Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

En viktig varningssignal

De som själva arbetar med långtidssjuka pekar på svåra problem med sjukförsäkringsreformen. Regeringen måste ta dessa vittnesbörd på allvar.

Vill man veta hur väl en verk­samhet fungerar gör man klokt i att lyssna till dem som jobbar inom den. Därför bör socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ta de varningssignaler som kommer från anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på största allvar.

I en undersökning som ST genomfört bland sina medlemmar på de två myndigheterna ger de starten för den nyligen genomförda reformen av sjukförsäkringen underkänt. 57 procent av dem som jobbar direkt med stöd åt långtidssjuka anser att de insatser som i dag erbjuds inte räcker. Främst efterlyser man mer medicinisk rehabilitering och vård samt mer arbetslivsinriktad rehabilitering. Med andra ord: de utförsäkrade behöver bli friskare för att kunna jobba – och de resurser som finns för att hjälpa dem räcker inte till.

Denna brist riskerar att leda till att reformen misslyckas. Två tredjedelar tror inte att Arbetsförmedlingen klarar uppdraget att förmedla jobb eller stödinsatser till de utförsäkrade inom avsedd tid.

Osäkerheten bland de svarande är också stor om huruvida de långtidssjukskrivna får ett bättre eller sämre stöd än innan förändringarna. De som tror att det trots problemen blivit bättre är dock fler än de som tror att det blivit sämre.

Det tidigare systemet var inte bra – så långt har Cristina Husmark Pehrsson helt rätt. Regeringspartiernas kritik mot att männi­skor fastnat i passiv sjukskrivning är bakgrunden till den omfattande reformen, där långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad sjukersättning nu överförs från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen.

Men kritikerna har varnat för att förändringen innebär att sjuka människor tvingas till Arbetsförmedlingen trots att de har små möjligheter att arbeta – och ännu mindre chanser att få ett jobb.

De problem myndigheternas anställda nu pekar på bör inte avfärdas med att »det är för tidigt att säga något«, på det sätt socialförsäkringsministern nu gör. När det handlar om människors hälsa och försörjning går det inte att vänta och hoppas att svårigheterna ska lösa sig. Det enda raka är att snabbt vidta åtgärder.

I grund och botten är problemet att reformen av sjukförsäkringen börjat i fel ände. Den borde ha startat med en rejäl satsning på snabb rehabilitering, så att ingen behöver gå sjukskriven längre än nödvändigt. Men där saknas ännu flera pusselbitar.

I stället har man infört tidsgränser för hur länge individens ekonomiska trygghet vid sjukdom varar. Dessutom har systemen utformats så att åtskilliga förlorar ekonomiskt när de börjar vandra vägen tillbaka till arbetslivet.

Situationen har också förvärrats av att de berörda myndigheterna varken fått tillräckliga resurser eller tillräcklig förberedelsetid för att kunna administrera de omfattande förändringarna.

Debatten om sjukförsäkringen har varit lång och livlig. Men kunskapen om reformens konsekvenser har varit liten. Är det någonstans den kunskapen i dag finns är det bland dem som själva arbetar med frågorna. Som personalens företrädare har ST gjort en viktig insats genom att fråga sina medlemmar hur förändringarna hittills fallit ut. Det har redan gett eko i debatten. Förhoppningsvis kommer det så småningom också att påverka politiken.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.