Annons:

Ett gemensamt ansvar

Utan medlemmar, inget fack. Betyder fler medlemmar också ett starkare fack? Ja, det finns anledning att tro att det är så. Därför måste Fackförbundet ST, liksom sina systerorganisationer, lägga kraft på att organisera fler.

För ST är läget oroande. Den vikande medlemsutvecklingen riskerar att försvaga organisationens ställning och inflytande, både gentemot arbetsgivaren och i samhällsdebatten.

Att gå samman med andra fackförbund kan vara ett sätt att stärka sin röst och nå samordningsvinster. Det är en bra väg – om det finns potentiella äktenskapspartner. Men STs erfarenhet från de avbrutna fusionsplanerna i TriO-projektet visar att det inte är så lätt att gifta ihop organisationer. Trots det finns all anledning att fortsätta att söka allianser för framtiden.

Men att drömma om friare räcker inte. Först och främst måste ST stärka sin ställning inom det egna området. Att skylla medlemskurvans utförsbacke på färre anställda i staten är bekvämt – men det finns en betydande »marknad« av oorganiserade och nyanställda där
ST kan öka sin andel. Förbundets mål, att årligen rekrytera 8000 nya medlemmar, är tufft men nödvändigt.

Arbetet för att nå dit har börjat. Under hösten 2005 har särskilda medlemsrekryterare arbetat i ett projekt för att stärka rekryteringsarbetet. En sådan satsning kan vara ett bra sätt att få upp farten, men ansvaret för organisationens överlevnad kan inte överlåtas på några värvningsproffs. Därför är det klokt att, som förbundsstyrelsen nu gjort, understryka att rekrytering är ett uppdrag för alla, inte för ett fåtal projektanställda.

Studerandesamarbetet Tria är en välkommen satsning på att nå de välutbildade unga människor som kommer att bli framtidens statstjänstemän. Men lika viktig som närvaron på högskolorna är att dessa unga och välutbildade också möts upp av det lokala facket när de börjar jobba på en ST-arbetsplats.

På ordförandekonferensen i november markerade STs ordförande Annette Carnhede att det är oacceptabelt med lokala överenskommelser med andra fackförbund om att »dela upp« de potentiella medlemmarna, vilket förekommit. Det är ett klarspråk som är välkommet. Att avstå från att erbjuda exempelvis akademiker medlemskap i ST är en sällsynt dålig affär. Det strider också mot den grundläggande idén om att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. Blir ST ett litet, smalt fack bland andra, blir argumenten för medlemskap svaga. Organisationen riskerar att tyna bort.

Att nå ut till nya grupper är inte bara en fråga om rekrytering. Med nya medlemmar kommer också nya krav på verksamheten. De som går med i ST måste känna att de är välkomna och att facket svarar mot deras behov. Det kräver öppenhet, ödmjukhet och nytänkande.

Trots att utmaningen är stor måste den antas med entusiasm och inte pessimism. Att samarbeta med andra för att förbättra sin situation är en tanke som är lika tidlös som framgångsrik. STs grundläggande idéer om facklig gemenskap, solidaritet, jämställdhet och mångfald är inte omoderna – tvärtom vet vi att de delas av de flesta, unga som gamla. Det bör ge kurage att möta människor med den fackliga fanan i topp och övertyga dem om fördelarna med ett medlemskap. Och det kan i sin tur trygga STs framtid.

Bli den första att tycka till!
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.