Annons:

Ett gemensamt ansvar

Utan medlemmar, inget fack. Betyder fler medlemmar också ett starkare fack? Ja, det finns anledning att tro att det är så. Därför måste Fackförbundet ST, liksom sina systerorganisationer, lägga kraft på att organisera fler.

För ST är läget oroande. Den vikande medlemsutvecklingen riskerar att försvaga organisationens ställning och inflytande, både gentemot arbetsgivaren och i samhällsdebatten.

Att gå samman med andra fackförbund kan vara ett sätt att stärka sin röst och nå samordningsvinster. Det är en bra väg – om det finns potentiella äktenskapspartner. Men STs erfarenhet från de avbrutna fusionsplanerna i TriO-projektet visar att det inte är så lätt att gifta ihop organisationer. Trots det finns all anledning att fortsätta att söka allianser för framtiden.

Men att drömma om friare räcker inte. Först och främst måste ST stärka sin ställning inom det egna området. Att skylla medlemskurvans utförsbacke på färre anställda i staten är bekvämt – men det finns en betydande »marknad« av oorganiserade och nyanställda där
ST kan öka sin andel. Förbundets mål, att årligen rekrytera 8000 nya medlemmar, är tufft men nödvändigt.

Arbetet för att nå dit har börjat. Under hösten 2005 har särskilda medlemsrekryterare arbetat i ett projekt för att stärka rekryteringsarbetet. En sådan satsning kan vara ett bra sätt att få upp farten, men ansvaret för organisationens överlevnad kan inte överlåtas på några värvningsproffs. Därför är det klokt att, som förbundsstyrelsen nu gjort, understryka att rekrytering är ett uppdrag för alla, inte för ett fåtal projektanställda.

Studerandesamarbetet Tria är en välkommen satsning på att nå de välutbildade unga människor som kommer att bli framtidens statstjänstemän. Men lika viktig som närvaron på högskolorna är att dessa unga och välutbildade också möts upp av det lokala facket när de börjar jobba på en ST-arbetsplats.

På ordförandekonferensen i november markerade STs ordförande Annette Carnhede att det är oacceptabelt med lokala överenskommelser med andra fackförbund om att »dela upp« de potentiella medlemmarna, vilket förekommit. Det är ett klarspråk som är välkommet. Att avstå från att erbjuda exempelvis akademiker medlemskap i ST är en sällsynt dålig affär. Det strider också mot den grundläggande idén om att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. Blir ST ett litet, smalt fack bland andra, blir argumenten för medlemskap svaga. Organisationen riskerar att tyna bort.

Att nå ut till nya grupper är inte bara en fråga om rekrytering. Med nya medlemmar kommer också nya krav på verksamheten. De som går med i ST måste känna att de är välkomna och att facket svarar mot deras behov. Det kräver öppenhet, ödmjukhet och nytänkande.

Trots att utmaningen är stor måste den antas med entusiasm och inte pessimism. Att samarbeta med andra för att förbättra sin situation är en tanke som är lika tidlös som framgångsrik. STs grundläggande idéer om facklig gemenskap, solidaritet, jämställdhet och mångfald är inte omoderna – tvärtom vet vi att de delas av de flesta, unga som gamla. Det bör ge kurage att möta människor med den fackliga fanan i topp och övertyga dem om fördelarna med ett medlemskap. Och det kan i sin tur trygga STs framtid.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.