Annons:

Bättre resultat när medarbetare får inflytande

När myndigheternas medarbetare får använda sitt yrkeskunnande i arbetet kan de bidra till att utveckla verksamheten. Resultatet blir bättre arbetsmiljö och större effektivitet.

l detta nummer skildrar Publikt hur en grupp statstjänstemän har slängt myndighetens interna regler och riktlinjer över bord och själva bestämt hur arbetet ska organiseras och vilken administration som behövs.

Det kan låta som ett myteri mot den svenska byråkratins enhetliga principer och snörräta ordning. Men ingen piratflagga har hissats över Försäkringskassan i Torsby. Kontoret deltar i ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet med namnet »Tillits­labbet«, där medarbetarna i princip fått fria händer att lägga upp arbetet, så länge de håller sig till de lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

Projektet pågår fortfarande, men det är redan tydligt att det ökade inflytandet för medarbetarna har haft flera positiva effekter. De anställda tycker att de fått en bättre arbetsmiljö och en större förståelse för verksamheten. Och de försäkrade får sina beslut snabbare.

Regeringen har uttryckt ambitionen att öka de offentlig­anställdas möjligheter att använda sitt yrkeskunnande i arbetet. I en intervju med Publikt förklarade civilminister Ardalan Shekarabi förra året att den stora utmaningen i styrningen av offentlig verksamhet är bristen på tillit till professionen. »Detaljstyrning och detaljkontroll begränsar professionernas handlingsutrymme, och det innebär i sin tur att möjligheterna att effektivisera våra verksamheter har beskurits«, sade ministern.

Försöket i Torsby visar att det är fullt möjligt att i linje med de politiska avsikterna ge myndigheternas medarbetare större utrymme att göra bruk av sin professionella kompetens – och att det kan leda till att både arbetsmiljön och effektiviteten förbättras.

Men om ambitionen att öka professionernas handlings­utrymme verkligen ska lyckas, krävs mer än att granska kraven på dokumentation och rapportering med en kritisk blick. En viss administration är nödvändig om det ska vara möjligt att granska och jämföra verksamheter, följa upp fattade beslut och göra prognoser för framtiden.

Den bör dock i så stor utsträckning som möjligt skötas av administrativa specialister, i stället för att utgöra en frustrerande pålaga vid sidan av kärnverksamheten för handläggare, arbetsförmedlare, forskare och andra yrkesgrupper. För att skapa möjligheter för myndigheternas medarbetare att fokusera på det som de är bäst på, krävs således också att det administrativa stödet på arbetsplatserna förstärks.

Medarbetare och fackliga företrädare har länge pekat på de problem som uppstår när administratörstjänster sparas bort samtidigt som en alltmer detaljerad kontrollapparat innebär att de administrativa bördorna ökar. Att politiker och arbetsgivare just nu söker efter nya modeller för att organisera och styra offentlig verksamhet är ett tecken på att argumenten äntligen börjar få gehör.

Omprövningen måste resultera i att de anställda får ett större inflytande över sitt arbete, så att de med sina kunskaper och erfarenheter kan bidra till en demokratisk, rättssäker, modern och effektiv statsförvaltning.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.