Annons:

Avtalsrörelsen öppnar möjligheter

Tack vare framgångar i avtalsförhandlingar har facket kunnat förbättra villkoren för sina medlemmar. Nu väntar en ny, tuff avtalskamp för de anställda på statliga myndigheter.

Till slut kom parterna inom spårtrafiken överens om ett nytt avtal. Vägen dit var lång och besvärlig. STs företrädare kämpade vid förhandlingsbordet för att hitta en lösning som tryggar de anställdas villkor när en ny aktör tar över en verksamhet. Målet var att undvika situationer som den på SJ Götalandståg, där den nya arbetsgivaren ville försämra löner och villkor.

Med medlares hjälp löstes knutarna till slut upp. Nu ska parterna tillsammans se över det centrala avtalet – vilket förhoppningsvis leder till att lägstanivån höjs i hela branschen. Det skulle göra det svårt för företag att konkurrera genom att kräva att anställda accepterar sämre löner och villkor. Skulle processen inte komma framåt har facken möjlighet att säga upp det treåriga avtalet varje år; ytterst finns konfliktvapnet alltså kvar.

Överenskommelsen innebär också ett »framtungt« avtal, där de största löneökningarna kommer redan första året. Det är givetvis en fördel för arbetstagarna.

Slutresultatet av förhandlingarna för STs medlemmar inom spårtrafiken visar att det går att lösa även svåra problem vid förhandlingsbordet och att kollektivavtalen är en effektiv väg att säkerställa att anställda får det bättre.

Nu är det dags också för parterna på myndighetsområdet att börja diskutera hur ett nytt avtal ska se ut. Före midsommar presenterade Offentliganställdas förhandlingsråd – där ST ingår – och Arbetsgivarverket sina yrkanden.

Många av arbetsgivarnas yrkanden känns igen från tidigare år. Gång på gång har de krävt sifferlösa avtal – alltså att överge principen att slå fast hur stort löneutrymmet blir om de lokala parterna inte kommer överens om något annat. Om de fick som de ville skulle lönerna avgöras under fredsplikt. En sådan ordning gör att arbetstagarna inte kan gå i konflikt om de inte är nöjda med vad som erbjuds.

Arbetsgivarverket har också sagt upp det statliga trygghetsavtalet och vill dessutom förändra tjänstepensionsavtalet. Det lär innebära att förhandlingarna blir svåra – för facken handlar det om att försvara den trygghet och de värden som finns i två omfattande och viktiga avtal.

Facken har naturligtvis egna krav på förbättringar för de anställda, krav som tagits fram i dialog med medlemmarna. Ett viktigt yrkande från ST är att medarbetarna ska få större inflytande över sin arbetstid. Ett annat är att det ska finnas lokala restidsavtal som reglerar ersättning för den som reser utanför ordinarie arbetstid.Som Publikt tidigare rapporterat saknas sådana avtal fortfarande på många myndigheter.

En avtalsförhandling är en byteshandel och ingen av parterna kan räkna med att få igenom hela sin önskelista. Tyvärr måste facken i dagens avtalsrörelser lägga stor kraft på att försvara vad man redan en gång uppnått. Men förhoppningsvis kan facken trots det även denna gång göra åtminstone små framsteg i sitt arbete för bättre villkor på jobbet. 


Alexander Armiento,
chefredaktör .

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.