Annons:

En annan världsbild

Med 340 000 röster bakom sig tågar Sverigedemokraterna in i Sveriges riksdag. Deras värderingar är väsensskilda från fackets, men det gäller att skilja på partiet och dess väljare.

Sverigedemokraterna firade sitt inträde i riksdagen till tonerna av en jamaicansk visa och en moldavisk schlager. Det går att göra sig lustig över att ambitionen att värna om det svenska kulturarvet inte sträckte sig till den egna valvakan. Men att ett parti som underblåser fientlighet mot invandrare nu tagit sig in i de fina salongerna är inget att skratta åt.

Med 20 riksdagsmandat får Sverige­demokraterna en stark röst i den offent­liga debatten. Andra aktörer – bland dem fackförbunden – tvingas nu att förhålla sig till partiet. Det är inte det enklaste, inte minst därför att det är svårt att komma överens om vad Sverige­demokraterna är för slags parti.

I sina programtexter ställer sig partiet i dag bakom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och tar avstånd från rasism. Man vill inte kännas vid vare sig beteckningen främlingsfientligt eller sina rötter i högerextrema rörelser.

Samtidigt genomsyras Sverigedemokraternas retorik av ett vi och dem-perspektiv, som i den uppmärksammade reklamfilmen där kvinnor i burka ställs mot en svensk pensionär. Svepande generaliseringar om världsreligionen islam hör till företrädarnas standard­repertoar.

Som motståndare till mångfald vill partiet lägga hinder i vägen för männi­skor att utöva sin kultur och religion – om den inte är »svensk«. Men få svenskar känner sig särskilt hemma i den enhetskultur med folkdans och kyrka som partiet hyllar.

Oavsett vilken etikett man sätter på den politiska linjen står det klart att Sverigedemokraternas världsbild och visioner inte går ihop med fackföre­ningsrörelsens värdegrund. En värde­grund som bygger på solidaritet, mångfald och respekt för olikheter. Att ST och andra tjänstemannaförbund är partipolitiskt obundna, och inte ger stöd till något parti, får inte hindra att man motarbetar rörelser med väsensskilda värderingar.

Samtidigt måste facken acceptera att partiet fått stöd av 340 000 väljare – bland dem också några av de egna medlemmarna.

För fackföreningsrörelsen är det en svår balansgång att tydligt ta avstånd från Sverigedemokraterna utan att för den skull fördöma alla de människor som röstat på dem. Ingen medborgare som upplever sig som idiotförklarad kommer att byta sida.

Det finns – tvärt emot vad en del debattörer tycks tro – knappast några enkla svar på hur Sverigedemokraterna bör bemötas. Det gäller dock att undvika fällan att enbart diskutera metoder för att ta avstånd från partiet och frysa ut dess anhängare. Att skilja på vi och dem är nästan lika dumt när det gäller partisympatier som när det gäller etnicitet.

I stället gäller det att i debatten och på arbetsplatserna med genomtänkta argument förklara hur Sverigedemo­kraternas ståndpunkter kommer i konflikt med den fackliga samhällssynen och värdegrunden, och vart partiets vi och dem-retorik leder.

Det krävs goda samtal snarare än verkningslösa kampanjer och enkla klyschor, som att invandring gett oss roligare mat. Eller att vi gärna spelar utländsk musik när vi har något att fira.

Alexander Armiento

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.