Annons:
kultur
Kultur
AVSvante Karlsson0 kommentarerTyck till!

En författande professor med hjärta för segling

Björn Larsson, som i dagarna kom ut med sin sjunde bok, behöver knappast längre söka efter uppmärksamhet. Sedan han med dunder och brak slog igenom för tio år sedan har han etablerat sig som en internationellt ryktbar författare med en mängd prestigefyllda priser i bagaget.

Själv beskriver Björn Larsson sig i ett mejl som en man som ”lider av akut och kronisk tidsbrist.” Men han vet också att effektivt utnyttja sin uppmätta tid. Därför sköter vi intervjun på tåget mot Helsingborg där han ska fortsätta över till Danmark för att hämta dottern på dagiset i Gilleleje.

Jag träffar honom utanför romanska institutionen i Lund där han innehar en professur i franska. Han är brunbränd och ledigt klädd med jeans och T-tröja. Han avböjer att låta sig fotograferas utanför institutionen, där han just hållit introduktion för sina nya elever, eftersom ”han inte vill verka som nån kändis”.

Han förefaller helt vanlig bortsett från en särskild glimt i ögat som jag inte blir helt klok på. Kanske är det äventyrarens blick, eller kanske blicken hos en som är medveten om sitt värde och därför kan tillåta sig vara avslappnad och prestigelös.

I Björn Larssons romaner är ofta seglingen navet kring vilket en omsorgsfullt konstruerad intrig tvinnas, gärna med konspiratoriska övertoner som i genombrottsboken Den Keltiska Ringen. I den senaste, Den sanna berättelsen om Inga Andersson, blir huvudpersonen Inga Andersson fascinerad av det globala spionnätverket Echelon. På en internationell konferens hon blir inbjuden till presenterar hon en text där hon blandar fiktion och verklighet. Helt plötsligt förändras hela hennes liv då hon oavsiktligt kommit sanningen på spåren och därmed blivit ett hot mot den mäktiga spionorganisationen.

Själv vill Björn dock inte kalla sig thrillerförfattare. Spänningsmomentet är snarare ett medel än ett mål i sig; hans underliggande ambition är ingenting mindre än att få människor att ifrågasätta sina invanda livsmönster.

– Jag vill ytterst få dem att fråga sig om de vill fortsätta att vara de människor de har blivit, om de inte kunde tänka sig att verkligheten inte behöver vara exakt så eländig som den ofta är. Kort sagt; att utnyttja den frihet som inte är given och medfödd, men som finns där för den som vill ta den i anspråk.

Björn Larssons egen frihetslängtan har framför allt tagit sig uttryck i en livslång förälskelse i segling och en tidigt närd dröm om att bli författare, något som ledde till att han i ungdomen tillbringade ett halvår i Paris.

– Från början var det för att få leva på ett fritt sätt. Det var snarare en dröm om att leva som en författare än att bli författare. Då visste man ju inte vilket oerhört jobb det är att skriva.

Men trots att han nu har sju romaner bakom sig anser han inte att författandet är ett hantverk som man kan tillägna sig genom erfarenhet.

– Jag får börja om på nytt varje gång. Jag känner inte att jag kan hänga upp mig på några metoder. Det är lika jävligt nu som då att få ner historien på papper.

Man kan frestas tro att en författare som sålt i stora upplagor och är översatt till en mängd europeiska språk skulle vara ekonomiskt oberoende, men så är inte fallet enligt Björn Larsson:

– Man måste sälja ohyggliga mängder böcker för att kunna leva på det.

– Exempelvis får jag knappt mer än en krona för varje pocketbok som säljs utomlands. Då hjälper det inte att jag sålt 100 000 av Den Keltiska Ringen i Tyskland eller 25 000 i Frankrike. Mina pengar har räckt till att byta båt (från en begagnad till en annan), att ta delvis tjänstledigt från universitetet och att kunna köpa de böcker jag vill ha utan att fundera; det är ungefär allt.

Björn Larsson är känd för sin självdisciplin och stora arbetskapacitet. Han talar tre latinska språk flytande, sköter en professur parallellt med författarskapet och sysslar dessutom med översättningsjobb (han håller för närvarande på att översätta Aniara till franska). Vidare utrustar han sin segelbåt för en längre tur till Skottland om två år. Lägg till detta tid för familjen och ett ständigt pendlande mellan Gilleleje och Lund. Hur hinner han med allt?

– Jag har väl en drivkraft, säger han. Men en orsak är att jag faktiskt säger nej ibland. Och jag går aldrig på cocktailpartyn och sånt. Men det har inneburit att det ibland snackas en del. Ett tag fick jag höra att det gick ett rykte om mig att jag var en asocial eremit.

Det verkar knappast var någon träffande beskrivning på Björn, tänker jag då vi ivrigt samspråkande närmar oss Lunds centralstation, snarast en öppen och lättpratad person. Tvärtom är det just för att undvika att avskärma sig som han har motstått frestelsen att ägna sig åt författandet på heltid.

– Risken är att man inte möter verkligheten. Då kanske folk säger: men universitetet det är väl inte verkligheten. Men det är det. Du tvingas hela tiden konfronteras med situationer och människor du inte själv har valt.

Men ”verkligheten” är för Björn Larsson naturligtvis också i hög grad havet och seglingen, en livsform som också innebär att man träffar människor ”man inte valt” och som givit honom stoff till flera romanfigurer.

Björn Larsson är en ivrig läsare av reseskildringar och seglingshandböcker, men den som kanske starkast påverkat hans uppfattning om resandet är Harry Martinsson. Martinsson citeras flitigt i essäboken Från Vredens Kap till Jordens Ände där Björn filosoferar över seglandets olika aspekter.

– Seglandet har en väldig fördel som reseform och det är att man inte upplevs som ett hot av ortsbefolkningen. Dom vet att man stannar ett tag och sedan ger sig iväg. Man blir väldigt väl mottagen på det sättet eftersom man inte inkräktar på någon annans revir.

Martinsson hade ett ideal om världsnomaden, den evige resenären som en befrielse av människan. Samtidigt var denna nomad ofta misstänkliggjord och förtalad av de bofasta.

– Jag tror det är därför så många människor har svårt för invandrare. Det är samma motsättning mellan nomaden och de bofasta som Martinsson beskriver i sina böcker.

Björn Larsson har bott i Danmark av och till i tjugo år. Har han då märkt av något av ökad främlingsfientlighet?

– Det har legat latent hela tiden. Skillnaden nu är att det blivit legitimt. Som svensk får han fortfarande då och då känna på danskarnas avoghet mot svenskar.

– Jag stod och pratade med en väninna. Då kom det fram en kompis till henne. Efter ett tag kom det fram att jag var svensk. Då gjorde hon så här (han visar en grimas av avsmak).

Vi tar ett snabbt farväl i Helsingborg, där Björn ska stiga på färjan över sundet. På tåget hem till Malmö tänker jag på något han sa i början av vårt samtal:

– Det största äventyret av alla är att resa någonstans för att bli en annan människa och låta sig förändras. De flesta människor reser för att komma tillbaka som samma person.

Kanske är det en filosofi som ganska få vågar eller kan göra till sin. Men en sak är i alla fall säker: man får en obetvinglig lust att resa när man läser Björn Larsson.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.