Annons:
JOVAN RAJS. Rättsläkare som tog ställning mot sina kollegor
Fördjupning
AVIrene Stenström0 kommentarerTyck till!

"De försökte dölja sina misstag"

– Jag kan inte förstå varför en rättsmedicinare skulle vara ofelbar. Vi begår misstag hela tiden, precis som alla andra yrkesgrupper.
Så säger Jovan Rajs, den nu pensionerade professorn i rättsmedicin, som gick emot sina läkarkollegor i Osmo Vallo-fallet. Han har avbördat sig allt som hände Osmo Vallos kropp och honom själv i boken Fallet Osmo Vallo.

–Det går visst att fastställa vad Osmo Vallo dog av, sade Jovan Rajs efter den tredje obduktionen nästan tre år efter Osmo Vallos död år 1995. Sammanpressande yttre våld mot bröstkorgen ledde till andnings- och hjärtstillestånd, skrev Jovan Rajs och hans kollega överläkare Jan Lindberg. Fem revben var brutna.

Än idag kan han inte förstå att polisernas ansvar för Osmo Vallos död inte har prövats rättsligt. Obduktionsutlåtandet ledde istället till ett "erättsmedicinarnas krig"e.

Det fanns rättsläkare (bland andra chefen över de som gjort den första obduktionen och hävdat att yttre våld inte kunde vara dödsorsak) som påstod att Jovan Rajs hade fel.

Riksåklagaren hade att ta ställning till olika uppfattningar. Den förste obducentens chef satt i Socialstyrelsens rättsliga råd och hade stöd av dess medlemmar. Jovan Rajs och Jan Lindberg stod ensamma. Riksåklagaren valde att inte begära resning.

– Jag tycker att han nonchalerade rättsväsendets ansvar. Mina slutsatser borde ha nått en rättssal, säger Jovan Rajs.

–De medicinska slutsatser om Vallo som finns i min bok kan gå till vilken vetenskaplig tidskrift som helst. De håller, konstaterar han.

Jovan Rajs och Jan Lindbergs resultat kan även lekmän förstå. Påståendet att Vallos revben kanske bröts efter döden vederlade de genom att analysera de mikroskopiska preparat som tagits av den förste och andre obducenten.

Eftersom blödningen runt de brutna revbenen bara innehöll röda blodkroppar kan man fastslå att blödningen skedde endast några minuter före döden. Om Vallo överlevt revbensbrotten mer än en halvtimme skulle det ha funnits vita blodkroppar i det mikroskopiska preparatet. Och om revbenen brutits på ett lik så skulle det inte ha funnits någon blödning alls. Blödningarna var likadana vid alla de fem revbensbrotten. Revbenen hade alltså brutits samtidigt.

Jovan Rajs fann också fettpartiklar i lungblåsorna som även de berättar att Osmo Vallo levde mer än åtta sekunder mellan revbensbrottet och döden. Så lång tid tar det för en fettpartikel som lossnat från den trasiga benvävnaden att följa med blodströmmen in i lungan. Dessa slutsatser drog Rajs och Lindberg av vävnadsprover som tagits vid de första två obduktionerna. Dessutom hittade de ytterligare ett brutet revben.

– Alla prover var av god kvalitet. Men det var uppenbara skillnader mellan vad materialet visade och vad som stod i protokollet. Jag vet inte varför. Jag har inga förklaringar. Det bara var så. Då måste jag säga sanningen. Det är uppdragsgivarnas rättmätiga krav. Och uppdragsgivarna är den dödes anhöriga, rättsskipningen och åklagaren.

Jovan Rajs berättar om hur impopulär han blev och förmodligen ännu är hos sin före detta arbetsgivare.

– Jag var en sådan som karriärkänsliga personer aktade sig för att bli förknippade med.

Han säger att han inte vill komma åt enskilda individer.

–Jag vill bara att en rättsmedicinsk undersökning inte ska låsa fast sig vid tidiga misstag. Undersökningsprocessen får inte vara uppbyggd så att den konserverar dem. Det är inte synd om en kollega som har råkat göra något misstag, att felet prompt måste döljas.

–Rättsmedicinalverket försökte dölja misstag för övriga rättsväsendet – det har hänt i fler fall än Vallos. Det var viktigare att tycka synd om den kollega som hamnat i blåsväder. Men organisationen måste ha ett system för att uppdaga misstag och bli bättre på att lära av dem. Det är principfrågan.

–Jag kritiserade också den dåvarande verkschefen för att han lade sig i hur mitt rättsläkaruppdrag skulle utföras gentemot åklagaren, till vem papper skulle sändas och så. Han uppfann nya rutiner som gjorde honom själv till en spindel i nätet. Jag ansåg då och anser fortfarande att rättsmedicinalverkets chef inte ska lägga sig i rättsläkarnas arbete på den nivån. Han leder inte förundersökningarna, det gör åklagaren.

Har du efter Vallos död år 1995 och fram till din pensionering år 2000 varit med om att Rättsmedicinalverket öppet diskuterat internt vilka misstag som begicks i Vallo-fallet?

–Nej, det har jag inte.

– Men det som är bra med Sverige är att det går att göra tre obduktioner av en död. Och att det finns människor som intresserar sig för vad som hänt en person allra längst ner på samhällsstegen.

– Tänk om Osmos mamma Signe Modén hade varit en svag och kuvad människa. Då hade hon inte vågat eller orkat följa sin känsla av att fel hade begåtts. Hon är beundransvärd, säger Jovan Rajs.

– Och jag känner mig hedrad av att journalisterna Janne Josefsson och Hannes Råstam, som gjorde TV-programmen om Vallo, ville använda mina bedömningar som yrkesman.

– Jag förstod att det skulle bli stor cirkus men jag hade inte kunnat se mig själv i spegeln för resten av mitt liv om jag inte hade ställt upp.

Bli den första att tycka till!
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida när det gäller föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har svarat på kritiken, håller inte med och pekar på flera åtgärder.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
​SEXTRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier. Som inspiration kan man vända blickarna mot Kanadas fackföreningsrörelse, skriver juristen och förra Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena idé.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och föreslår att mannen avskedas.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på vissa tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering tyckte facket som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
SCBNyhetI en rapport till regeringen konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, att påverkan på arbetskraftsundersökningarna, AKU, har varit stor och allvarlig på grund av bristande kvalitet i SCBs underlag.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.