Annons:
Fördjupning
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

En rättighet att få hjälp med missbruket

Om en arbetstagare har missbruksproblem är arbetsgivaren skyldig att erbjuda rehabilitering. I gengäld är man som anställd skyldig att medverka till rehabilitering – och i slutändan att sköta sina arbetsuppgifter.

Organisationen Alna samägs av de centrala fack- och arbetsgivarorganisationerna och fungerar som en resurs i alla frågor som rör skadligt bruk i arbetslivet. När Alna bildades 1961 handlade uppdraget i princip om »män och alkohol«. Nu ser organisationen en ökande problematik även vad gäller spel, läkemedel, narkotika och andra beteenden som kan påverka arbetsplatsen negativt, berättar Ingela Eriksson, som är konsult och informationsansvarig på Alna.

– Det vi vet i dag är att man behöver se till varje individ och vad den perso­nen behöver. Det är komplext, ofta finns psykisk ohälsa i botten. Det är inte bara att skicka i väg någon som dricker på behandlingshem. I många fall är det bättre att vara kvar i sin vardag, och gärna på jobbet också, säger hon.

Hur vanligt är det att det finns en konflikt mellan parterna när ni kopplas in?

– Det är vanligt att man har lite olika bild av hur problemen ser ut. De som har negativa konsekvenser av alko­hol­bruk eller annat bruk vill inte se det. Man menar att det rör sig om enskilda tillfällen, medan arbets­givaren tycker att det har hänt lite väl mycket saker. Det är viktigt att få med sig medarbetaren och att motivera de insatser som görs.

Var går gränsen för när ett bruk eller beroende blir så allvarligt att arbets­givaren är skyldig att ingripa?

– Det är omöjligt att säga. Arbetsdomstolen dömer från fall till fall. Från vår sida är inte det främsta målet att chefen och medarbetaren ska tycka om varandra, eller ens bli sams. Det är att arbetsplatsen ska fungera så som det är tänkt.

Ämnen: Missbruk
Samma regler vid missbruk som vid annan rehabilitering

Bestämmelser om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns i Arbets­miljö­verkets föreskrift om arbets­anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, AFS 1994:1. I den framgår att arbetsgivarens rutiner för rehabilitering även ska gälla vid missbruk. Arbetsgivare ska också klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkade på arbetet.

Testa dig själv

Alna.se kan man kontrollera om ens alkoholvanor gör att man ligger i faro­zonen för ett riskbruk.

Tre råd om du är orolig för din kollega
  1. Håll inte tyst och täck upp. Det hjälper ingen. Tvärtom.
  2. Prata helst med den berörda personen direkt. Alternativt med chefen. Och gör det omgående, låt inte tiden gå.
  3. Lita på din magkänsla. Oron stämmer i de allra flesta fall. När ett beroende börjar märkas på arbetsplatsen är det ofta frågan om problem som har pågått länge.

Rådgivare: Ingela Eriksson, Alna

Arbete och alkohol genom tiderna

1300-talet: En tidig svensk inskränkning av alkohol i samband med arbete finns i Smålandslagens kyrkobalk. Där stadgas att »dobblare« och »drinkare« inte får väljas till präster.

Medeltiden: Inom skråväsendet hörde dryckes­gillen till. Dessa reglerades i spya­balken. »Om broder spyr ute i gården, böte 1 tunna öl till gillet«. Den som kastade upp inomhus fick betala mer.

1800-talet: Problemen med spritdrickande män eskalerar. En bidragande orsak är att lön många gånger betalas ut i form av brännvin. Nykterhetsrörelsen formerar sig.

1900-talet: Alkoholtillgången regleras i omgångar. Även arbetslivet torrläggs gradvis.

1970-talet: Mellanölsautomater står bredvid kaffe­automaterna på många arbetsplatser. Efter 1977 fick drycken bara säljas på Systembolaget.

1983: »Fredagsöl« gör entré i svenska medier när Dagens Industri rapporterar från en kollegial sammankomst på Café Opera i Stockholm.

1988: Nubbe hör fort­farande till när den socialdemokratiska regeringen äter fredagslunch.

2016: Hälften av svenskarna uppger i en stor enkätundersökning att det finns tillfällen då de bjuds på alkohol i jobbet.

Andel av svenskarna med ett riskbruk av alkohol, 2017.

Män: 20%

Kvinnor: 13%

Källa: Folkhälsoinstitutet

Bli den första att tycka till!
SMHINyhetI dag finns SMHI på fem orter i Sverige. Men nu ska två kontor läggas ned och ett flyttas. Det här har skapat oro och många meteorologer överväger nu att sluta.
PensionsmyndighetenNyhetI mer än nio år hade Pensionsmyndigheten en e-postadress som ingen kollade, avslöjar Dagens Nyheter. När myndigheten upptäckte adressen fanns cirka 1 000 olästa mejl.
RättsväsendetNyhetÄven anställda inom rättsväsendet påverkas av sina känslor i yrkesutövningen. Enligt en forskarrapport behöver anställda i rättsväsendet bli öppnare med hur man ska hantera känslorna medvetet och professionellt.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
DomstolarnaNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en rådman vid en tingsrätt för att hen inte meddelat dom i ett större antal mål inom föreskriven tid. JO avstår från att anmäla rådmannen till ansvarsnämnden.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anser inte att myndigheten har brutit mot lagen. Det framkom vid en utfrågning i riksdagens näringsutskott på torsdagen, rapporterar Ekot.
HögskolanNyhetDe tre huvudåtalade i rättegången om fusk i samband med högskoleprov har dömts till fängelse i mellan tre och ett halvt och sex år. Ytterligare sex personer har dömts för medverkan i fuskandet.
MigrationsverketNyhetAv de 11 745 ungdomar som i fjol ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har mer än 5 200 personer fått bifall, enligt Migrationsverket.
StatsförvaltningNyhetRiksdagen har röstat igenom Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som regeringspartierna S och MP har träffat med C och L innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
RegeringskanslietNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
ÖppenhetNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.