarar drygt 243 kronor i dagens penningvärde. Då bestod förbundet av en central ombudsman och ett kansli.

I en artikel i Statstjänstemannen förordades dock en avgiftshöjning. Som exempel togs Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbund som hade en högsta avgift på 72 kronor.

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.