Annons:
Gästkrönika
Krönika
0 kommentarerTyck till!

Camilla Wagner: Dags att kliva ut ur Snövitfällan

För att bli av med löneklyftorna krävs en förändring av företagskulturerna. Den måste komma från högsta ledningen, skriver Camilla Wagner.

Inför internationella kvinnodagen skrivs mycket om jämställdheten i Sverige. Att vi har långt kvar är de flesta överens om. Ändå blir det mycket snack och lite verkstad.

Jag har bevakat jämställdhetsfrågor sedan år 2000, och har sett ett antal myter som ständigt återkommer som förklaring till sakernas tillstånd. De flesta bygger på idéer om biologiska skillnader som därmed innebär att vi måste acceptera läget.

En sådan myt är att vi kvinnor är så himla vårdande och därför passar så bra inom omsorgsyrken eller i stabsfunktioner.

Jag brukar kalla det för Snövitfällan. Medan männen kan göra karriär som ger makt och höga löner, skuttar vi omkring på ängarna och pysslar om kaninungar innan vi skyndar hem och bäddar sängarna åt Butter, Toker och de andra grabbarna. Det är mer en hobby än ett jobb. Ett kall.

I dag tjänar män i snitt 14,1 procent mer än kvinnor. Det ger 6 miljoner kronor mer under ett yrkesliv. En vanlig förklaring är att vi kvinnor är så galet mycket sämre på att förhandla våra löner än män.

Jag kan se tre möjliga orsaker tíll att det är på det viset:

1. Vi kvinnor vill helt enkelt inte ha så mycket pengar att hålla reda på. Ge dem till männen i stället.

2. Det finns ett biologiskt handikapp hos kvinnor som helt enkelt gör oss dåliga i förhandlingar. Kanske tycker vi bättre om att prata om kaninungar?

3. Företaget, liksom samhället, är uppbyggt på strukturer som gör att kvinnor inte har samma förutsättningar, valmöjligheter och skyddsnät. Det gör att vi har sämre förhandlingsläge än våra manliga kolleger.

Personligen tror jag mer på det tredje alternativet. Det finns visserligen bevis för att kvinnor kommer sämre ut i en löneförhandling än män. Men det finns också forskning som visar att när det gäller andra slags förhandlingar finns ingen skillnad mellan könen. Det handlar troligen om hur stort fuck off-kapital vi tar med oss till förhandlingsbordet. Det behöver inte handla om pengar på banken, det duger gott att veta att det finns andra arbetsgivare som vill ha oss om vi inte kan komma överens.

För att bli av med löneklyftorna krävs en förändring av
företagskulturerna – som måste komma från högsta ledningen. Men också en förändring i hela samhället.

Lön är inte bara ersättning för utfört arbete, utan också en värdering av hur viktigt arbetet är. Det gäller inte bara i före­tag eller organisationer, utan i samhället i stort. Det gäller i allra högsta grad löneskillnader mellan olika yrkesgrupper och sektorer.

Vilka signaler sänder våra ledare ut när undersköterskor tjänar så mycket sämre än sopåkare?

I ett demokratiskt samhälle ska alla medborgare ha samma möjligheter att påverka sina liv. När en kvinna har 6 miljoner mindre i livslön än en man är det helt enkelt inte fallet. Så kanske är det dags att sluta leta efter varför. Det är inte svaren vi saknar. Vad vi saknar är modet att agera utifrån det vi redan vet. Innan Snövit säger upp sig. 

 

Camilla Wagner är jämställdhetsrådgivare, krönikör och debattör.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.