Annons:

Avtalsrörelsen öppnar möjligheter

Tack vare framgångar i avtalsförhandlingar har facket kunnat förbättra villkoren för sina medlemmar. Nu väntar en ny, tuff avtalskamp för de anställda på statliga myndigheter.

Till slut kom parterna inom spårtrafiken överens om ett nytt avtal. Vägen dit var lång och besvärlig. STs företrädare kämpade vid förhandlingsbordet för att hitta en lösning som tryggar de anställdas villkor när en ny aktör tar över en verksamhet. Målet var att undvika situationer som den på SJ Götalandståg, där den nya arbetsgivaren ville försämra löner och villkor.

Med medlares hjälp löstes knutarna till slut upp. Nu ska parterna tillsammans se över det centrala avtalet – vilket förhoppningsvis leder till att lägstanivån höjs i hela branschen. Det skulle göra det svårt för företag att konkurrera genom att kräva att anställda accepterar sämre löner och villkor. Skulle processen inte komma framåt har facken möjlighet att säga upp det treåriga avtalet varje år; ytterst finns konfliktvapnet alltså kvar.

Överenskommelsen innebär också ett »framtungt« avtal, där de största löneökningarna kommer redan första året. Det är givetvis en fördel för arbetstagarna.

Slutresultatet av förhandlingarna för STs medlemmar inom spårtrafiken visar att det går att lösa även svåra problem vid förhandlingsbordet och att kollektivavtalen är en effektiv väg att säkerställa att anställda får det bättre.

Nu är det dags också för parterna på myndighetsområdet att börja diskutera hur ett nytt avtal ska se ut. Före midsommar presenterade Offentliganställdas förhandlingsråd – där ST ingår – och Arbetsgivarverket sina yrkanden.

Många av arbetsgivarnas yrkanden känns igen från tidigare år. Gång på gång har de krävt sifferlösa avtal – alltså att överge principen att slå fast hur stort löneutrymmet blir om de lokala parterna inte kommer överens om något annat. Om de fick som de ville skulle lönerna avgöras under fredsplikt. En sådan ordning gör att arbetstagarna inte kan gå i konflikt om de inte är nöjda med vad som erbjuds.

Arbetsgivarverket har också sagt upp det statliga trygghetsavtalet och vill dessutom förändra tjänstepensionsavtalet. Det lär innebära att förhandlingarna blir svåra – för facken handlar det om att försvara den trygghet och de värden som finns i två omfattande och viktiga avtal.

Facken har naturligtvis egna krav på förbättringar för de anställda, krav som tagits fram i dialog med medlemmarna. Ett viktigt yrkande från ST är att medarbetarna ska få större inflytande över sin arbetstid. Ett annat är att det ska finnas lokala restidsavtal som reglerar ersättning för den som reser utanför ordinarie arbetstid.Som Publikt tidigare rapporterat saknas sådana avtal fortfarande på många myndigheter.

En avtalsförhandling är en byteshandel och ingen av parterna kan räkna med att få igenom hela sin önskelista. Tyvärr måste facken i dagens avtalsrörelser lägga stor kraft på att försvara vad man redan en gång uppnått. Men förhoppningsvis kan facken trots det även denna gång göra åtminstone små framsteg i sitt arbete för bättre villkor på jobbet. 


Alexander Armiento,
chefredaktör .

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.