Annons:
Administration på nya villkor
Fördjupning
0 kommentarerTyck till!

»Chefer och handläggare skriker efter administrativt stöd«

På Arbetsgivarverket bedömer man att antalet assistenter kommer att fortsätta att minska. ST-företrädare är kritiska och ifrågasätter om dagens arbetsfördelning är kostnadseffektiv.
Maria Carneland.
Veronica Yng Gisslin

På flera myndigheter vittnar anställda om att assistenter och administratörer går i pension utan att ersättas, eller att deras arbete läggs ut på övriga anställda, visstidsanställda eller bemanningsföretag.

– Vår bedömning är ändå att antalet assistenter kommer att fortsätta minska, men kanske inte i samma takt som förut, säger Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket.

Han menar att en anledning till att minskningen fortsätter är att det kommer fler system som innebär att anställda via datorn hanterar uppgifter som assistenter gjorde tidigare. En annan orsak är att allt fler myndigheter lägger ut, outsourcar, vissa uppgifter
i stället för att anställa.

Arbetsgivarverket har inte analyserat statens framtida behov av assistenter. Det är upp till varje myndighet att göra det, och behovet kan variera på olika myndigheter. Men vilken lösning man väljer har Arbetsgivarverket inga synpunkter på.

– Men det är klart att det finns en balanspunkt där det blir ineffektivt om kvalificerad personal gör för mycket annat än sina kärnuppgifter, säger Lars Andrén.

Maria Carneland, ordförande för ST inom Socialstyrelsen, ser inte alls lika lugnt på utvecklingen som Lars Andrén.

– På Socialstyrelsen skriker chefer, handläggare och inspektörer efter administrativt stöd, säger hon.

Maria Carneland menar att myndigheten tror att de gör besparingar för att de kan visa att de dragit ned på antalet administratörstjänster. Men i själva verket har arbetsuppgifterna lagts på handläggare och inspektörer vilket ger en mycket dyrare administrationskostnad, säger hon.

På Socialstyrelsen ska handläggare och inspektörer numera kontera fakturor och diarieföra utgående handlingar.

– Det skapar mycket frustration hos dem och tar tid från deras egentliga arbetsuppgifter, vilket i sin tur skapar stress.

Enligt Maria Carneland leder arbets­fördelningen också till dubbelarbete efter­som det lätt blir fel i systemen så att andra, som registratorer och ekonomi­administratörer, får göra om arbetet.

– Det är inte rätt kompetens på rätt plats. Om man ska effektivisera ska man i stället anställa fler administratörer, så att chefer, inspektörer och handläggare kan göra sitt jobb.

Socialstyrelsens personalchef Kristiina Söderlind har förståelse för resonemanget, men säger att det handlar om varje chefs prioriteringar av vilken kompetens de har behov av. Hon bekräftar att myndigheten kommer att ha färre assistenter och administratörer i framtiden.

– Var och en blir mer av sin egen assistent och vår riktlinje till cheferna är att hellre tänka inhyrning än anställning, säger hon.

Även Veronica Yng Gisslin, avdelningsordförande för ST inom Åklagarmyndigheten, är kritisk till hur myndigheterna utnyttjar sina resurser.

– Man lägger på åklagarna arbetsuppgifter som assistenter kan göra. Låt åklagarna göra det som de är utbildade till – leda förundersökningar, väcka åtal och föra talan i rätten.

Hon hoppas mycket på en arbetsgrupp som tillsatts nyligen. I den ska parterna titta på hur åklagarrollen kan renodlas, och vilka arbetsuppgifter som administratörer bör göra för att resurserna ska utnyttjas mer effektivt.

Anders Kjellman är biträdande personaldirektör på Åklagarmyndigheten, och han tror kanske inte på stora nyanställningar av assistenter – men möjlighet till mer utvecklande arbetsuppgifter.

– Pendeln har svängt lite igen, utvecklingen går mot att det behövs fler och lite mer kvalificerade assistenter på myndigheten.

Förutom att systemet med beredningsassistenter har etablerats finns tankar om särskilda assistenter till ungdomsåklagare. Dessutom har Åklagarmyndigheten ett uppdrag som gäller att snabba upp hanteringen av mängdbrott.

– Även då kan assistenterna bli inblandade, säger Anders Kjellman. 

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.