Annons:
Fördjupning
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

En rättighet att få hjälp med missbruket

Om en arbetstagare har missbruksproblem är arbetsgivaren skyldig att erbjuda rehabilitering. I gengäld är man som anställd skyldig att medverka till rehabilitering – och i slutändan att sköta sina arbetsuppgifter.

Organisationen Alna samägs av de centrala fack- och arbetsgivarorganisationerna och fungerar som en resurs i alla frågor som rör skadligt bruk i arbetslivet. När Alna bildades 1961 handlade uppdraget i princip om »män och alkohol«. Nu ser organisationen en ökande problematik även vad gäller spel, läkemedel, narkotika och andra beteenden som kan påverka arbetsplatsen negativt, berättar Ingela Eriksson, som är konsult och informationsansvarig på Alna.

– Det vi vet i dag är att man behöver se till varje individ och vad den perso­nen behöver. Det är komplext, ofta finns psykisk ohälsa i botten. Det är inte bara att skicka i väg någon som dricker på behandlingshem. I många fall är det bättre att vara kvar i sin vardag, och gärna på jobbet också, säger hon.

Hur vanligt är det att det finns en konflikt mellan parterna när ni kopplas in?

– Det är vanligt att man har lite olika bild av hur problemen ser ut. De som har negativa konsekvenser av alko­hol­bruk eller annat bruk vill inte se det. Man menar att det rör sig om enskilda tillfällen, medan arbets­givaren tycker att det har hänt lite väl mycket saker. Det är viktigt att få med sig medarbetaren och att motivera de insatser som görs.

Var går gränsen för när ett bruk eller beroende blir så allvarligt att arbets­givaren är skyldig att ingripa?

– Det är omöjligt att säga. Arbetsdomstolen dömer från fall till fall. Från vår sida är inte det främsta målet att chefen och medarbetaren ska tycka om varandra, eller ens bli sams. Det är att arbetsplatsen ska fungera så som det är tänkt.

Ämnen: Missbruk
Samma regler vid missbruk som vid annan rehabilitering

Bestämmelser om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns i Arbets­miljö­verkets föreskrift om arbets­anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, AFS 1994:1. I den framgår att arbetsgivarens rutiner för rehabilitering även ska gälla vid missbruk. Arbetsgivare ska också klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkade på arbetet.

Testa dig själv

Alna.se kan man kontrollera om ens alkoholvanor gör att man ligger i faro­zonen för ett riskbruk.

Tre råd om du är orolig för din kollega
  1. Håll inte tyst och täck upp. Det hjälper ingen. Tvärtom.
  2. Prata helst med den berörda personen direkt. Alternativt med chefen. Och gör det omgående, låt inte tiden gå.
  3. Lita på din magkänsla. Oron stämmer i de allra flesta fall. När ett beroende börjar märkas på arbetsplatsen är det ofta frågan om problem som har pågått länge.

Rådgivare: Ingela Eriksson, Alna

Arbete och alkohol genom tiderna

1300-talet: En tidig svensk inskränkning av alkohol i samband med arbete finns i Smålandslagens kyrkobalk. Där stadgas att »dobblare« och »drinkare« inte får väljas till präster.

Medeltiden: Inom skråväsendet hörde dryckes­gillen till. Dessa reglerades i spya­balken. »Om broder spyr ute i gården, böte 1 tunna öl till gillet«. Den som kastade upp inomhus fick betala mer.

1800-talet: Problemen med spritdrickande män eskalerar. En bidragande orsak är att lön många gånger betalas ut i form av brännvin. Nykterhetsrörelsen formerar sig.

1900-talet: Alkoholtillgången regleras i omgångar. Även arbetslivet torrläggs gradvis.

1970-talet: Mellanölsautomater står bredvid kaffe­automaterna på många arbetsplatser. Efter 1977 fick drycken bara säljas på Systembolaget.

1983: »Fredagsöl« gör entré i svenska medier när Dagens Industri rapporterar från en kollegial sammankomst på Café Opera i Stockholm.

1988: Nubbe hör fort­farande till när den socialdemokratiska regeringen äter fredagslunch.

2016: Hälften av svenskarna uppger i en stor enkätundersökning att det finns tillfällen då de bjuds på alkohol i jobbet.

Andel av svenskarna med ett riskbruk av alkohol, 2017.

