Annons:
Böcker
Kultur
AVSanna Töringe0 kommentarerTyck till!

Bokhyllans gömda pärlor

Udda böcker kan lätt försvinna. De hamnar underst i högarna, under de thriller, livsstilsböcker och romaner som ständigt visas upp och tar all plats. Men det är bland de okända titlarna som man kan hitta oförglömliga pärlor.
  • Havsboken. Morten A Strøksnes bok har som undertitel Eller konsten att fånga en jättehaj från en gummibåt på ett stort hav genom fyra årstider. Detta är sakprosa när den är som allra bäst. Med glimrande språk berättas om två vänner som bestämmer sig för att få en håkäring på fiskekroken. Under resans gång får vi som läsare veta allt om denna jättehaj. Två män – och detta är en mycket manlig bok – ger sig gång på gång ut på fiskafänge och misslyckas. Håkäringen blir mer och mer gäckande och mytisk. Detta är berättelsen om ett äventyr, men samtidigt en vänskapsskildring, en naturskildring, ett miljöupprop och en saga. Författaren syr ihop allt detta med hjälp av sin stora kunskap om kulturhistoria. Givetvis finns Melvilles Moby Dick med och även Rimbauds skummande havsskildring i Den berusade båten. Allt tilldrar sig vid en fjord i Lofoten där havsdjupet är hisnande. (Leopard förlag, översättning Olov Hyllienmark)
  • Huset på Saint Pauls väg. På mindre än hundra sidor skildrar Lise Tremblay en nästan skrämmande uppgörelse med en galen mamma. Författaren varvar sina upplevelser från pappans dödsbädd ett år tillbaka i tiden med stunderna hos mamman i det vita rummet på den psykiat­riska kliniken. Men allt är redan sagt, inget finns kvar att göra, mer än kanske försoning. Man förstår att det är en självbiografisk beskrivning och att jag-personen är författaren som nu inte längre är rädd. Förtöjningarna släpper och möjligheten öppnar sig att titta bakåt och försöka förstå, att kunna se den åldrade mamman som en liten rädd flicka bakom en vedstapel. Översättningen är något haltande, men boken är ändå värd sina läsare. (Rámus förlag, översättning Elin Svahn)
  • Chow chow. Anna Hallberg ger mig anledning att söka på nätet efter Snälla poesiskolan. Det var en serie artiklar som hon skrev i Dagens Nyheter för några år sedan, och de var både upplysande, uppmuntrande och tröstande. Ibland är det svårt att läsa lyrik, speciellt om man börjar fundera för mycket. Chow chow är en innehållsrik diktsamling, här finns exempel på det mesta. Kärlekssonetterna till Silvana Imam, Seinabo Sey, Annika Norlin och de andra är enkelvackra och får mig att nicka för varje versrad. Annat är svårare – eller förresten, det är bara att hänga med, då inträffar undret att syner uppstår i hjärnan, även av enstaka ord som »ytlack« eller »persika«. Favoriten är ändå ligistflickorna i slutet, de som kallas Havets stjärnor. Leta nu reda på de där artiklarna och köp boken, sedan väntar äventyret. (Albert Bonniers förlag)
     

Sanna Töringe är kulturjournalist. Hon tipsar om böcker i Publikt.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.