Annons:

Dragkampen inte över

STs största avtal är nu i hamn. Som alla kompromisser har det plus och minus – men nivån står sig väl i jämförelse med andra avtal. Arbetet för bättre villkor slutar dock inte med påskriften.

En redan hårt prövad fackföreningsrörelse har fått kämpa i motvind i årets avtalsrörelse. I den ekonomiska krisens skugga har anställda i de flesta branscher fått nöja sig med avtal som ger ett mycket blygsamt utfall i år. På industrins område fick tjänstemännen exempelvis nivåökningar på omkring 1 procent under 2010.

Mot den bakgrunden framstår Arbets­givarverkets avtal med OFR – där ST ingår – som en framgång. Om parterna inte kommer överens om annat ska lönerna höjas med minst 1,8 procent 1 oktober i år och lika mycket 1 oktober 2011. Även den totala nivån ligger därmed en aning högre än i de flesta andra avtal som tecknats i år.

Segern tycks ännu större när man betänker att Arbetsgivarverket inför förhandlingarna krävde tillsvidare­avtal där arbetsgivarna, om parterna inte kommer överens, själva får bestämma när det är dags att höja lönerna, och där de centrala avtalen över huvud taget inte innehåller några siffror för löneökningarnas storlek. En sådan ordning hade givetvis inneburit ett mycket svårare utgångsläge för de lokala förhandlingarna på de många myndigheter som dras med stora ekonomiska problem. Men kraven stoppades av ST och förbundets allierade.

Ett fackligt genombrott i det nya avtalet på myndighetsområdet är också att sjuklönen på tio procent av lönen nu ska betalas ut i ett helt år. Det innebär ett stort ekonomiskt tillskott för en utsatt grupp: de långtidssjukskrivna.

Som i alla avtal finns också områden där facket nödgats att backa för att kunna vinna en överenskommelse. Det som vållat mest debatt är att det nya avtalet inte innehåller någon garanterad löneökning för varje enskild medlem. Avsteg från principen att alla anställda ska få del av kakan är tunga att göra och kan vara svåra att i framtiden ta tillbaka.

Under denna avtalsperiod skulle en eventuell garanti dock i praktiken handlat om små summor – en eller ett par hundralappar per år. Nu finns i stället en modell där anställda med liten eller obefintlig löneutveckling ska garanteras en individuell utvecklingsplan.

Den nya ordningen lägger ett stort ansvar på de lokala parterna. Om inte arbetsgivarna förmår att leva upp till avtalets intentioner kommer fackens företrädare att hålla dem ansvariga i nästa avtalsrörelse.

Men det krävs också att det lokala facket på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter att försvara medlemmarnas intresse som avtalet innehåller.

I slutändan hänger faktiskt hela den fackliga kampen för bättre arbetsvillkor på just detta: förmågan att kunna sätta organisatorisk styrka bakom sina krav. Ju fler medlemmar det lokala facket representerar, och ju mer kunskap de lokala förtroendevalda har, desto större chans har ST att bevaka sina medlemmars intressen på arbetsplatsen.

Och ju fler medlemmar ST företräder i de centrala förhandlingarna desto större chans har ST att få igenom sina krav i kommande avtalsrörelser.

I den fortsatta kampen för bättre arbetsvillkor har alla medlemmar möjlighet att göra skillnad – genom att värva medlemmar till förbundet och genom att delta i det lokala fackliga arbetet. Dragkampen är inte över för att STs största avtal är i hamn för denna gång.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.