Annons:
Administration på nya villkor
Fördjupning
0 kommentarerTyck till!

»Chefer och handläggare skriker efter administrativt stöd«

På Arbetsgivarverket bedömer man att antalet assistenter kommer att fortsätta att minska. ST-företrädare är kritiska och ifrågasätter om dagens arbetsfördelning är kostnadseffektiv.
Maria Carneland.
Veronica Yng Gisslin

På flera myndigheter vittnar anställda om att assistenter och administratörer går i pension utan att ersättas, eller att deras arbete läggs ut på övriga anställda, visstidsanställda eller bemanningsföretag.

– Vår bedömning är ändå att antalet assistenter kommer att fortsätta minska, men kanske inte i samma takt som förut, säger Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket.

Han menar att en anledning till att minskningen fortsätter är att det kommer fler system som innebär att anställda via datorn hanterar uppgifter som assistenter gjorde tidigare. En annan orsak är att allt fler myndigheter lägger ut, outsourcar, vissa uppgifter
i stället för att anställa.

Arbetsgivarverket har inte analyserat statens framtida behov av assistenter. Det är upp till varje myndighet att göra det, och behovet kan variera på olika myndigheter. Men vilken lösning man väljer har Arbetsgivarverket inga synpunkter på.

– Men det är klart att det finns en balanspunkt där det blir ineffektivt om kvalificerad personal gör för mycket annat än sina kärnuppgifter, säger Lars Andrén.

Maria Carneland, ordförande för ST inom Socialstyrelsen, ser inte alls lika lugnt på utvecklingen som Lars Andrén.

– På Socialstyrelsen skriker chefer, handläggare och inspektörer efter administrativt stöd, säger hon.

Maria Carneland menar att myndigheten tror att de gör besparingar för att de kan visa att de dragit ned på antalet administratörstjänster. Men i själva verket har arbetsuppgifterna lagts på handläggare och inspektörer vilket ger en mycket dyrare administrationskostnad, säger hon.

På Socialstyrelsen ska handläggare och inspektörer numera kontera fakturor och diarieföra utgående handlingar.

– Det skapar mycket frustration hos dem och tar tid från deras egentliga arbetsuppgifter, vilket i sin tur skapar stress.

Enligt Maria Carneland leder arbets­fördelningen också till dubbelarbete efter­som det lätt blir fel i systemen så att andra, som registratorer och ekonomi­administratörer, får göra om arbetet.

– Det är inte rätt kompetens på rätt plats. Om man ska effektivisera ska man i stället anställa fler administratörer, så att chefer, inspektörer och handläggare kan göra sitt jobb.

Socialstyrelsens personalchef Kristiina Söderlind har förståelse för resonemanget, men säger att det handlar om varje chefs prioriteringar av vilken kompetens de har behov av. Hon bekräftar att myndigheten kommer att ha färre assistenter och administratörer i framtiden.

– Var och en blir mer av sin egen assistent och vår riktlinje till cheferna är att hellre tänka inhyrning än anställning, säger hon.

Även Veronica Yng Gisslin, avdelningsordförande för ST inom Åklagarmyndigheten, är kritisk till hur myndigheterna utnyttjar sina resurser.

– Man lägger på åklagarna arbetsuppgifter som assistenter kan göra. Låt åklagarna göra det som de är utbildade till – leda förundersökningar, väcka åtal och föra talan i rätten.

Hon hoppas mycket på en arbetsgrupp som tillsatts nyligen. I den ska parterna titta på hur åklagarrollen kan renodlas, och vilka arbetsuppgifter som administratörer bör göra för att resurserna ska utnyttjas mer effektivt.

Anders Kjellman är biträdande personaldirektör på Åklagarmyndigheten, och han tror kanske inte på stora nyanställningar av assistenter – men möjlighet till mer utvecklande arbetsuppgifter.

– Pendeln har svängt lite igen, utvecklingen går mot att det behövs fler och lite mer kvalificerade assistenter på myndigheten.

Förutom att systemet med beredningsassistenter har etablerats finns tankar om särskilda assistenter till ungdomsåklagare. Dessutom har Åklagarmyndigheten ett uppdrag som gäller att snabba upp hanteringen av mängdbrott.

– Även då kan assistenterna bli inblandade, säger Anders Kjellman. 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.