Annons:
JOVAN RAJS. Rättsläkare som tog ställning mot sina kollegor
Fördjupning
AVIrene Stenström0 kommentarerTyck till!

"De försökte dölja sina misstag"

– Jag kan inte förstå varför en rättsmedicinare skulle vara ofelbar. Vi begår misstag hela tiden, precis som alla andra yrkesgrupper.
Så säger Jovan Rajs, den nu pensionerade professorn i rättsmedicin, som gick emot sina läkarkollegor i Osmo Vallo-fallet. Han har avbördat sig allt som hände Osmo Vallos kropp och honom själv i boken Fallet Osmo Vallo.

–Det går visst att fastställa vad Osmo Vallo dog av, sade Jovan Rajs efter den tredje obduktionen nästan tre år efter Osmo Vallos död år 1995. Sammanpressande yttre våld mot bröstkorgen ledde till andnings- och hjärtstillestånd, skrev Jovan Rajs och hans kollega överläkare Jan Lindberg. Fem revben var brutna.

Än idag kan han inte förstå att polisernas ansvar för Osmo Vallos död inte har prövats rättsligt. Obduktionsutlåtandet ledde istället till ett "erättsmedicinarnas krig"e.

Det fanns rättsläkare (bland andra chefen över de som gjort den första obduktionen och hävdat att yttre våld inte kunde vara dödsorsak) som påstod att Jovan Rajs hade fel.

Riksåklagaren hade att ta ställning till olika uppfattningar. Den förste obducentens chef satt i Socialstyrelsens rättsliga råd och hade stöd av dess medlemmar. Jovan Rajs och Jan Lindberg stod ensamma. Riksåklagaren valde att inte begära resning.

– Jag tycker att han nonchalerade rättsväsendets ansvar. Mina slutsatser borde ha nått en rättssal, säger Jovan Rajs.

–De medicinska slutsatser om Vallo som finns i min bok kan gå till vilken vetenskaplig tidskrift som helst. De håller, konstaterar han.

Jovan Rajs och Jan Lindbergs resultat kan även lekmän förstå. Påståendet att Vallos revben kanske bröts efter döden vederlade de genom att analysera de mikroskopiska preparat som tagits av den förste och andre obducenten.

Eftersom blödningen runt de brutna revbenen bara innehöll röda blodkroppar kan man fastslå att blödningen skedde endast några minuter före döden. Om Vallo överlevt revbensbrotten mer än en halvtimme skulle det ha funnits vita blodkroppar i det mikroskopiska preparatet. Och om revbenen brutits på ett lik så skulle det inte ha funnits någon blödning alls. Blödningarna var likadana vid alla de fem revbensbrotten. Revbenen hade alltså brutits samtidigt.

Jovan Rajs fann också fettpartiklar i lungblåsorna som även de berättar att Osmo Vallo levde mer än åtta sekunder mellan revbensbrottet och döden. Så lång tid tar det för en fettpartikel som lossnat från den trasiga benvävnaden att följa med blodströmmen in i lungan. Dessa slutsatser drog Rajs och Lindberg av vävnadsprover som tagits vid de första två obduktionerna. Dessutom hittade de ytterligare ett brutet revben.

– Alla prover var av god kvalitet. Men det var uppenbara skillnader mellan vad materialet visade och vad som stod i protokollet. Jag vet inte varför. Jag har inga förklaringar. Det bara var så. Då måste jag säga sanningen. Det är uppdragsgivarnas rättmätiga krav. Och uppdragsgivarna är den dödes anhöriga, rättsskipningen och åklagaren.

Jovan Rajs berättar om hur impopulär han blev och förmodligen ännu är hos sin före detta arbetsgivare.

– Jag var en sådan som karriärkänsliga personer aktade sig för att bli förknippade med.

Han säger att han inte vill komma åt enskilda individer.

–Jag vill bara att en rättsmedicinsk undersökning inte ska låsa fast sig vid tidiga misstag. Undersökningsprocessen får inte vara uppbyggd så att den konserverar dem. Det är inte synd om en kollega som har råkat göra något misstag, att felet prompt måste döljas.

–Rättsmedicinalverket försökte dölja misstag för övriga rättsväsendet – det har hänt i fler fall än Vallos. Det var viktigare att tycka synd om den kollega som hamnat i blåsväder. Men organisationen måste ha ett system för att uppdaga misstag och bli bättre på att lära av dem. Det är principfrågan.

–Jag kritiserade också den dåvarande verkschefen för att han lade sig i hur mitt rättsläkaruppdrag skulle utföras gentemot åklagaren, till vem papper skulle sändas och så. Han uppfann nya rutiner som gjorde honom själv till en spindel i nätet. Jag ansåg då och anser fortfarande att rättsmedicinalverkets chef inte ska lägga sig i rättsläkarnas arbete på den nivån. Han leder inte förundersökningarna, det gör åklagaren.

Har du efter Vallos död år 1995 och fram till din pensionering år 2000 varit med om att Rättsmedicinalverket öppet diskuterat internt vilka misstag som begicks i Vallo-fallet?

–Nej, det har jag inte.

– Men det som är bra med Sverige är att det går att göra tre obduktioner av en död. Och att det finns människor som intresserar sig för vad som hänt en person allra längst ner på samhällsstegen.

– Tänk om Osmos mamma Signe Modén hade varit en svag och kuvad människa. Då hade hon inte vågat eller orkat följa sin känsla av att fel hade begåtts. Hon är beundransvärd, säger Jovan Rajs.

– Och jag känner mig hedrad av att journalisterna Janne Josefsson och Hannes Råstam, som gjorde TV-programmen om Vallo, ville använda mina bedömningar som yrkesman.

– Jag förstod att det skulle bli stor cirkus men jag hade inte kunnat se mig själv i spegeln för resten av mitt liv om jag inte hade ställt upp.

Bli den första att tycka till!
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.