Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

En viktig varningssignal

De som själva arbetar med långtidssjuka pekar på svåra problem med sjukförsäkringsreformen. Regeringen måste ta dessa vittnesbörd på allvar.

Vill man veta hur väl en verk­samhet fungerar gör man klokt i att lyssna till dem som jobbar inom den. Därför bör socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ta de varningssignaler som kommer från anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på största allvar.

I en undersökning som ST genomfört bland sina medlemmar på de två myndigheterna ger de starten för den nyligen genomförda reformen av sjukförsäkringen underkänt. 57 procent av dem som jobbar direkt med stöd åt långtidssjuka anser att de insatser som i dag erbjuds inte räcker. Främst efterlyser man mer medicinisk rehabilitering och vård samt mer arbetslivsinriktad rehabilitering. Med andra ord: de utförsäkrade behöver bli friskare för att kunna jobba – och de resurser som finns för att hjälpa dem räcker inte till.

Denna brist riskerar att leda till att reformen misslyckas. Två tredjedelar tror inte att Arbetsförmedlingen klarar uppdraget att förmedla jobb eller stödinsatser till de utförsäkrade inom avsedd tid.

Osäkerheten bland de svarande är också stor om huruvida de långtidssjukskrivna får ett bättre eller sämre stöd än innan förändringarna. De som tror att det trots problemen blivit bättre är dock fler än de som tror att det blivit sämre.

Det tidigare systemet var inte bra – så långt har Cristina Husmark Pehrsson helt rätt. Regeringspartiernas kritik mot att männi­skor fastnat i passiv sjukskrivning är bakgrunden till den omfattande reformen, där långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad sjukersättning nu överförs från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen.

Men kritikerna har varnat för att förändringen innebär att sjuka människor tvingas till Arbetsförmedlingen trots att de har små möjligheter att arbeta – och ännu mindre chanser att få ett jobb.

De problem myndigheternas anställda nu pekar på bör inte avfärdas med att »det är för tidigt att säga något«, på det sätt socialförsäkringsministern nu gör. När det handlar om människors hälsa och försörjning går det inte att vänta och hoppas att svårigheterna ska lösa sig. Det enda raka är att snabbt vidta åtgärder.

I grund och botten är problemet att reformen av sjukförsäkringen börjat i fel ände. Den borde ha startat med en rejäl satsning på snabb rehabilitering, så att ingen behöver gå sjukskriven längre än nödvändigt. Men där saknas ännu flera pusselbitar.

I stället har man infört tidsgränser för hur länge individens ekonomiska trygghet vid sjukdom varar. Dessutom har systemen utformats så att åtskilliga förlorar ekonomiskt när de börjar vandra vägen tillbaka till arbetslivet.

Situationen har också förvärrats av att de berörda myndigheterna varken fått tillräckliga resurser eller tillräcklig förberedelsetid för att kunna administrera de omfattande förändringarna.

Debatten om sjukförsäkringen har varit lång och livlig. Men kunskapen om reformens konsekvenser har varit liten. Är det någonstans den kunskapen i dag finns är det bland dem som själva arbetar med frågorna. Som personalens företrädare har ST gjort en viktig insats genom att fråga sina medlemmar hur förändringarna hittills fallit ut. Det har redan gett eko i debatten. Förhoppningsvis kommer det så småningom också att påverka politiken.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.