Annons:

En annan världsbild

Med 340 000 röster bakom sig tågar Sverigedemokraterna in i Sveriges riksdag. Deras värderingar är väsensskilda från fackets, men det gäller att skilja på partiet och dess väljare.

Sverigedemokraterna firade sitt inträde i riksdagen till tonerna av en jamaicansk visa och en moldavisk schlager. Det går att göra sig lustig över att ambitionen att värna om det svenska kulturarvet inte sträckte sig till den egna valvakan. Men att ett parti som underblåser fientlighet mot invandrare nu tagit sig in i de fina salongerna är inget att skratta åt.

Med 20 riksdagsmandat får Sverige­demokraterna en stark röst i den offent­liga debatten. Andra aktörer – bland dem fackförbunden – tvingas nu att förhålla sig till partiet. Det är inte det enklaste, inte minst därför att det är svårt att komma överens om vad Sverige­demokraterna är för slags parti.

I sina programtexter ställer sig partiet i dag bakom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och tar avstånd från rasism. Man vill inte kännas vid vare sig beteckningen främlingsfientligt eller sina rötter i högerextrema rörelser.

Samtidigt genomsyras Sverigedemokraternas retorik av ett vi och dem-perspektiv, som i den uppmärksammade reklamfilmen där kvinnor i burka ställs mot en svensk pensionär. Svepande generaliseringar om världsreligionen islam hör till företrädarnas standard­repertoar.

Som motståndare till mångfald vill partiet lägga hinder i vägen för männi­skor att utöva sin kultur och religion – om den inte är »svensk«. Men få svenskar känner sig särskilt hemma i den enhetskultur med folkdans och kyrka som partiet hyllar.

Oavsett vilken etikett man sätter på den politiska linjen står det klart att Sverigedemokraternas världsbild och visioner inte går ihop med fackföre­ningsrörelsens värdegrund. En värde­grund som bygger på solidaritet, mångfald och respekt för olikheter. Att ST och andra tjänstemannaförbund är partipolitiskt obundna, och inte ger stöd till något parti, får inte hindra att man motarbetar rörelser med väsensskilda värderingar.

Samtidigt måste facken acceptera att partiet fått stöd av 340 000 väljare – bland dem också några av de egna medlemmarna.

För fackföreningsrörelsen är det en svår balansgång att tydligt ta avstånd från Sverigedemokraterna utan att för den skull fördöma alla de människor som röstat på dem. Ingen medborgare som upplever sig som idiotförklarad kommer att byta sida.

Det finns – tvärt emot vad en del debattörer tycks tro – knappast några enkla svar på hur Sverigedemokraterna bör bemötas. Det gäller dock att undvika fällan att enbart diskutera metoder för att ta avstånd från partiet och frysa ut dess anhängare. Att skilja på vi och dem är nästan lika dumt när det gäller partisympatier som när det gäller etnicitet.

I stället gäller det att i debatten och på arbetsplatserna med genomtänkta argument förklara hur Sverigedemo­kraternas ståndpunkter kommer i konflikt med den fackliga samhällssynen och värdegrunden, och vart partiets vi och dem-retorik leder.

Det krävs goda samtal snarare än verkningslösa kampanjer och enkla klyschor, som att invandring gett oss roligare mat. Eller att vi gärna spelar utländsk musik när vi har något att fira.

Alexander Armiento

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.