Annons:
FALLET OSMO VALLO. Underlåtelsesynder staplade på varandra
Fördjupning
AVIrene Stenström0 kommentarerTyck till!

En rättsskandal i nästan alla led

Sedan 41-årige Osmo Vallo avlidit efter polisingripandet mot honom för åtta år sedan har en rad av underlåtelser från myndighetshåll kommit i dagen. Men ansvar har inte utkrävts.

Osmo Vallo dog i handbojor på marken under ett polisingripande i Karlstad sent på kvällen den 30 maj 1995. Innan han avled blev han, enligt vittnen, sparkad i ryggen av poliserna. Sedan bussade de sin polishund på Vallo som flydde in i en port i vilken han liggande fick ta emot fler sparkar.

Ingen statstjänsteman är dömd för misshandel, vållande till annans död eller tjänstefel för sin inblandning i Vallos död. Det första obduktionsutlåtandet slog fast att yttre våld inte hade orsakat Osmo Vallos död. Poliserna fick dock dagsböter för vållande av kroppsskada eftersom Osmo Vallo fått fyra hundbett. De fick behålla sina jobb.

I Malmö dömdes en polis som sparkade en person i handbojor så att det blev ett blåmärke för misshandel och blev avskedad. Hur kan rättsväsendet fungera så olika?

Det dåliga polisarbetet de första timmarna efter Osmo Vallos död saboterade möjligheten att få fram bevis. Två poliser, en åklagare och två rättsläkare hade på en vecka ställt till det så att vittnenas berättelser om hur Osmo Vallo blivit behandlad aldrig kunde styrkas med teknisk bevisning i Karlstads tingsrätt.

– Det som man har missat i en polisutredning kan aldrig tas igen när det väl finns en dom, säger landshövding Mats Svegfors, som på regeringens uppdrag utrett allt som polisen, åklagaren och rättsmedicinalverket gjorde i ärendet Osmo Vallo.

– Slarv i en utredning slår tillbaka mot samhället, säger överåklagare Nils Rekke hos Riksåklagaren. Felaktiga domar går inte att ändra. Det blir så därför att den dömdes intresse av att inte ställas inför rätta för samma brott igen vinner över behovet av att rätta till utredningsmisstag.

Ett vakthavande polisbefäl i Karlstad bestämde att porten där Osmo Vallo dog inte var en brottsplats som behövde spärras av, och att kriminaltekniker inte behövde kallas till platsen för att säkra tekniska bevis.

En kriminalinspektör i Karlstad sade morgonen efter dödsfallet åt fastighetsägaren att genast städa hela portuppgången och såg därmed till att bevis förlorades för alltid. Polisen oroade sig för att Vallos blod kunde vara smittbärande.

Polisledningen i Värmland kom fram till att dessa två inte begick tjänstefel och inte heller borde få den mildare formen av reprimand: varning.

– Avrapporteringen om Vallo var så dålig att vakthavande trodde att Vallo hade dött på sjukhuset. Han borde förstås ha gått vidare med följdfrågor, men… , suckar dåvande länspolismästaren i Värmland, Rolf Kläppe.

–Det var oprofessionellt, men inte kriminellt.

Rolf Kläppe tror att ett liknande fall skulle ha skötts bättre idag.

Om en polisbrutalitet inträffar nästa lördag natt på landsbygden, finns det några garantier för att det sköts bättre idag?

– Kvaliteten på vakthavande befäl har höjts. Och uppmärksamheten Vallo fick bör ha lett till att alla numera är noga med att följa regelboken, säger han.

Överåklagare Folke Ljungvall ledde utredningen på låg växel. Han tog ingen kontakt alls med rättsläkaren före åtalet. Han deltog inte i några förhör med poliserna som började först tio dagar efter Vallos död. Han ställde inga frågor till rättsläkaren om varför det inte fanns fler skador på ryggen trots alla vittnen som berättade om sparkar, knäanden och tramp.

Han vägrade att begära ytterligare undersökning av Osmo Vallos lik när de anhöriga var missnöjda med den första obduktionen. Fast det ingår i hans arbete att styra rättsläkarens arbete mot det som är viktigast i den aktuella brottsutredningen.

– Åklagaren litade på rättsläkarens utlåtande, konstaterar överåklagare Nils Rekke. Det bör rent allmänt vara ett bra samarbete mellan åklagare och rättsläkare.

Bättre än i Vallo-fallet?

– Bra, sa jag.

Åklagaren i Karlstad var inte den ende som litade på rättsläkarnas första obduktion. När Osmo Vallos mor före rättegången mot poliserna begärde att Riksåklagaren skulle besluta om fler undersökningar av den döda kroppen så svarade Riksåklagaren att det inte fanns någon anledning till det.

Den mest avgörande orsaken till att de två poliserna aldrig fick något hårdare straff trots de fakta som senare upptäcktes är att åklagaren inte överklagade Karlstads tingsrätts dom om dagsböter för vållande till kroppsskada. Han var nöjd med den.

Endast om åklagaren hade överklagat och därmed markerat att han sökte ett strängare straff, så hade möjligheten stått öppen att skärpa åtalet och komplettera bevisningen i hovrätten.

Det finns också en möjlighet för åklagare att begära resning om ny bevisning kommer fram efter en lagakraftvunnen dom.