Män: 20%

Kvinnor: 13%

Källa: Folkhälsoinstitutet

Bli den första att tycka till!
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarverket och TCO avslår förslaget om utvecklingsledighet som Utredningen för hållbart arbetsliv över tid har presenterat. Flera andra tunga instanser ifrågasätter också förslaget, visar en genomgång av remissvaren.
TURKIETNyhet600 turkiska byggarbetare greps av säkerhetsstyrkor i samband med protester mot farlig arbetsmiljö vid ett flygplatsbygge, skriver Arbetet. 160 av de gripna ska nu ha försatts på fri fot.
TransportstyrelsenNyhetEtt stort antal personer på it-företaget IBM har haft djup tillgång till Transportstyrelsens register, utan att myndigheten kan förklara varför, skriver Dagens Nyheter. Enligt en granskning som tidningen gjort har IBM självt fått bestämma vilka som ska tillgång till databaserna.
PolisenFördjupningDe får hålla förhör, besluta om beslag och de kan bli förundersökningsledare. Civila utredare inom Polisen har fått större befogenheter och många nya har anställts. Men fort­farande gnisslar det en del mellan poliser och civilanställda. Kjell Haglund säger dock att han alltid känt sig respekterad.
NaturvårdsverketNyhetNaturvårdsverket har hittills gjort 125 polisanmälningar om bedrägerier med premier för elfordon, uppger SVT. Enligt SVT finns kopplingar till bluffbolag, tidigare bedrägerihärvor och organiserad brottslighet.
MittuniversitetetNyhetMittuniversitetet i Östersund har stängt av en professor som anklagas för att ha hotat en medarbetare. Även en lektor på universitetet anklagas för inblandning i händelsen, rapporterar Sveriges radio.
A-kassanNyhetSedan i våras har arbetslösa nekats a-kassa sedan vissa a-kassor ändrat sina regler. Enligt SVT har a-kassorna nu kommit överens med Arbetsförmedlingen och andra aktörer om att återgå till tidigare regler.
REGERINGSKANSLIETNyhetArbetsmiljöverket ställer krav på åtgärder inom miljö- och energidepartementet efter att arbetsmiljöombuden gjort en anmälan om ett hårt pressat arbetstempo. Ett av kraven är att en extern expert anlitas för att förbättra arbetsmiljön.
FackligtNyhetSvenska fackförbund lägger ned mycket tid och får bra spridning på sina Youtube-filmer, däremot publicerar de relativt få. Italienska fack spottar ur sig hemmasnickrade filmer från demonstrationer, men har få tittare. Det visar en rapport från två svenska statsvetare, skriver Arbetet Global.
TillgänglighetNyhetRegeringen föreslår en ny lag för att genomföra EUs webbtillgänglighetsdirektiv. Den nya lagen innebär bland annat att webbplatser och digitala tjänster från offentliga aktörer ska bli mer tillgängliga.
LönerNyhetTrots högkonjunkturen har löneökningarna på svensk arbetsmarknad hållit sig på blygsamma nivåer. Det konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, i sin årliga lönebildningsrapport.
ArrivaNyhetArriva vill göra om tågvärdarna på Pågatågen till kundvärdar, med drastiskt lägre ingångslön för nyanställda som följd. ST befarar att lönesänkningen även ska drabba dem som redan är anställda, säger Thomas Lindgren, vice ordförande för ST inom Arriva. Foto: Mostphotos
ArbetsmiljöNyhetForskningen om utbrändhet ökar i hela Europa. Trots det saknar EUs medlemsländer en gemensam bild av utmattningssyndrom. Bara Italien och Lettland erkänner det som en arbetsskada, visar en ny rapport från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound.
DiskrimineringNyhetTingsrätten dömer Försäkringskassan att betala 20 000 kronor i böter till en synskadad kvinna, därför att hon diskriminerades när Försäkringskassans webbtjänst inte funkade med hennes skärmläsare.
ArbetsmarknadNyhetSysselsättningen ökar i hela Europa. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska i Sverige - både bland inrikes och utrikes födda, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.
STATENS SERVICECENTERNyhetFörslaget att föra in tjänster från Arbetsförmedlingen i de statliga servicekontorens verksamhet innebär en stor utmaning, skriver ST i ett remissvar om regeringens utredning. ST anser också att handläggarna måste få normala, fasta anställningar.
ValmyndighetenNyhetValmyndighetens hemsida kraschade mitt under valkvällen. Nu framkommer att man i år hade en ny huvudansvarig för it-driften, nämligen Skatteverket, rapporterar Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera av Arbetsförmedlingens underleverantörer riktar skarp kritik mot myndigheten för att prispressen leder till sämre kvalitet i tjänsterna, skriver Arbetsvärlden.
ValetNyhet»Jag hoppas att partierna kan nå samförstånd om att sätta Sverige främst så att det blir möjligt att leverera långsiktiga lösningar under mandatperioden. Det går inte att bara förvalta ett land.« Så kommenterar STs ordförande Britta Lejon det parlamentariska läget dagen efter valet.
ÖppenhetNyhetDet kan bli förbjudet att fotografera och göra ljudupptagningar i svenska domstolar. Förslaget kommer från justitiedepartementet och får stöd hos 54 av 61 remissinstanser. Inom kort väntas lagrådet ge sin syn på saken.
ArbetsrättNyhetEn vilthandläggare vid Naturvårdsverket har anmälts för jäv av två privatpersoner. Handläggaren har privat arrangerat jaktupplevelser parallellt med att hen handlagt viltförvaltningsärenden, skriver Altinget.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna anställda får inte använda den egna tjänsten Jobskills, som utvecklades för att matcha arbetssökande asylsökande mot arbetsgivare, uppger SVT. Bakom förbudet ligger integritetshänsyn.
RegeringskanslietNyhetRegeringskansliet måste ta in extern hjälp för att komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön på miljö- och energidepartementet. Det kräver Arbetsmiljöverket efter en inspektion, uppger SVT.
StatsförvaltningNyhetRegeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.
Statens institutionsstyrelseNyhetNationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, vill att frågan om hur verksamheten med lokala servicecenter i Statens servicekontors regi ska styras och regleras utreds på nytt. Utredningens förslag till styrning avviker enligt ESV från hur regeringen normalt styr myndigheter.
DiskrimineringNyhetArbetsgivarorganisationen Almega vill att diskrimineringslagen ändras efter handskakningsdomen i Arbetsdomstolen, AD. Det skriver tidningarna Lag & Avtal och Arbetarskydd.
PolisenNyhetEn statlig utredning föreslår att Säpo och polisens Nationella operativa avdelning, Noa, ska få mer information från Försvarets radioanstalts signalspaning.