Annons:

Dragkampen inte över

STs största avtal är nu i hamn. Som alla kompromisser har det plus och minus – men nivån står sig väl i jämförelse med andra avtal. Arbetet för bättre villkor slutar dock inte med påskriften.

En redan hårt prövad fackföreningsrörelse har fått kämpa i motvind i årets avtalsrörelse. I den ekonomiska krisens skugga har anställda i de flesta branscher fått nöja sig med avtal som ger ett mycket blygsamt utfall i år. På industrins område fick tjänstemännen exempelvis nivåökningar på omkring 1 procent under 2010.

Mot den bakgrunden framstår Arbets­givarverkets avtal med OFR – där ST ingår – som en framgång. Om parterna inte kommer överens om annat ska lönerna höjas med minst 1,8 procent 1 oktober i år och lika mycket 1 oktober 2011. Även den totala nivån ligger därmed en aning högre än i de flesta andra avtal som tecknats i år.

Segern tycks ännu större när man betänker att Arbetsgivarverket inför förhandlingarna krävde tillsvidare­avtal där arbetsgivarna, om parterna inte kommer överens, själva får bestämma när det är dags att höja lönerna, och där de centrala avtalen över huvud taget inte innehåller några siffror för löneökningarnas storlek. En sådan ordning hade givetvis inneburit ett mycket svårare utgångsläge för de lokala förhandlingarna på de många myndigheter som dras med stora ekonomiska problem. Men kraven stoppades av ST och förbundets allierade.

Ett fackligt genombrott i det nya avtalet på myndighetsområdet är också att sjuklönen på tio procent av lönen nu ska betalas ut i ett helt år. Det innebär ett stort ekonomiskt tillskott för en utsatt grupp: de långtidssjukskrivna.

Som i alla avtal finns också områden där facket nödgats att backa för att kunna vinna en överenskommelse. Det som vållat mest debatt är att det nya avtalet inte innehåller någon garanterad löneökning för varje enskild medlem. Avsteg från principen att alla anställda ska få del av kakan är tunga att göra och kan vara svåra att i framtiden ta tillbaka.

Under denna avtalsperiod skulle en eventuell garanti dock i praktiken handlat om små summor – en eller ett par hundralappar per år. Nu finns i stället en modell där anställda med liten eller obefintlig löneutveckling ska garanteras en individuell utvecklingsplan.

Den nya ordningen lägger ett stort ansvar på de lokala parterna. Om inte arbetsgivarna förmår att leva upp till avtalets intentioner kommer fackens företrädare att hålla dem ansvariga i nästa avtalsrörelse.

Men det krävs också att det lokala facket på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter att försvara medlemmarnas intresse som avtalet innehåller.

I slutändan hänger faktiskt hela den fackliga kampen för bättre arbetsvillkor på just detta: förmågan att kunna sätta organisatorisk styrka bakom sina krav. Ju fler medlemmar det lokala facket representerar, och ju mer kunskap de lokala förtroendevalda har, desto större chans har ST att bevaka sina medlemmars intressen på arbetsplatsen.

Och ju fler medlemmar ST företräder i de centrala förhandlingarna desto större chans har ST att få igenom sina krav i kommande avtalsrörelser.

I den fortsatta kampen för bättre arbetsvillkor har alla medlemmar möjlighet att göra skillnad – genom att värva medlemmar till förbundet och genom att delta i det lokala fackliga arbetet. Dragkampen är inte över för att STs största avtal är i hamn för denna gång.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.