Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

En viktig varningssignal

De som själva arbetar med långtidssjuka pekar på svåra problem med sjukförsäkringsreformen. Regeringen måste ta dessa vittnesbörd på allvar.

Vill man veta hur väl en verk­samhet fungerar gör man klokt i att lyssna till dem som jobbar inom den. Därför bör socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ta de varningssignaler som kommer från anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på största allvar.

I en undersökning som ST genomfört bland sina medlemmar på de två myndigheterna ger de starten för den nyligen genomförda reformen av sjukförsäkringen underkänt. 57 procent av dem som jobbar direkt med stöd åt långtidssjuka anser att de insatser som i dag erbjuds inte räcker. Främst efterlyser man mer medicinisk rehabilitering och vård samt mer arbetslivsinriktad rehabilitering. Med andra ord: de utförsäkrade behöver bli friskare för att kunna jobba – och de resurser som finns för att hjälpa dem räcker inte till.

Denna brist riskerar att leda till att reformen misslyckas. Två tredjedelar tror inte att Arbetsförmedlingen klarar uppdraget att förmedla jobb eller stödinsatser till de utförsäkrade inom avsedd tid.

Osäkerheten bland de svarande är också stor om huruvida de långtidssjukskrivna får ett bättre eller sämre stöd än innan förändringarna. De som tror att det trots problemen blivit bättre är dock fler än de som tror att det blivit sämre.

Det tidigare systemet var inte bra – så långt har Cristina Husmark Pehrsson helt rätt. Regeringspartiernas kritik mot att männi­skor fastnat i passiv sjukskrivning är bakgrunden till den omfattande reformen, där långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad sjukersättning nu överförs från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen.

Men kritikerna har varnat för att förändringen innebär att sjuka människor tvingas till Arbetsförmedlingen trots att de har små möjligheter att arbeta – och ännu mindre chanser att få ett jobb.

De problem myndigheternas anställda nu pekar på bör inte avfärdas med att »det är för tidigt att säga något«, på det sätt socialförsäkringsministern nu gör. När det handlar om människors hälsa och försörjning går det inte att vänta och hoppas att svårigheterna ska lösa sig. Det enda raka är att snabbt vidta åtgärder.

I grund och botten är problemet att reformen av sjukförsäkringen börjat i fel ände. Den borde ha startat med en rejäl satsning på snabb rehabilitering, så att ingen behöver gå sjukskriven längre än nödvändigt. Men där saknas ännu flera pusselbitar.

I stället har man infört tidsgränser för hur länge individens ekonomiska trygghet vid sjukdom varar. Dessutom har systemen utformats så att åtskilliga förlorar ekonomiskt när de börjar vandra vägen tillbaka till arbetslivet.

Situationen har också förvärrats av att de berörda myndigheterna varken fått tillräckliga resurser eller tillräcklig förberedelsetid för att kunna administrera de omfattande förändringarna.

Debatten om sjukförsäkringen har varit lång och livlig. Men kunskapen om reformens konsekvenser har varit liten. Är det någonstans den kunskapen i dag finns är det bland dem som själva arbetar med frågorna. Som personalens företrädare har ST gjort en viktig insats genom att fråga sina medlemmar hur förändringarna hittills fallit ut. Det har redan gett eko i debatten. Förhoppningsvis kommer det så småningom också att påverka politiken.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.