Annons:
Åsa Jungnelius »Vapen«.
Glaskonst
Kultur
AVLisa Boda0 kommentarerTyck till!

De blåser nytt liv i Glasriket

Det en gång så stolta småländska Glasriket, med anor från 1700-talet, har gått i kras. Men ur skärvorna reser sig något nytt – en småskalig, eldsjäls­driven glaskonst med materialet i fokus.
Ammy Olofssons »Muskelspegel«.
Maja Heuer.
Åsa Jungnelius.
Ammy Olofsson.

Glasriket, ett triangelformat område mellan Växjö och Kalmar, var för femtio år sedan hemvist för ett trettiotal glasbruk. Nu har merparten bommat igen, och 2013 släcktes ugnen i flaggskeppet Orrefors. Men glaset spelar fortfarande en stor roll i bygden, säger Maja Heuer, museichef på The Glass Factory i Boda.

– Man kan säga att det pågår ett para­digmskifte. Samma sak har redan hänt i andra länder, produktionen globaliseras och förläggs i lågprisländer. Textilriket gick igenom samma sak för 30 år sedan.

Visst är det en sorgeprocess som pågår, säger hon.

– Men även om någonting försvinner får annat en lysande framtid. Det finns fantastiska nya saker vi kan göra i glas. Det är nu det händer! försäkrar Maja Heuer.

Hon är en tyskfödd eldsjäl som omlokaliserat sig till lilla Boda för att därifrån stärka konstformen glas. The Glass Factory som hon driver är ett upplevelsebaserat interaktivt museum som initierat samarbeten med allt ifrån närliggan­de glasorter till Louvren. Efter­som Emma­boda komun 2009 köpte upp samlingarna från glas­bruken Boda, Kosta och Åfors kan museet också stoltsera med Sveriges största konstglassamling, cirka 40 000 före­mål.

Febril konstnärlig aktivitet pågår även på andra håll i de småländska granskogarna. Inte minst på småskaliga bruk med tydlig hantverksprofil: Familjeföretaget Skruf glasbruk blåser stilrent glas åt möbelfirman Svenskt Tenn, och Målerås bruk specialiserar sig på målade kristallobjekt. Samtidigt poppar det upp allt fler små så kallade studiohyttor runt om i landet.

– Den rörelsen kom redan 1968 till Sverige från USA och Tyskland. Glasblåsarna ville experimentera och blåsa eget glas. I dag finns det runt 130 studio­hyttor i Sverige, det är ett stort antal för ett så litet land, säger Maja Heuer.

Konstnären Åsa Jungnelius, som en gång utbildade sig till glasblåsare i Orre­fors, är en av dem som har egen glasugn. Hon håller till i småländska Månsamåla.

Vad går du i gång på med själva materialet glas?

– Jag jobbar med materialet som mitt språk. Det kan vara olika material, men jag återkommer ofta till glas. Den super­glansiga förföriska ytan gör att man tror att det vill gott och ut­ifrån det är det intressant att kritisera könsmaktsordningen eller belysa politiska frågor.

I dag är många av Åsa Jungnelius als­ter exklusiva samlarobjekt, men hon söker hela tiden nya vägar för att inte enbart göra objekt som ska stiga i värde på en marknad. I höst jobbar hon bland annat med ett offentligt verk till den framtida tunnelbanestationen Haga­staden vid nya Karolinska sjukhuset i Stockholm.

– »Snäckan« har en feministisk utgångspunkt och är en hyllning till moder­skapet. Och till att ta hand om varandra. Jag vill skapa en omfamnande, förhoppningsvis lugn plats, säger Åsa Jungnelius om den rosaskimrande kristallgrotta som ska möta resenärerna redan i rulltrappan.

Hon är en av dem som gått i bräschen för att omvärdera synen på konsthantverk i allmänhet och glas i synnerhet.

– I en svensk kontext har glaset tidi­gare haft en väldigt nära koppling till industriproduktionen. Men en frigörel­se håller på att ske. Visst kan man göra vackra vinglas som serie­produceras, men i dag är det också självklart att man kan uttrycka sig kritiskt i det här materialet, säger Åsa Jungnelius som även undervisar framtidens konstnärer på Konstfack.

Ammy Olofsson tog sin master­examen från keramik- och glaslinjen där i våras och sammanför glas, teknik och kropp i sitt konstnärskap. Som i ett verk där hon registrerat sitt muskelarbete under glasblåsningen och sedan med specialgjord mjukvara konverterat mätningarna till tre­dimensionella former som hon skapar glasföremål av.

– Jag gör det dels för att jag är intresserad av teknik och vetenskap. Men också för att det finns en maktfaktor i att använda sig av teknik. Många ser på glas som ett low tech-material, trots att det används jättemycket inom elektronik, förklarar hon.

Ammy Olofsson är en av medlemmarna i glaskollektivet Boom, en ny­etablerad kvinnoseparatistisk glasgrupp som vill nå ut med glaskonst bortom de vanliga hantverksforumen och samtidigt stärka kvinnors position inom en bransch som länge varit mansdominerad. Några från kollektivet har precis startat en egen glas­studio i Bro utanför Stockholm och de har fullt upp med såväl beställningsjobb som eget skapande.

– Det är jättesorgligt för samhället Orrefors att de har stängt bruket. Men det är glasindustrin som har backat, jag vet inte en enda liten hytta som har stängt, säger Ammy Olofsson.

Tre gånger glaskoll

Titta: I utställningen »Massa i rörelse« undersöker sex svenska konstnärer, bland andra Åsa Jungnelius och Johanna Gustavsson Fürst, Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen. På The Glass Factory i Boda till 16/10.

Lyssna: Kulturdokumentären »Den nya glasfabriken« ligger på SR P1s sajt.

Blåsa: Flera bruk erbjuder prova på-glasblåsning för besökare. Information finns på glasriket.se.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.