Annons:
Fördjupning
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

En rättighet att få hjälp med missbruket

Om en arbetstagare har missbruksproblem är arbetsgivaren skyldig att erbjuda rehabilitering. I gengäld är man som anställd skyldig att medverka till rehabilitering – och i slutändan att sköta sina arbetsuppgifter.

Organisationen Alna samägs av de centrala fack- och arbetsgivarorganisationerna och fungerar som en resurs i alla frågor som rör skadligt bruk i arbetslivet. När Alna bildades 1961 handlade uppdraget i princip om »män och alkohol«. Nu ser organisationen en ökande problematik även vad gäller spel, läkemedel, narkotika och andra beteenden som kan påverka arbetsplatsen negativt, berättar Ingela Eriksson, som är konsult och informationsansvarig på Alna.

– Det vi vet i dag är att man behöver se till varje individ och vad den perso­nen behöver. Det är komplext, ofta finns psykisk ohälsa i botten. Det är inte bara att skicka i väg någon som dricker på behandlingshem. I många fall är det bättre att vara kvar i sin vardag, och gärna på jobbet också, säger hon.

Hur vanligt är det att det finns en konflikt mellan parterna när ni kopplas in?

– Det är vanligt att man har lite olika bild av hur problemen ser ut. De som har negativa konsekvenser av alko­hol­bruk eller annat bruk vill inte se det. Man menar att det rör sig om enskilda tillfällen, medan arbets­givaren tycker att det har hänt lite väl mycket saker. Det är viktigt att få med sig medarbetaren och att motivera de insatser som görs.

Var går gränsen för när ett bruk eller beroende blir så allvarligt att arbets­givaren är skyldig att ingripa?

– Det är omöjligt att säga. Arbetsdomstolen dömer från fall till fall. Från vår sida är inte det främsta målet att chefen och medarbetaren ska tycka om varandra, eller ens bli sams. Det är att arbetsplatsen ska fungera så som det är tänkt.

Ämnen: Missbruk
Samma regler vid missbruk som vid annan rehabilitering

Bestämmelser om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns i Arbets­miljö­verkets föreskrift om arbets­anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, AFS 1994:1. I den framgår att arbetsgivarens rutiner för rehabilitering även ska gälla vid missbruk. Arbetsgivare ska också klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkade på arbetet.

Testa dig själv

Alna.se kan man kontrollera om ens alkoholvanor gör att man ligger i faro­zonen för ett riskbruk.

Tre råd om du är orolig för din kollega
  1. Håll inte tyst och täck upp. Det hjälper ingen. Tvärtom.
  2. Prata helst med den berörda personen direkt. Alternativt med chefen. Och gör det omgående, låt inte tiden gå.
  3. Lita på din magkänsla. Oron stämmer i de allra flesta fall. När ett beroende börjar märkas på arbetsplatsen är det ofta frågan om problem som har pågått länge.

Rådgivare: Ingela Eriksson, Alna

Arbete och alkohol genom tiderna

1300-talet: En tidig svensk inskränkning av alkohol i samband med arbete finns i Smålandslagens kyrkobalk. Där stadgas att »dobblare« och »drinkare« inte får väljas till präster.

Medeltiden: Inom skråväsendet hörde dryckes­gillen till. Dessa reglerades i spya­balken. »Om broder spyr ute i gården, böte 1 tunna öl till gillet«. Den som kastade upp inomhus fick betala mer.

1800-talet: Problemen med spritdrickande män eskalerar. En bidragande orsak är att lön många gånger betalas ut i form av brännvin. Nykterhetsrörelsen formerar sig.

1900-talet: Alkoholtillgången regleras i omgångar. Även arbetslivet torrläggs gradvis.

1970-talet: Mellanölsautomater står bredvid kaffe­automaterna på många arbetsplatser. Efter 1977 fick drycken bara säljas på Systembolaget.

1983: »Fredagsöl« gör entré i svenska medier när Dagens Industri rapporterar från en kollegial sammankomst på Café Opera i Stockholm.

1988: Nubbe hör fort­farande till när den socialdemokratiska regeringen äter fredagslunch.

2016: Hälften av svenskarna uppger i en stor enkätundersökning att det finns tillfällen då de bjuds på alkohol i jobbet.

Andel av svenskarna med ett riskbruk av alkohol, 2017.

Män: 20%

Kvinnor: 13%

Källa: Folkhälsoinstitutet

Bli den första att tycka till!
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
ArbetsmiljöNyhetDet behövs stora utbildningssatsningar för att klara företagshälsovårdens behov av kompetensförsörjning, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i en ny rapport.
BrottslighetNyhetKnappt 450 personer har dömts till 1 100 år i fängelse sedan 2014. Det är resultatet av tolv myndigheters samverkan mot den organiserade brottslighet, som nu redovisas i en ny rapport.
StatsbudgetenNyhetSom väntat får inte Arbetsförmedlingen något extra tillskott i regeringens vårändringsbudget, som presenterades på onsdagen. Kriminalvården får inte de medel myndigheten begärt och satsningen på att bygga ut högskolan försenas. Däremot får Regeringskansliet mer pengar och fri entré på statliga museer återinförs.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har fått fram 53 nya arbetstillfällen i Kiruna. Satsningen är en del av kompensationen för avvecklingen av statliga Radiotjänst som läggs ned 2020, rapporterar P4 Norrbotten.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionens granskningar av regeringen och myndigheterna leder till resultat. Det visar myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport.
POSTNORDNyhetPå koncernstyrelsens initiativ får Postnords vd Håkan Ericsson och finanschefen Gunilla Berg lämna sina jobb med omedelbar verkan. ”ST ställer sig bakom beslutet”, säger STs vice avdelningsordförande Per-Åke Alenius.
StatsförvaltningNyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, granskar nu hur det gick till när de två generaldirektörerna Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, och Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät, fick lämna sina myndigheter. På måndagen höll utskottet två förhör.
SkogsstyrelsenNyhetEfter avslutade förhandlingar står det klart att totalt 38 tjänster försvinner på Skogsstyrelsen. Det är klart färre än de 124 som varslades. ”Arbetsgivaren tog i uppåt”, säger Royne Andersson, STs avdelningsordförande.
JÄMSTÄLLDHETNyhetGenom en ny handbok vill Sveriges kvinnolobby driva på för förbättrad jämställdhet i arbetslivet via kollektivavtal. ”Vår bild är att kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer än man gör i dag”, säger Jenny Andersson på Sveriges kvinnolobby.