Annons:
Åsa Jungnelius »Vapen«.
Glaskonst
Kultur
AVLisa Boda0 kommentarerTyck till!

De blåser nytt liv i Glasriket

Det en gång så stolta småländska Glasriket, med anor från 1700-talet, har gått i kras. Men ur skärvorna reser sig något nytt – en småskalig, eldsjäls­driven glaskonst med materialet i fokus.
Ammy Olofssons »Muskelspegel«.
Maja Heuer.
Åsa Jungnelius.
Ammy Olofsson.

Glasriket, ett triangelformat område mellan Växjö och Kalmar, var för femtio år sedan hemvist för ett trettiotal glasbruk. Nu har merparten bommat igen, och 2013 släcktes ugnen i flaggskeppet Orrefors. Men glaset spelar fortfarande en stor roll i bygden, säger Maja Heuer, museichef på The Glass Factory i Boda.

– Man kan säga att det pågår ett para­digmskifte. Samma sak har redan hänt i andra länder, produktionen globaliseras och förläggs i lågprisländer. Textilriket gick igenom samma sak för 30 år sedan.

Visst är det en sorgeprocess som pågår, säger hon.

– Men även om någonting försvinner får annat en lysande framtid. Det finns fantastiska nya saker vi kan göra i glas. Det är nu det händer! försäkrar Maja Heuer.

Hon är en tyskfödd eldsjäl som omlokaliserat sig till lilla Boda för att därifrån stärka konstformen glas. The Glass Factory som hon driver är ett upplevelsebaserat interaktivt museum som initierat samarbeten med allt ifrån närliggan­de glasorter till Louvren. Efter­som Emma­boda komun 2009 köpte upp samlingarna från glas­bruken Boda, Kosta och Åfors kan museet också stoltsera med Sveriges största konstglassamling, cirka 40 000 före­mål.

Febril konstnärlig aktivitet pågår även på andra håll i de småländska granskogarna. Inte minst på småskaliga bruk med tydlig hantverksprofil: Familjeföretaget Skruf glasbruk blåser stilrent glas åt möbelfirman Svenskt Tenn, och Målerås bruk specialiserar sig på målade kristallobjekt. Samtidigt poppar det upp allt fler små så kallade studiohyttor runt om i landet.

– Den rörelsen kom redan 1968 till Sverige från USA och Tyskland. Glasblåsarna ville experimentera och blåsa eget glas. I dag finns det runt 130 studio­hyttor i Sverige, det är ett stort antal för ett så litet land, säger Maja Heuer.

Konstnären Åsa Jungnelius, som en gång utbildade sig till glasblåsare i Orre­fors, är en av dem som har egen glasugn. Hon håller till i småländska Månsamåla.

Vad går du i gång på med själva materialet glas?

– Jag jobbar med materialet som mitt språk. Det kan vara olika material, men jag återkommer ofta till glas. Den super­glansiga förföriska ytan gör att man tror att det vill gott och ut­ifrån det är det intressant att kritisera könsmaktsordningen eller belysa politiska frågor.

I dag är många av Åsa Jungnelius als­ter exklusiva samlarobjekt, men hon söker hela tiden nya vägar för att inte enbart göra objekt som ska stiga i värde på en marknad. I höst jobbar hon bland annat med ett offentligt verk till den framtida tunnelbanestationen Haga­staden vid nya Karolinska sjukhuset i Stockholm.

– »Snäckan« har en feministisk utgångspunkt och är en hyllning till moder­skapet. Och till att ta hand om varandra. Jag vill skapa en omfamnande, förhoppningsvis lugn plats, säger Åsa Jungnelius om den rosaskimrande kristallgrotta som ska möta resenärerna redan i rulltrappan.

Hon är en av dem som gått i bräschen för att omvärdera synen på konsthantverk i allmänhet och glas i synnerhet.

– I en svensk kontext har glaset tidi­gare haft en väldigt nära koppling till industriproduktionen. Men en frigörel­se håller på att ske. Visst kan man göra vackra vinglas som serie­produceras, men i dag är det också självklart att man kan uttrycka sig kritiskt i det här materialet, säger Åsa Jungnelius som även undervisar framtidens konstnärer på Konstfack.

Ammy Olofsson tog sin master­examen från keramik- och glaslinjen där i våras och sammanför glas, teknik och kropp i sitt konstnärskap. Som i ett verk där hon registrerat sitt muskelarbete under glasblåsningen och sedan med specialgjord mjukvara konverterat mätningarna till tre­dimensionella former som hon skapar glasföremål av.

– Jag gör det dels för att jag är intresserad av teknik och vetenskap. Men också för att det finns en maktfaktor i att använda sig av teknik. Många ser på glas som ett low tech-material, trots att det används jättemycket inom elektronik, förklarar hon.

Ammy Olofsson är en av medlemmarna i glaskollektivet Boom, en ny­etablerad kvinnoseparatistisk glasgrupp som vill nå ut med glaskonst bortom de vanliga hantverksforumen och samtidigt stärka kvinnors position inom en bransch som länge varit mansdominerad. Några från kollektivet har precis startat en egen glas­studio i Bro utanför Stockholm och de har fullt upp med såväl beställningsjobb som eget skapande.

– Det är jättesorgligt för samhället Orrefors att de har stängt bruket. Men det är glasindustrin som har backat, jag vet inte en enda liten hytta som har stängt, säger Ammy Olofsson.

Tre gånger glaskoll

Titta: I utställningen »Massa i rörelse« undersöker sex svenska konstnärer, bland andra Åsa Jungnelius och Johanna Gustavsson Fürst, Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen. På The Glass Factory i Boda till 16/10.

Lyssna: Kulturdokumentären »Den nya glasfabriken« ligger på SR P1s sajt.

Blåsa: Flera bruk erbjuder prova på-glasblåsning för besökare. Information finns på glasriket.se.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.