– Riksåklagaren kom fram till att dokumenterandet av brutna revben med röntgen två år senare inte var ny bevisning. Påståendena om tramp på revbenen behandlades i tingsrätten och skulle ha letts i bevis under den rättegången, säger Nils Rekke.

Åklagaren fick kritik för passivitet av Justitiekanslern (JK). Men han hade inte gjort fel – bara för lite, och ansvar för tjänstefel var aldrig aktuellt.

Även Riksåklagaren fick kritik – av Justitieombudsmannen (JO). Han borde ha kommit på mycket tidigare att resning inte var möjlig så att de anhöriga sluppit inbilla sig att något mer fanns att göra. En juridisk nivå ovärdig en riksåklagare, tycker JO.

Rättsläkarstationen i Linköping väntade en hel vecka med att obducera Vallo. Det borde ha varit bra eftersom obducenterna från början inte hade kopior av de vittnesförhör som beskrev misshandeln av Vallo. Trots information från utredaren om att en av poliserna hade trampat på Vallos rygg och att det då hörts ett otäck knakande ljud, frilade obducenten inte revbenen. Han bedömde att de var hela utan att titta på dem.

Två år senare upptäcktes fyra brutna revben på Osmo Vallo med röntgen, tre år senare ett femte. Den förste rättsläkaren fick kritik av JK för att obduktionen missade viktiga "edetaljer"e. Men det var inte fråga om tjänstefel.

Fallet är grundligt utrett av JO, JK och en offentlig utredning. SOU 2002:37 En utredning om en utredning, ledd av landshövding Mats Svegfors, fick dock inte ta ställning till individers felhandlingar. Vilket i sin tur kritiserades av Riksrevisionsverket.

Rättsmedicinalverkets ledning gjorde under flera år allt upptänkligt för att försvara obduktionen i Linköping mot kritik. Minst ett tiotal rättsläkare anförda av de två Linköpingsläkarnas chef, en gammal handledare och medlemmarna i Socialstyrelsens rättsliga råd (där Linköpingschefen var medlem) engagerade sig för Linköpingsläkarnas slutsats och mot Rajs/Lindbergs tolkning (se intervjun med Jovan Rajs) av obduktionsfynden.

Det står inte i Rättsmedicinalverkets myndighetsinstruktion att ledningen ska engagera sig i att hitta på den sortens skrivelser, kompletteringar, "ekompisgranskningar"e och annat som verkets ledning uppfann. Generaldirektören ringde själv till Jovan Rajs, som gjort den tredje obduktionen, och beordrade honom att skicka papperen direkt till generaldirektören istället för till åklagaren, så som det ska gå till. Jovan Rajs ångrar än idag att han lydde.

Rättsmedicinalverket får så småningom kritik av JK för obefogad inblandning i polisens förundersökning. Men alla inblandade sitter kvar på sina höga chefsposter utom generaldirektör Kurt Roos som gick i pension.

Polisers, åklagares och rättsläkares attityder till missbrukare var den största boven i dramat, fann Svegfors Vallo-utredning. Poliserna som var i tjänst i Karlstad den lördagsnatt då Osmo Vallo dog formulerade tydligen aldrig tanken att de poliser som tog honom kanske begick ett brott.

– Ingen fäste något närmare avseende vid att en människa faktiskt hade dött, skriver Mats Svegfors i utredningen.

– Det var ju en serie av underlåtanden. Teorin om fördomar och negativa attityder var den enda förklaring vi kunde finna till att så många hade underlåtit så mycket, säger Mats Svegfors.

Vallos mamma kämpar än
Osmo Vallos mor, Signe Modén, har under åren sedan Osmo Vallo dog kämpat för rättvisa. Hon hungerstrejkade i två veckor på kyrkogården i Karlstad ett år efter dödsfallet och blev utsedd till Årets svensk år 1998.

Hon vägrade under tre år att begrava sin son eftersom hon inte litade på obduktionsresultatet.

Hennes advokat, Ismo Salmi, har arbetat ideellt i sju år för att hjälpa Osmo Vallos mamma. Signe Modén har aldrig fått statlig rättshjälp eller målsägarbiträde. Signe Modén har inte fått något skadestånd. Ett förlikningserbjudande på 25 000 kronor från Rikspolisstyrelsen har hon avvisat.

Advokat Salmi misslyckades med att få resning i brottmålet mot de två poliserna och har därefter vänt sig till Europadomstolen. Senare i höst kommer domstolens besked om Vallos fall tas upp.

Amnesty International har, liksom EU-parlamentet, kritiserat Sverige för behandlingen av Osmo Vallo
Bli den första att tycka till!
SkatteverketNyhetSkatteverket planerar att koncentrera sin arkivverksamhet till Härnösand. Det innebär att 20 till 30 statliga tjänster flyttas från framför allt Stockholm till orten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen återupprättar fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. Det beslutade myndighetens styrelse i dag.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten för att ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida när det gäller föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har svarat på kritiken, håller inte med och pekar på flera åtgärder.
​SEXTRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier. Som inspiration kan man vända blickarna mot Kanadas fackföreningsrörelse, skriver juristen och förra Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena idé.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och föreslår att mannen avskedas.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på vissa tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering tyckte facket som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
SCBNyhetI en rapport till regeringen konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, att påverkan på arbetskraftsundersökningarna, AKU, har varit stor och allvarlig på grund av bristande kvalitet i SCBs underlag.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.