Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Bidra med din kunskap

Erfarenheter från dem som ska omsätta politiken i praktik behövs i den politiska debatten. Alla vinner på att statens anställda tar chansen att dela med sig av sina insikter.

Valrörelsen är inne i sitt intensiva slutskede. Partiledarna debatterar, utfrågas och chattar och över hela landet försöker valarbetare övertyga osäkra väljare. Kanske har du redan bestämt dig för vem som får din röst – kanske tvekar du ännu.

Oavsett vad du tycker och tänker, kan du göra en viktig insats för demokratin genom att berätta om din verklighet och ställa frågor till politikerna utifrån dina erfarenheter.

Just STs medlemmar besitter viktig kunskap om vad olika politiska beslut leder till – kunskap som alla väljare har nytta av. Genom sin roll har de som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag unika insikter i de frågor som valet gäller. De jobbar med sjukförsäkringen och med att få arbetslösa i arbete. Tar in skatter och upprätthåller rättssystemet. Ser till att tåg och flyg går och att vägnätet fungerar. Arbetar med högre utbildning och forskning. Granskar och utövar tillsyn inom en mängd områden. Och mycket mer. Kort sagt: De verkställer politiska beslut. Och får på så sätt Sverige att fungera.

I sin yrkesutövning ska statens anställda vara opartiska. Det betyder inte att de inte får ha synpunkter på den förda politiken och det politiska ledarskapet. Tvärtom har myndighets­anställda en grundlagsskyddad med­delarfrihet som säkrar deras rätt att påtala missförhållanden. Det är en signal från lagstiftaren om hur viktiga deras röster är i samhällsdebatten.

Sveriges befolkning avgör snart vilken politisk linje landet ska följa de närmaste fyra åren. För att göra ett upplyst val behöver väljarna få del av de insikter som finns bland dem som omsätter politiken i praktik.

Sådana vittnesbörd kan framföras gemensamt, via en stark facklig organisation. I mängder av frågor har ST gjort ett viktigt arbete med att granska och utvärdera både tidigare beslut och förslag för framtiden.

Men det finns ett värde i att också personliga berättelser kommer i ljuset på valkampens olika arenor. I dessa dagar saknas inte forum: telefonväkterier, torgmöten, insändarsidor och sociala medier är bara några exempel. Genom att berätta om sina egna erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar kan statens anställda bidra till en kritisk granskning av de politiska programmen. Och kanske till och med, i sista stund, påverka dem.

Ett annat viktigt bidrag till debatten är att tydliggöra rågången mellan politik och myndighetsutövning. När medarbetare får klä skott för beslut som fattats av riksdag och regering kan den som har kännedom om reglernas utformning göra en insats genom att klargöra vem som bär ansvaret. Särskilt viktigt är det att säga ifrån när politiker själva försöker smita undan konsekvenserna av sina beslut genom att skylla på förvaltningen.

Debatten upphör givetvis inte heller på valdagen. Efter valet ska löftena genomföras, men både detaljer och tillvägagångssätt kan påverkas. Och med tiden kommer nya förslag, som också de förtjänar kritisk granskning.

De som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag har allt att vinna på att vara aktiva i samhällsdebatten. I valrörelsen – och vid alla andra tidpunkter.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.