Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Bidra med din kunskap

Erfarenheter från dem som ska omsätta politiken i praktik behövs i den politiska debatten. Alla vinner på att statens anställda tar chansen att dela med sig av sina insikter.

Valrörelsen är inne i sitt intensiva slutskede. Partiledarna debatterar, utfrågas och chattar och över hela landet försöker valarbetare övertyga osäkra väljare. Kanske har du redan bestämt dig för vem som får din röst – kanske tvekar du ännu.

Oavsett vad du tycker och tänker, kan du göra en viktig insats för demokratin genom att berätta om din verklighet och ställa frågor till politikerna utifrån dina erfarenheter.

Just STs medlemmar besitter viktig kunskap om vad olika politiska beslut leder till – kunskap som alla väljare har nytta av. Genom sin roll har de som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag unika insikter i de frågor som valet gäller. De jobbar med sjukförsäkringen och med att få arbetslösa i arbete. Tar in skatter och upprätthåller rättssystemet. Ser till att tåg och flyg går och att vägnätet fungerar. Arbetar med högre utbildning och forskning. Granskar och utövar tillsyn inom en mängd områden. Och mycket mer. Kort sagt: De verkställer politiska beslut. Och får på så sätt Sverige att fungera.

I sin yrkesutövning ska statens anställda vara opartiska. Det betyder inte att de inte får ha synpunkter på den förda politiken och det politiska ledarskapet. Tvärtom har myndighets­anställda en grundlagsskyddad med­delarfrihet som säkrar deras rätt att påtala missförhållanden. Det är en signal från lagstiftaren om hur viktiga deras röster är i samhällsdebatten.

Sveriges befolkning avgör snart vilken politisk linje landet ska följa de närmaste fyra åren. För att göra ett upplyst val behöver väljarna få del av de insikter som finns bland dem som omsätter politiken i praktik.

Sådana vittnesbörd kan framföras gemensamt, via en stark facklig organisation. I mängder av frågor har ST gjort ett viktigt arbete med att granska och utvärdera både tidigare beslut och förslag för framtiden.

Men det finns ett värde i att också personliga berättelser kommer i ljuset på valkampens olika arenor. I dessa dagar saknas inte forum: telefonväkterier, torgmöten, insändarsidor och sociala medier är bara några exempel. Genom att berätta om sina egna erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar kan statens anställda bidra till en kritisk granskning av de politiska programmen. Och kanske till och med, i sista stund, påverka dem.

Ett annat viktigt bidrag till debatten är att tydliggöra rågången mellan politik och myndighetsutövning. När medarbetare får klä skott för beslut som fattats av riksdag och regering kan den som har kännedom om reglernas utformning göra en insats genom att klargöra vem som bär ansvaret. Särskilt viktigt är det att säga ifrån när politiker själva försöker smita undan konsekvenserna av sina beslut genom att skylla på förvaltningen.

Debatten upphör givetvis inte heller på valdagen. Efter valet ska löftena genomföras, men både detaljer och tillvägagångssätt kan påverkas. Och med tiden kommer nya förslag, som också de förtjänar kritisk granskning.

De som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag har allt att vinna på att vara aktiva i samhällsdebatten. I valrörelsen – och vid alla andra tidpunkter.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.